A+ A A-

Budoucnost lidstva v knihách. Nejzávažnější vizionářská díla od Platóna po Orwella či Ajvaze

orwell boyle lem bradbury brant

O budoucnosti lidstva se velmi dokonale vyjádřil Edward L Bernays, zakladatel oboru politické propagandy Public relations v USA. Řekl: "Nejlepší způsob jak lidi přesvědčit je chytit je za jejich emoce. Za jejich podvědomí a pudy. Nepředkládejte masám žádná fakta. Musíte je vyděsit k smrti". Na základě této myšlenky jsou napsána všechna velká vizionářská díla, která se v mnoha případech realizují už dnes.

Platón
Zákony" (Nomoi, Leges), Ústava (Politeia, Republica).
Platón obě knihy napsal pod bezprostředním dojmem ze ztroskotání athénské demokracie a snažil se z něho vyvodit velmi podrobné poučení pro budoucnost.

lod_blaznu

Sebastian Brant
Loď bláznů
(1494)
Loď s bláznivou posádkou, která se v naprostém chaosu a jakési nepříčetnosti plaví do ráje bláznů, Narragonie. 500 let stará kniha není jen satirou na tehdější společnost, ale také nepřímou vizi, kam taková společnost směřuje.
Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální

more-utopia

Thomas Moore

Utopie (1516)
Dílo významného anglického právníka sestává ze dvou částí - Kritika společnosti a O ideálním státě. Lidé v této společnosti žijí v hojnosti, a šťastně, skromně a prostě - navštěvují společné jídelny, společně obdělávají půdu a konají řemeslné práce.

slunecni-stat-campanella

Tommaso Campanella

O slunečním státě (1623)
Jeho cílem bylo popsat ideální model společnosti, který, na rozdíl od násilí, nepořádku a iracionalitě skutečného světa, by byl v harmonii s přírodou a chápal božské "umění" a moudrost. Campanella byl ve skutečnosti přesvědčen, že současná společnost je labyrintem nespravedlnosti a neštěstí právě proto, že se odchýlila od tohoto přírodního modelu.

bacon-nova-atlantida-eseje

Francis Bacon

Nová Atlantis (1627)
Bacon popisuje smyšlenou zemi Bensalem, kde základem společnosti je manželství a rodina. Obyvatelé vykazují nejvyšší míru inteligence a touhy po vzdělávání.

Robert Owen
Nový pohled na společnost (1813)
Jako manažer a spoluvlastník mnoha výrobních podniků a společností se pokoušel humanizovat podmínky v anglických továrnách. Ve své továrně vytvářel vhodné prostředí pro dělníky. Stavěl jim školy, knihovny a domy, upravil délku pracovní doby a změnil pohled na práci dětí. Je označován za otce družstevního hnutí a zároveň je na něj pohlíženo jako na představitele předklasické teorie managementu.

Charles Fourier
Nový průmyslový svět (1829)
Humanistický podnikatel, který ve svých spisech doporučoval zakládat družstva - falangy (základní jednotka, obec skládající se asi z 1600 lidí), v nichž se společně pracovalo a výsledky práce se dělily v kolektivu.

Bernard Bolzano
O nejlepším státě (cca1832)
Bolzano ve svém díle v mnohém předběhl svoji dobu. Požaduje odstranění majetové nerovnosti, účast lidí na vládě, zrovnoprávnění ženy, odstranění dědického práva, zajištění práva na práci, odstranění meziobchodu, odstranění tříd. rozdílů a mnoha dalších podnětných postřehů z fungování nové společnosti.

hanuman cech svatopluk

Svatopluk Čech

Hanuman (1884)
Svatopluk Čech ve svém podobenství a zvířecím eposu poukázal na věčné problémy, s kterými zápasí lidská civilizace, v kterékoliv době.
Hanuman – podobenství o lidském světě Svatopluka Čecha

Herbert George Wells
Moderní utopie (1905)
Vize o novém uspořádání dokonalejší lidské společnosti. Svoboda jednotlivce je omezena pouze svobodou ostatních a zároveň bezpečností celku. Vědeckotechnický pokrok a jeho správné využití je pro něj prostředkem k maximálnímu využití všech přírodních zdrojů a k osvobození člověka od těžké fyzické práce. Stát se musí stát syntézou všech ras, kultur, politik a náboženství. Zásadně odmítá války jako prostředek dosahování moci.

zeme snivcu kubin

Alfred Kubin
Země Snivců (1908)
Výjimečná a jediná kniha známého malíře Alfreda Kubina. Jeho umění psychologického, ale klidného vyprávění hraničí s groteskou. Čtivá alegorie na hranicích reality a fantazie v utopickém státě někde v Asii, zvaném Země Snivců. Zakladatel této monstrózně úřednické velestavby zve do své země jen snílky. Tito senzitivní a nepraktičtí lidé, zde mohou svobodně vyjádřit svou individualitu, mohou dát průchod jakékoliv své náladě a mohou přiměřeným způsobem ukájet své sklony.
Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina

my zamjatin

Zamjatin Jevgenij Ivanovič

My (1923)
Jeden z prvních utopistických románů. Zamjatinův příběh varuje před odlidštěním, mravním vakuem a umrtvením myšlení.
Jevgenij Zamjatin - My. Kniha, která inspirovala Orwella

konec civilizace

Huxley Aldous

Konec civilizace (1930)
Budoucnost totalitní civilazace, ke které se společnost rozhodla dobrovolně na základě touhy po pudové rozkoši.
Konec civilizace podle Aldouse Huxleyho: Zničí nás touha po štěstí a rozkoši

kallocain boye

Boye Kari

Kallocain (1940)
Kallocain je droga pravdy, po jejímž požití každý vyzradí na sebe i na své nejbližší i ta nejskrytější tajemství. Droga je používána k ovládání společnosti.
Kallocain, světově proslulý vizionářský román o budoucnosti lidstva

orwell george 1984 farma zvirat

Orwell George:

Farma zvířat, 1984
(1948)
Obě knihy popisují totalitní společnost, která je postavena na síle a násilí, kde lidé jsou ovládáni strachem z bolesti.
Orwell a jeho geniální stát prasat stále aktuálnější
Fikce geniálního Orwella se mění v postupný návrat k otroctví dokonalých opic-lidí

martanska kronika

Brandbury Ray

Marťanská kronika
(1950)
Marťanská kronika je ale mnohem víc, než osidlování Marsu. Je kronikou lidské povahy, lidské neschopnosti tolerance a nepochopení k čemukoli neznámému ukazuje i zde své neblahé důsledky. A přes všechna potupná negativa lidstva, které Bradbury exceletně a čtivě zasunul do svých povídek, zůstává ve čtenářích optimismus a víra v humanismus a inteligenci lidského pokolení.
Marťanská kronika, vizionářské dílo skutečného humanisty Raye Bradburyho

bradbury 451 stupnu fahrenhaita

Brandbury Ray

451 stupňů Fahrenheita (1953)
Budoucnost lidí, kde knihy jsou zakázány a kde se vládnoucí elita obává těch, kteří čtou a vzdělávají se.
451 stupňů Fahrenheita, kanonické dílo Ray Bradburyho

atlasova vzpoura

Ayn Rand

Atlasova vzpoura
(1957)
Rozsáhlý a velmi poučný román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus. K němu patří etický egoismus či racionální sledování vlastního zájmu. Ve svém románu využívá postupů science-fiction, detektivky i milostné romance. Děj tohoto díla je zasazen do dystopické budoucnosti Spojených států, v které se prosazují socialistické tendence, regulace a daně.
Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje extrémní kolektivistický stát, podobně jako Orwell

solaris lem stanislaw

Lem Stanislaw

Solaris (1961)
Výjimečné dílo scifi literatury. Na základě jednoduchého příběhu o zhmotňování vlastních představ v dalekém vesmíru, předkládá Lem otázky týkající se podstaty existence inteligence jako takové.
Stanislaw Lem – Solaris, kniha, která předběhla lidské myšlení

burgess 1985

Anthony Burges

1985 (1978)
Dosud opomíjená kniha autora Mechanického pomeranče. V první části autor podrobuje důkladné analýze Orwellův román 1984, v druhé části pak nabízí vlastní beletristické zpracování Orwellova tématu. Válka sama není nutná, stačí její hrozba a, ve starém dobrém orwellovském stylu, z povědomí, že nepřítel je nablízku, ať již potenciální či skutečný, se stane nástroj ospravedlňující tyranii.
Anthony Burgess a jeho vize 1985

zlaty vek ajvaz

Michal Ajvaz

Zlatý věk (2001)
Zlatý věk je fantastický cestopis, ve kterém moderní Gulliver píše knihu o civilizaci na malém ostrově v Atlantiku.
Zlatý věk od Ajvaze mezi nejlepšími překlady do angličtiny

Komentáře  

# MilanM 2016-12-30
Vynikající výběr!!!!!
Citovat
# Malinský 2016-09-11
Díky za inspiraci, parádní knihy.
Citovat
# Feri 2016-08-28
Utopijští vykazují práci pouhých šest hodin: tři dopoledne, po nichž jdou na oběd, a když si po obědě dvě odpolední hodiny odpočinou, věnují další tři hodiny práci a uzavírají je večeří. Právo spánku vymezují osmi hodinami. S časem, který vybývá mezi hodinami práce, spánku a jídla, smí každý nakládat podle svého svobodného rozhodnutí, ne aby ho zneužíval ve zhýralosti nebo otupělosti, nýbrž aby dobu, v níž je prost svého zaměstnání, zcela podle své libosti věnoval jakémukoli jinému snažení. Většina lidí vynakládá tyto přestávky na vzdělání.
Thomas More, Utopie (1516)
Citovat
# Danica 2016-07-26
fajný prehľad naj vizionárskych diel - mne to niekedy pripadá, že sa nenapĺňajú preto, že ich autori boli géniovia, ale preto, že sa nimi všelikto inšpiruje, niekedy aj ten, kto by nemusel - napríklad toto od Anthony Burgesa, podobnosť s aktuálnym dneškom čiste náhodná? : - Válka sama není nutná, stačí její hrozba a, ve starém dobrém orwellovském stylu, z povědomí, že nepřítel je nablízku, ať již potenciální či skutečný, se stane nástroj ospravedlňující tyranii.
Citovat
# Honza 2016-06-23
UKAZUJE SE, ŽE UTOPIE JSOU MNOHEM USKUTEČNITELNĚJŠÍ, NEŽ SE DŘÍVE MYSLELO. A TAK DNES STOJÍME PŘED OTÁZKOU, KTERÁ NÁS SKLIČUJE DOCELA JINAK: JAK SE UVAROVAT JEJICH DEFINITIVNÍHO USKUTEČNĚNÍ?... UTOPIE JSOU USKUTEČNITELNÉ. ŽIVOT KRÁČÍ K UTOPIÍM. A ZAČÍNÁ MOŽNÁ NOVÉ STOLETÍ, STOLETÍ, KDY INTELEKTUÁLOVÉ A VZDĚLANÉ VRSTVY BUDOU SNÍT O TOM, JAK SE UTOPIÍ UVAROVAT A JAK SE VRÁTIT KE SPOLEČNOSTI NEUTOPICKÉ, MÉNĚ DOKONALÉ, LEČ SVOBODNĚJŠÍ.
Nikolaj Alexandrovič Berďajev (1874–1948) – ruský filosof
Citovat
# Alena Matusková 2016-04-04
Díky, velmi dobrý seznam a výstižné charakteristiky knih. Čítárny jsou skvělé!
Citovat
# LordSnape 2015-10-23
Až na to, že Owenova A New View of Society. London, 1813 nikdy v českém překladu nevyšla... Jen jeho vybrané spisy.

Jinak cajk, většinu jsem četl a mám doma.
Citovat
# Pepa 2014-01-22
Skvělý! Díky
Citovat