Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Jacque Fresco – proměny lidské přirozenosti vedoucí k zásadní změně myšlení a nové společnosti

fresco jacques venus

Myslíme si, že toto velmi poučné povídání o změnách v lidské přirozenosti, chování a vztazích ve společnosti může mnoha lidem změnit život. Vynálezce a myslitel Jacque Fresko Jacque Fresko (20.3. 1916) je nejen zkušený a přemýšlivý člověk, ale hlavně má neobvyklý dar sdělit myšlenky přirozeně a srozumitelně všem lidem, ochotným naslouchat.

Pro více informací:
http://www.thevenusproject.com/
Kniha zdarma ke stažení: Projekt Venus


Záznam přednášky  z roku 1998,  Nichols College. České titulky zapnout po spuštění videa.

Komentáře  

# John 2015-11-06
Dost často se objevuje názor, že Fresco je jen nastrčená figura tzv. elitního prosazování světového řádu. Zde je jeho odmítavé vyjádření:
Musím zdůraznit, že přístup ke globálnímu řízení, který obhajuji já, nemá cokoli společného s cíly elity formovat světovou vládu pod vlastní kontrolou a pod kontrolou velkých korporací, přičemž jim je podřízena převážná většina populace. Má vize globalizace umožní každému člověku být tím nejlepším, čím může být, nikoli žít v podrobení korporátního vládního orgánu. (JACQUE FRESCO)
Česká v erze projektu Venus Jacquea Fresca
www.facebook.com/TheVenusProjectCZ
Citovat