Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Vzdělávání a škola

Vzdělávání a škola

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Naučit děti úcty k morálním hodnotám a kritickému myšlení. Nejlepší dar rodičů dětem.
 2. Narůstající nedovzdělanost studentů díky ideologickým projektům ve školství. Infografika
 3. Chomsky: Strategie odvádění pozornosti od kvalitního vzdělávání
 4. Bůh existuje aneb kreacionismus jako věda, která se šíří na školy
 5. Kam se řítí doba megaškol v době rozvinutého kapitalismu
 6. Jak neuvěřitelně przní češtinu lidé vzdělaní i nevzdělaní
 7. Zkušená kantorka Lubomíra Moudrá o nesmyslnosti současné inkluze v českém školství
 8. Montessori škola. Kvalitnější přístup ke vzdělání v inspirujícím sociálním prostředí
 9. Komercializace školství. Cílená i spontánní likvidace vzdělanosti v celé Evropě
 10. Spisovná a nespisovná čeština. Tři vynikající slovníky
 11. Duše za sklem: Jaké to je vzdělávat dítě, které má autismus
 12. Blízká budoucnost nepatří manipulovanému školství, ale vzdělávání
 13. Co je literární kritika a proč dnes už skoro neexistuje
 14. Sir Ken Robinson. Kritika upadajícího inkluzívního školství v Americe
 15. Nedovzdělanost mnoha lidí je zrcadlem chování celé společnosti
 16. Rorschachův test osobnosti podle inkoustových skvrn
 17. Profesor Matějček o krádežích a závisti u dětí v rodině a ve škole a co s tím dělat
 18. O potřebě čtení u malých dětí. Radí uznávaný dětský psycholog profesor Matějček
 19. Víc jak polovina lidí v Česku nerozumí textu a neumí pořádně počítat
 20. Vzdělávací systém škol jako brainwashing aneb pruská metoda vymývání mozků