Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Poezie klasická

Nikdo z nás se neubrání, aby občas nenapsal i věci slabší. Existují však tři druhy básníků. Jedni nekriticky vydají tiskem vše, co napsali, dobré i sladké. Druzí jsou dost silní, aby ty své špatné věci zničili, a snaží se dát lidem jen to dobré. Třetí druh je nejvzácnější. To byl Karel Toman. Ten to špatné vůbec nenapsal.
Jaroslav Seifert

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Chrám plný květů, tichá knížka haiku pro občasné začtení
 2. Macuo Bašó. Legendární zakladatel haiku a jeden z nejznáměích světových básníků
 3. Robinson Jeffers, muž, který z kamene tesal básně
 4. Hanuman. Nadčasové podobenství geniálního Svatopluka Čecha o lidském světě
 5. Puškinova lyrika, nadčasové umění par excellence
 6. Geniální psanec Francois Villon a jeho Testament, vrchol středověké poezie
 7. Stevie Smith. Osobitá anglická básnířka v Česku kupodivu stále neznámá
 8. Vánoce a vánoční poezie i písničky
 9. Příběhy a parafráze. Poslední sbírka Jana Vladislava, výmluvné zlomky osudů velkých umělců
 10. Jan Zahradníček. Kníže české poezie
 11. Borovského Konkurs pobaví i dnes. Víc jak 150 let starý Křest sv. Vladimíra
 12. František Halas. Srozumitelný básník chaotické doby, který by i dnes měl co psát
 13. Malá recenze na život básníka Jana Skácela
 14. Alexandr Puškin. Vydařené české překlady génia ruské literatury
 15. Andělské schody Františka Listopada
 16. Christian Morgenstern, filosof a věčný inspirátor nonsensové poezie
 17. Jaroslav Hašek jako neznámý básník. List poctivého občana
 18. William Butler Yeats, jeden z mála skutečných irských bardů
 19. Bohumil Mathesius: Zpěvy staré Číny, nejobšírnější antologie čínské poezie
 20. Pozůstalé básně Vítězslava Nezvala, velikána české poezie, na kterého se už zapomíná
 21. Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený
 22. Karel Hynek Mácha, Máj. Krok za krokem nejdiskutovanější básní českou
 23. Budovatelská angažovaná poezie v době demokratické monarchie
 24. Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba a jeho koláže a objekty
 25. Kabinet mistra Vrchlického podle Wernische
 26. Básně Jana Skácela jsou jako naděje s bukovými křídly
 27. Soukromé západy slunce Františka Listopada
 28. Erbenova Kytice vyšla poprvé v angličtině jako dvojjazyčné česko-anglické vydání
 29. Kniha mlčení. Antologie staré čínské poezie a myšlení
 30. Sergej Jesenin, rozbité zrcadlo duše talentovaného básníka
 31. Prázdná sláma. Jan Šimek s něhou, schopnou pojmenovávat i to nejhorší
 32. Li-Po, geniální pijan vína a nejstarší legenda světové poezie
 33. Vladimír Holan, meditativní básník české poezie
 34. Gítáňdžali. Hrst písní je výbor duchovní lyriky Rabíndranátha Thákura
 35. Nadšení pro básně Jiřího Ortena a úsměvy nad dnešní literární komunitou
 36. Ivan Blatný – Básník z pera Martina Reinera
 37. Egon Bondy 3x – Básnické spisy I – III
 38. 12 taktů pro Václava Hraběte
 39. Básně Konstantina Biebla. Kompletní Bieblovy básnické knihy
 40. Sonety temné lásky - Federico García Lorca