covid 19 84
Infekce i epidemie různého stupně přicházejí, přecházejí, odcházejí... Nikdy jsme kvůli nim tak celoplošně nezastavili společenský a ekonomický život jako nyní. Nikdy jsme se tolik nebáli a nevěřili jen pouhému hadříku na tváři.

Za 10 týdnů od prvních registrovaných koronavirových případů 1. 3. 2020 máme v Česku k 21. 5. 2020 registrováno 8 725 laboratorně pozitivních případů, z nichž část pociťuje různé příznaky při léčbě doma a průběžně je kolem 200 až 300 léčeno v nemocnicích.
Zemřelých v souvislosti s covid-19 je 304. Za stejnou dobu zemřelo celkem skoro 21 000 občanů na jiná onemocnění a stářím s jinými diagnózami. Máme za tu dobu asi 18 750 nových případů zhoubných nádorů čili rakoviny a přes 6 800 pacientů na rakovinu zemřelo.
Různé jiné závažné diagnózy úmrtí, tedy infarkty, mozkové mrtvice, zápaly plic, metabolické nemoci, selhání ledvin či jater a různé jiné infekce budí nyní menší pozornost než oněch 304 případů zemřelých s laboratorní pozitivitou SARS-CoV-2.

Ještě v únoru 2020 zde bylo přes 140 000 případů chřipky, 58 pacientů na ni zemřelo, ještě v půlce března bylo stále hlášeno kolem 70 000 případů. A nikoho to moc nevzrušilo!

Novým problémem není virus, ale křehkost našeho vědomí a sebevědomí.
To my sami jsme sami sobě problémem a nelze se jen vymlouvat, že nás tam někdo posunul virovým únikem, netopýřím přeletem, sdílenou hloupostí nebo medializovaným záměrem. Ahoj lidi, řekl bych slovy současného klasika. Zkuste normálně žít a myslet.

Profesor Jan Žaloudík v rozhovoru pro Seznam-Zprávy 26/5/2020

peterson 12 pravidel pro zivot

Míra schopnosti se učit, chápat, pamatovat si a hledat souvislosti vždy závisí na naší genetické vybavenosti. Ale i naše geny se do jisté míry vyvíjí na základě vnějších podnětů.

Rozvoj naší inteligence vyžaduje mnoho práce, ale vždy si musíme kriticky uvědomovat naše limity a naučit se s nimi co nejkvalitněji žít.

Pokud si někdo například myslí, že když dítě studující humanitní obor, nebude potřebovat matematiku, pak se mýlí.


Matematika pomáhá rozvíjet matematické, logické myšlení, což je protiklad studia, kde je kladený důraz převážně na pamět a drilování dat. Nejde o to umět integrály, jde o rozvoj jiného způsobu myšlení a schopnost hledat souvislosti.

Mimochodem: US armáda po dlouholetých průzkumech došla k závěru, že pokud máte IQ menší jak 83 (asi jeden z 10) nemůže takového člověka vycvičit vůbec k ničemu.
Je nepoužitelný v jakémkoliv jiném resortu společnosti, protože nadělá víc škody jak užitku. Co s tím nikdo neví, a neví to ani v Evropě.

Kanadský vědec Jordan B. Peterson
Jeho kniha 12 pravidel pro život je protijed proti chaosu vznikla na základě starších příspěvků p. Petersona na poradenském webu Quora, kde lidé kladou otázky a hlasují pro nejlepší odpovědi.
P. Peterson tam přispíval ve volném čase porůznu poradami, jak vést život, a pozoroval, které příspěvky čtenáře zaujaly a získaly vysoké hodnocení. Na základě těch úspěšných pak sepsal příručku.

cenzura zakon 1990
Cenzura, kterou se někteří intelektuálové snaží zakrýt pravdu, a to i před sebou, stojí rozhodně za prozkoumávání a musíme se ptát, proč tak vlastně činí.


1. Nejprve je tu fenomén vědomého popírání reality v rámci nějaké víry, ideologie.Například se často šíří klasická polopravda, že kvalita vzdělávání neustále roste, protože čím dál víc dětí má maturitu a VŠ, aniž by by se uvedla fakta o rapidním snížení požadavků.

2.
Velmi často se žongluje s tendenční a historickou analogií neboli jakýmkoli precedentem. Porovnává se historie dnešním pohledem, překrucuje význam i průběh historických události.
Viz: Nárůst teroristických činů v Evropě není nic zvláštního, protože ve středověku k nim docházelo mnohem častěji než dnes. Nebo Rudá armáda Československo v roce 1945 dobyla mbo jenom někam dorazila a vůbec se neberou v potaz širší souvislosti jak skutkové, tak časové.

3.
Pokud jsou ale fakta pod tíhou nevyvratitelných důkazů přesto obecně uznávána, začne se s popíráním nebo překrucováním jejich morálního významu.
Viz. známý výrok americké levicové senátorky Ocasio-Cortez:
Novinář: ”Často si vymýšlíte a neznáte fakta.”
Ocasio-Cortez: Pro stromy nevidíte les. Některým lidem více záleží na správnosti faktů a sémantice, než morální pravdě.
Jinými slovy. Na pravdu se můžete vykašlat, důležitá je ideologie, které je třeba slepě věřit.

Doporučená kniha: Svět včerejška, dneška podle Petra Žantovského. Kniha zdarma

vlajka 30 dubna 1945 reichstag soveti
31.8.1938 zahájili němečtí vojáci v polských uniformách vražedný konflikt na hranicích v Gliwici. Provokace se povedla. Den poté vstupují "mediálně překvapení" ale připravení Němci s celou armádou do Polska a zahájili tak Druhou světovou válku.

Mnozí západní politici jásali, že Němci táhnou na východ, na SSSR a tiše mlčeli, když Němci v Polsku bombardovali civilní obyvatelstvo, zničili města Wielun, Frampol, Sulejow, Janow Lubelski, Bilgoraj. 10 % Varšavy bylo srovnáno se zemí. Vypálili kolem 400 vesnic a od 1. září do 26. října 1939 vykonali 764 hromadných poprav polských válečných zajatců.
Radost mnoha západních politiků, že Němci porazí SSSR a při tom se vzájemně oslabí tak, že budou plně ekonomicky závislí na Británii, USA, Francii, se ale zhroutila.
Strategické chyby Hitlera, odhodlanost sovětských lidí vedly k zásadnímu obratu války u Stalingradu. A nakonec to byl Stalin, který přinutil západní politiky na Teheránské konferenci, aby po letech váhání konečně otevřeli druhou frontu tam, kde to potřeboval. Společně pak ukončili nejkrutější světovou válku v historii.
Díky manipulativní a stupidní politice politiků mnoha států přišlo o život až 60 miliónů lidí. Největší oběti přinesli Sověti, zemřelo kolem 27 miliónů lidí.

DŮLEŽITÁ DATA 1937–1945
7. 7.1937 Japonská invaze do Číny
12.3.1938 Zabrání Rakouska Německem
14.3.1939 Okupace ČSR
1.9.1939 Němci napadli Polsko
3.9.1939 Francie, Austrálie a Velká Británie vyhlašují Německu válku
22.7.1941 Němci napadli SSSR. Akce Barbarossa
7.12.1941 Japonci bombardovali Pearl Harbour
19.11.1942 SSSR zvrátil útok Němců u Stalingradu
6.6.1944 Vylodění Spojenců v Normandii a otevření druhé fronty
8.5.1945 Bezpodmínečná kapitulace Německa
6.a 9.8.1945 Američané shodili atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki
15.8.1945 Císař Hirohito oznámil kapitulaci Japonska
2.9.1945 Oficiálně skočila 2. svět. válka

vir

Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru Covid-19.

Kde a kdy to všechno skutečně začalo? Odkud pochází tato forma viru a proč obsahuje v genetické informaci velmi atypické změny? Jaká je praxe laboratoří, zabývající se virovou manipulací?

VIDEO ZDE >>

Proč se uměle zvyšují počty úmrtí a jak s to souvisí s povinným očkováním?
Na co lidé skutečně umírají, do jaké míry to souvisí s novým virem?
Jak média manipulují čísly, ukazují falešné záběry z nemocnic a proč probíhá cenzura informací, které na tyto skutečnosti poukazují?
Existuje vůbec nějak účinný lék? Jaká je imunta lidí, kteří virózou prošli?
Proč se mluví o povinném očkování a novém digitalním průkazu, který má potvrdit vaši virovou imunitu?
Jaké osobnosti za takovými názory stojí a proč?

Proč jsou všechny podobné otázky a informace bakatelizovany, není jim věnována pozornost nebo jsou dokonce označeny za konspirační teorie?

Ti, kteří vás přinutí věřit nesmyslům, vás mohou nutit páchat zvěrstva, řekl kdysi Voltair a jeho slova platí i na koronavirovou hysterii, která se zdá být jednou z mimořádných událostí, jak měnit svět ke globalizaci se všemi důsledky. A to i podstatným snížením populace na planetě. Jednou větou:
Stupidiní rozhodování není hloupost, není nevědomost, je to fatální selhání, rozpad zpětné vazby mezi chováním a prostředím.

Zdroje:
https://youtu.be/daJ90kTQWKo
https://www.askdrbuttar.com/

tresen kvet

Němá proroctví pupenců se šmahem vyplňují
Proti všemu očekávání zoufale přešlapujících
jaro přichází
Tak samozřejmě
jako by se všechno dělo v nejlepším pořádku
a každá bolest věděla o své nevýslovné ceně
zeleným lupínkem pokladnice vůní se otvírají
čerstvý nátěr trávníků osýchá v slunci
Začlo to prostořekostí kosů
a teď už ani konvalinky se nedají přehlušit
dechem modřínů a třešně mají tak zrovna čas
svléci se ze své úplňkové bělosti šílených
aby udělaly místo jabloním a hlohům
Mají přijít ještě akáty a také růže a lípy
řeknou ještě letos své slovo
ale bojím se
že jim nebude dobře rozuměno
Zem žena Pilátova
nadarmo vypravuje své jasnozřivé sny
nadarmo se trápí svými klíčícími předtuchami
sdělujíc je s laskáním svému pověrčivému muži
který v roztržitosti poslouchá její zelené výstrahy
aby neměl nic se smrtí Spravedlivého
ale myslí přitom na své hodnosti a řády
a má strach
Ten strach
když se náhle lupení třese jak kroniky naveskrz
popsané nespravedlností a záštím
ten strach, že zlaté hřeby pampelišek v trávě
a hvězd na obloze neudrží už pohromadě
co se ustavičně od sebe odděluje
zrovna mezi květy pod kroky i v dálce
trhliny se rozestupují mrazivě táhne z nich...

higgs ekonomie strachu

„Záklopkový efekt“ (the Ratchet Effect) je termín pro stav, který je možný vidět po celém světě. Každá krize vyvolá akce, které nakonec vedou k tomu, že vláda rychle zvýší velikost a rozsah svých pravomocí. V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit.

Co je však důležité, že se nikdy nesníží na původní úroveň.

Strach byl příčinou vzniku prvních vlád v historii. Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny... Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.

S vývojem průmyslu a urbanizací a změnami života začali mít lidé strach také z ekonomických rizik.
Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi „úplatek“ ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.
Vlády se označují za ochránce, ale zároveň díky tomu berou část bohatství a svobod lidem, o kterých tvrdí, že je chrání. A využívají je ke svým skrytým účelům.

Více: Politická ekonomie strachu Roberta Higgse. Proč je existence všech vlád na strachu závislá

knihy islam musil

Už dnes je naprosto zřejmé, že zpackaná migrace, idealistická vize Merkelové, je a bude dlouho největší problém Evropy.

Migrace je ve své podstatě zcela evidentně využívána na likvidaci národních států, jejich svrchovanost a vytvoření nového evropského národa bez historie, kulturních kořenů, jehož cílová ideologie je korporátně socialistická, přesně taková, jakou prosazuje nikým nevolená Evropská komise.

"Podle Eurostatu dostalo v EU v letech 2015-2018 mezinárodní ochranu 1,9 milionu migrantů. Více než 80 % těchto lidí bylo mladších 34 let."

Podle průzkumu v 6 zemích je zřejmé, že integrace naprosto selhala.
Dvě třetiny dotazovaných muslimů uvedly, že náboženská pravidla jsou pro ně důležitější než zákony země, v níž žijí. Stejný počet zastával názor, že existuje pouze jeden legitimní výklad Koránu.

Ve zprávě pro dánský think-tank UNITOS "Konflikt loajality na Západě - proč se muslimové obtížně integrují" varoval Ahmed Akkari, že INTEGRACE islamismu v EVROPĚ NEFUNGUJE, ale naopak vytvářejí se islámská gheta:
"Problém s muslimskou menšinou na Západě... spočívá v tom, že se neodvažuje být nezávislá, pokud jde o náboženské otázky... protože ji ovládá silná náboženská a kulturní elita... která se staví do role samozvaných zástupců muslimů."

To, že v Evropě existují paralení muslímské společnosti je zdokumentováno např. ve filmech "Tajemství britských Šaría soudů" (2013) nebo v dánském "Mešity za závojem" (2016).

Více v článku >>

Koronavirus je RNA-virus, který se normálně šíří především pomocí přímého kontaktu s postiženou osobou. Viry jsou běžně odpovědné za asi 10-30% nemocí z nachlazení na celém světě ale jejich dominiem je zejména Asie.

Nová varianta viru Wu-Chan (dále jen 2019-nCoV) je ovšem jiná.
Jednak se šíří kapénkovou infekcí, čili onemocníte mnohem snáz než u jiných typů koronavirů a rovněž invazivita viru je nesrovnatelně vyšší. 2019-nCoV způsobuje respirační infekty, které asi ve 30 % případů mohou vyústit v pneumonii, ARDS a následné selhání jater a ledvin zřejmě mechanismem tzv. „respiračního (oxidativního) vzplanutí“, což je (podobně jako tzv. španělské chřipky) bouřlivá nespecifická imunitní reakce na antigen, se kterým se tělo doposud nesetkalo. Více>>

Podle mnoha odborníků (např.Peková) se jedná o kombinaci přirozeného viru v určitých částech silně mutovaného zřejmě lidskou činností.

WHO předkládá denně aktuální údaje z celého světa.
Nedovídáme se ovšem relevantní údaje. Jako npř. stáří, jakou nemocí pacient trpěl, jakou úlohu hrál koronavirus v jeho úmrtí. To celkově statistiku velmi zkresluje.
Každopádně je jasné, že virovou infekcí nejvíce trpí lidé z velmi oslabeným imunitním systémem, staří lidé s oslabenou imunologickou reakcí.

Imunita v české kotlině vůči viru není žádná, na infekci neexistuje žádný účinný lék, vakcíny, které některá světová pracoviště avizují, mohou být i při největším urychlení všech procesů hotovy ke komerčnímu využití za rok.
NEJÚČINĚJŠÍ ochrana je skutečně ROZUMNÉ omezení pohybu a zabránění šíření + pravidelná hygiena. Zvláště, když vir není dostatečně prozkoumán.

Příznivé ale je, že čím později v průběhu epidemie se virem nakazíte, tím méně agresivním kmenem viru onemocníte a tím pravděpodobněji se uzdravíte.
Je to z důvodu obecné biologické zákonitosti, že se v průběhu epidemie „darwinisticky“ selektují kmeny, které nechají hostitele déle a častěji naživu, aby předal infekci více dalším hostitelům.

spacek

Na počátku byla dobrá vůle. Německý přistěhovalec Eugene Schieffelin miloval Shakespeara a miloval ptáky z jeho děl a chtěl lidem z Evropy obohatit život v Americe něčím skutečně evropským.
Toužil po tom, aby v newyorském Central Parku hnízdily všechny druhy zpěvných ptáků zmíněných v Shakespearově díle.

Když ale 6. března 1890 přivezl Schieffelin do New Yorku 60 špačků, vůbec netušil, jaká katastrofa nastane.

Špaček je totiž mimořádně přizpůsobivý, ale také velmi agresivní druh ve svém životním prostoru.
Už v letech 1920-30 se rozšířili k Mississippi a před druhou světovou válkou dorazili až do Kalifornie.
Dnes je v Americe na 200 miliónů špačků, kteří ve velkých hejnech likvidují vše, kam doletí.
Jen v roce 2012 jich v US zabili na 1,2 miliónů a nestalo se vůbec nic.
Podcenění nebezpečných špačků mělo za následek havárii letadla, které se s hejnem srazilo 4.10.1960 v Bostonu. Zemřelo tehdy 62 lidí.

A tak hloupost, nadšení i naivita německého přistěhovalce způsobila neřešitelnou katastrofu, která dodnes přetrvává. A je varováním i pro dnešní společnost.

Co je tedy invazivní druh?
Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev určitého regionu.