Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-
Sobě se člověk může vzpříčit dvojím způsobem: buď jako divoch, když jeho city přemohou jeho zásady, nebo jako barbar, když zásady zničí city. Divoch pohrdá uměním a přírodu uznává za svou neomezenou vládkyni. Barbar se přírodě posmívá a nectí ji, ale s větším opovržením než divoch sloužívá jí často dále jako otrok svého otroka. Vzdělaný člověk dělá si z přírody přítelkyni a ctí její svobodu; krotí jen její zvůli.
Friedrich Schiller, Estetická výchova