Sucharit Bhakdi

Předkládáme jedno z nejsrozumitelnějších videí, které objasňuje téměř všechno o očkovací pandemii, hysterii a businessu.
Auorem je Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči a pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce.

Jak viry napadaji člověka?
Co jsou leukocyty a lymfocyty?
Jak probíhá imunita v našem těle?
Proč máme všichni přirozenou imunitu?
Proč je očkovaní neschválenou genovou terapií nebezpečné?
Jak vznikají krevní sraženiny?
Co se děje v cévách po očkování?
Co se bude dít po více očkováních?
Proč jsou lidí masívně klamáni?

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi
publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc.
Video s českými titulky ZDE>>

Jeho závěry potvrzuje i silně koordinovaný mediální útok na článek RAIRu, který pojednává o tvrzení francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, že „varianty a mutace viru vytváří právě očkování proti koronaviru".
Více ZDE>>

Uznávaná viroložka Soňa Peková ve svém rozhovoru mimo jiné říká: „Absolutně není bezpečná, to nemá precedens. Nikdy se to nepoužívalo, tyto vakcíny, ani ve zvířecím světě, natož v lidském. Je to panglobální experiment, co m-RNA vakcína udělá, nikdo netuší. Je to úplně experimentální věc, kde je nutno očekávat experimentální výsledky. Může to v dlouhodobějším horizontu způsobit neurodegenerativní onemocnění.“

pirati zeleni komanci 600
Totalitní socialistickou náruč nám rozevírá nová komunistická partaj. Piráti na politické scéně jsou pro voliče asi největším zklamáním.

1. Nabádají vedení škol, aby podporovali u žáků záškoláctví.
Buďte vstřícní a omluvte děti z výuky za účelem páteční stávky za klima, žádal dopisem ředitele škol pražský radní pro školství Vít Šimral 20. září 2019. A héérečka Holubá přidává, aby děti přemluvily své rodiče, aby též nešli do práce, ale stávkovali.
2. Chtějí zrušit povinnou maturitu z matematiky. To předložili Piráti a ODS, ale naštěstí v červnu 2019 ho neprosadili.
3. Národ je umělý konstrukt a měl by vymizet, vypotil zase Pirát Patrick Zandl a tvrdí že je to jeden z Pirátských ideálů.
4. Souhlasí s tím, že Déčko ČT porušuje politickou neutralitu a vykazuje zcela evidentně snahu o o politickou levicovou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí předškolního věku.
5. Pod novelou antidiskriminačního zákona je podepsána místopředsedkyně Pirátů Richterová. Obsahuje změnu důkazního břemena na žalovanou stranu, možnost hromadné žaloby a pravomoci v rukách neziskovek je něco tak strašného, že to v žádném právním státě nemůže projít Parlamentem. O respektu k Ústavě ani nemluvě.
6. Vedoucímu Pirátů Bartošovi je velmi blízké německé extremistické hnutí Antifa, jehož vlajku má má doma snad i pověšenou.To je ta extrémní levicová organizace, která dnes po celém světě ničí obchody, je zdrojme neobyčejného násili na veřejnosti etc.
7. Piráti zradili občany. Hlasovali pro otevření hranic jakékoliv migraci a jsou pro zavedení migračních kvót

O tom jak bydlí starosta Prahy Zdeněk Hřib Piráti mlčí:
1) od kdy má Hřib trvalé bydliště v Praze? 2) Kolik vlastní Hřib bytů v Praze a je pravda, že 4 jeho byty byly předmětem pronájmů přes Airbnb?
A to jsme se nerozepsali, co vyvádějí Hřibovi soupiráti v hlavním městě a jaké tam budují Potěmkinovy vesnice.
Oni jsou to vůbec kluci vzdělaní, když jejich Ferjenčík tvrdí, že existuje DPH z příjmu.

uzis graf fikce covid
Musíme se očkovat, abychom nezaplnili znovu nemocnice a zdravotnictví nezkolabovalo. Začíná opět kolovat po médiích. Fakta jsou ale velmi zajímavá.
Zdravotní pojišťovna VZP potvrzuje, že proplatila:
V roce 2017 190 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2018 188 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2019 189 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 171 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 kovidoví pacienti byli jen cca 5% všech případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.

Mrkneme-li se namátkově do světa pak:
V USA vykazuje americký registr nežádoucích účinků očkování více hlášení úmrtí po koronavirové vakcíně než po všech ostatních vakcínách za posledních 30 let dohromady. https://vaers.hhs.gov/data.html
V Izraeli (kde je víc jak 90% proočkovanost) mají očkovaní lidé 6,72krát větší pravděpodobnost nákazy než lidé s přirozenou imunitou na předchozí onemocnění.

Vypadá to, že statistika věda je a velmi dobře se falšuje.
Viz rozbor grafů, podle kterých poslanci rozhodoovali o lockdownech etc.
Jedná se o analýzu matematika Tomáš Fürsta z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Materiál je přehlídkou manipulace, kategorických tvrzení bez evidence, neporozumění, chybného úsudku, nátlaku a šíření poplašných zpráv.

Titulní foto. Graf ze zprávy a komentář: Predikce na slidu 16 je čirá manipulace. Použitý model byl už mnohokrát kritizován. Slide vytváří falešný dojem, že model funguje (shoda červené a žluté čáry v historických datech). To je ale dosaženo zpětným nastavením parametrů tak, „aby to fungovalo“ (overfitting).

adam ockovani deti600
23. srpna 2021 schválila FDA první vakcínu proti COVID-19. Vakcína je známá jako Pfizer-BioNTech COVID-19 a nyní bude prodávána jako Comirnaty k prevenci onemocnění COVID-19 u jedinců ve věku 16 let a starších. Vakcína je i nadále k dispozici na základě povolení k nouzovému použití, a to i pro osoby ve věku 12 až 15 let a pro podání třetí dávky u některých jedinců s oslabenou imunitou. Více>>

FDA schválilo Comirnaty Syringe prý pro běžné použití. Více>>.

Co je na jejich stránkách napsáno?

Nejsou k dispozici ŽÁDNÁ DATA, jak dlouho bude „ochrana“ trvat.
Bylo obtížné vyhodnotit, zda vakcína Pfizer snižuje závažné onemocnění.
NIKDO NEVÍ, zda vakcína zabrání přenosu vakcíny NEMUSÍ PŘEDCHÁZET infekci, symptomům nebo přenosu.
Existuje malé, ALE VÝZNAMNÉ riziko myokarditidy u mužů mladších 40 let.
Dlouhodobé zdravotní výsledky zůstávají NEZNÁMÉ.
Závažné nežádoucí účinky byly VYŠŠÍ ve skupině s vakcínou oproti placebu.
DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY se mohou stát známými, jakmile se injekčně aplikuje více lidí.

DOPORUČUJEME:

Rozhovor s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc. o tom, proč neexistuje široká vědecká debata a negativních jevech očkování

Rozhovor s molekulární genetičkou Soňou Pekovou. Žijeme podle ní ve svobodné době? Jaká jsou zřejmá rizika současné vědy i očkování proti Covidu19?

Ředitelka CDC o vakcínách: březen 2021 VS srpen 2021. Jak rozdílné názory mají tzv. experti, kteří chtějí rozhodovat o životě a smrti mnoha lidí.

Lékař prezidenta Trumpa, dr. Vladimir Zelenko, svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajících otázku mRNA „vakcín“.

deti ockovani mz mscr
Ministerstvo školství právě vydalo nařízení, platné od 1.9.2021, které překračuje všechny právní i lidsko-právní rámce.
Záměrem celé akce, jak sdělují, je povinné screeningové testování ve všech školách... žáci budou mít nařízeno se tomuto testování podrobit. Pokud na to nepřistoupí, nebude jim školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání!!!!! Každému je jasné, že se zde překračuje zákon. A ne jeden. Asi do doby, než to Nejvyšší soud zase zruší.

Do toho přichází ještě horší a naprosto zrůdná propagace ministerstva zdravotnictví, které vyzývá děti k očkování neprověřenou a neschválenou vakcínou. Opakuji děti, ne rodiče dětí! Viz foto.
Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam na svém Twitteru 1.7. 2021 píše neuvěřitelnoiu ZRŮDNOST!
"Registrace k očkování pro děti od 12 do 15 let otevřena! Vyčlenili jsme pro ně 87 očkovacích míst napříč všemi kraji. Na každém z nich bude k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost. A benefit? Třeba že plně očkovaných dětí se už nebude týkat testování ve škole."

Ale to nejzrůdnější je tady už dávno:
Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha se lidé dočkají náhrady, jestliže jim umře následkem POVINNÉHO očkování dítě nebo bude mít vážné zdravotní potíže. To bylo řečeno a schváleno už před kovidovou komedií (11/2019) a znamená to, že pokud vám zemře dítě na očkování proti COVID-19 dnes, stát vás neodškodní, protože očkování je DOBROVOLNÉ.

Možná by si měl každý rodič, chtějící si nechat díte zaočkovat, vyžádat od dozorujícího pediatra podepsaný souhlas s převzetím trestně-právní odpovědnosti za poškození zdraví nebo případnou smrt jeho dítěte. U bezpečné a neschválené vakcíny nebo spíš genové terapie nebude mít lékař problém podepsat. Garantuji ale, že NIKDO jim nic nevydá a NIKDO nebude za nic ručit. A kdo podle zákona nese zodpovědnost za své děti? Rodiče.

higgs ekonomie strachu

Drtivá většina mediálních zpráv a politických proklamací je dnes redukovaná na koronavirus. Vlády si díky neobyčejné silné mediální manipulaci uzurpovaly v zájmu boje s virem obrovské pravomoci a je otázka, zda se těch pravomocí dobrovolně vzdají po skončení krize.

Problém vysvětluje tzv. „Záklopkový efekt“ (the Ratchet Effect)
Je termín pro stav, který je možný vidět po celém světě. Každá krize vyvolá akce, které nakonec vedou k tomu, že vláda rychle zvýší velikost a rozsah svých pravomocí. V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit.
Co je však důležité, že se nikdy nesníží na původní úroveň.

Strach byl příčinou vzniku prvních vlád v historii. Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny... Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.

S vývojem průmyslu a urbanizací a změnami života začali mít lidé strach také z ekonomických rizik.
Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi „úplatek“ ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.
Vlády se označují za ochránce, ale zároveň díky tomu berou část bohatství a svobod lidem, o kterých tvrdí, že je chrání. A využívají je ke svým skrytým účelům.

Více: Politická ekonomie strachu Roberta Higgse. Proč je existence všech vlád na strachu závislá

vacouver drug for free

Ukázkový příklad zvrácené logiky. Čisté drogy prý nezabijejí, proto je budeme rozdávat zdarma. Hloupí jsou všichni, kteří na to vypadají, a polovina těch, kteří na to nevypadají, napsal nadčasově v 17 století Gracián. A ten o takových zvrácených názorech neměl ani poněti.

Aktivisté z Vancouveru (Kanada) rozdávájí ZDARMA drogy na ulici.
Děje se tak posledního srpna v rámci mezinárodního dne připomínající oběti předávkování. "Budeme to dělat tak dlouho, dokud se něco nezmění... Naše malá akce ukázala, že když to zvládne několik skupin s trochou peněz, musí to zvládnout i vláda se svými miliardami dolarů," tvrdí jedna z organizátorek akce, Eris Nyxová. Ta dokonce tvrdí, že základem budoucí regulace by měly být drogy zdarma, pokud možno na náklady státu. To znamená, že bychom všichni měli drogově závislé podporovat z našich daní.

Důvod je prý v tom, že drogoví dealeři nabízejí drogy, které nejsou čisté a obsahují řadu nebezpečných látek, jako je třeba fentanyl..." a pak zbytečně umírají.

Podle Nyxové mají nekvalitní drogy na svědomí více lidských životů než pandemie covidu-19. Podle úřadů v květnu 2021 zemřelo v Britské Kolumbii po předávkování 160 lidí a vedoucí soudní lékařka Lisa Lapointeová shrnula, že za prvních 5 měsíců 2021 měly drogy na svědomí smrt 851 lidí.
To, že na kvalitní drogy předčasně zemřou všichni drogově závislí, se diskuse už nevede. Rovněž se nevede diskuse o jejich léčení ani o tom, jaký je přínos drogově závislých společnosti, když chtějí, aby jim pomáhala.

Šéf místní policejní jednotky prý dokonce dostal i poukázku, která k vyzvednutí jedné krabičky s drogami opravňovala. K akci se ale policie mediálně nevyjadřuje! Radní města s tím prý souhlasí.

 covid britanie 07 2021

Systém hlášení britské vlády týkající se nežádoucích účinků vakcín COVID od Regulační agentury pro léčivé přípravky a zdravotní péči vydal svou nejnovější zprávu 1.6. 2021.
Zpráva pokrývá údaje shromážděné od 9.12. 2020 do 23.6. 2021 pro tři experimentální „vakcíny“ COVID, které se v současné době ve Velké Británii používají, od společností Pfizer, AstraZeneca a Moderna.
Uvádějí celkem 1 403 úmrtí a 1 007 253 vedlejších účinků zaznamenaných po experimentálních a neschválených injekcích COVID.

Zde jsou výsledky:
AstraZeneca: 936 úmrtí a 762 706 zdravotní poroblémy ZDE
Pfizer BioNTech: 439 úmrtí a 223 404 zdravotní poroblémy ZDE
Moderna: 5 úmrtí a 18 548 zdravotní poroblémy ZDE
Nespecifikované injekce COVID-19: 23 úmrtí a 2595zdravotní poroblémy ZDE

Public Health England vydala 25.6. 2021 zprávu, která ukazuje, že lidé, kteří umírají ve Velké Británii s diagnózou, obvykle označovanou jako „úmrtí COVID“, byli ze 62% očkováni na COVID-19.

Zpráva s názvem „Varianty znepokojení SARS-CoV-2 a varianty vyšetřované v Anglii“ je 17. technickým briefingem o údajných variantách ve Velké Británii a přináší mimořádně zajímavé čtení:
PHE sestavily užitečnou tabulku, která ukazuje počet údajně potvrzených případů variant Delta ve Velké Británii spolu s počtem údajných úmrtí v důsledku této varianty. Data však ukazují, že lidé starší 50 let, kteří nejsou očkováni, tvoří pouze 10% údajných potvrzených případů Covid, zatímco ti, kteří jsou plně očkováni, tvoří 37% údajných potvrzených případů. Dalších 40% údajných případů jsou lidé, kteří dostali jednu dávku vakcíny Covid-19 nejméně 21 dní před údajnou potvrzenou infekcí Covid-19.

napadeni sssr 1 6 1945
Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů a Němců na sovětská vojska…
Zatím o tom ještě málokdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán „pravděpodobných spojenců“, proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit.

Na začátku dubna 1945 před samotným koncem války Winston Churchill, ministerský předseda ruského „spojence“ Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na SSSR – operaci „Nemyslitelné“. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945.
Podle tohoto plánu měl být útok na SSSR proveden po vzoru Hitlera – nečekaným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm anglických a amerických divizí bez jakéhokoli vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 – 12 německých divizí, které „spojenci“ drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři: připravovali je k nové válce se SSSR.

Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR, vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli.Díky Stalinovi.

Nyní se na Západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako „odpověď“ na „sovětskou hrozbu“, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy.

Více >>

Databáze EudraVigilance 21 6 2021

Databáze EudraVigilance uvádí, že do 19. června 2021 bylo po vakcinaci čtyř experimentálních vakcín na COVID-19 hlášeno 15 472 úmrtí a 1 509 266 poškození.
Z celkového počtu zaznamenaných poškození je cca polovina (753 657) vážných poškození.

Evropská databáze EV shromažďuje hlášení o podezření na drogovou reakci. Sleduje také hlášení o experimentálních „vakcínách“ COVID-19. Jedná se o informace při podezření na nežádoucí účinek, který lze klasifikovat jako „závažný“, který má za následek smrt, život ohrožující, vyžaduje hospitalizaci v nemocnici či jiné dopady na zdravotní stav.

Ačkoliv jsou tato čísla mimořádně vysoká, neodrážejí stav v celé Evropě.
Jsou to údaje jen z Evropské unie (EU), která zahrnuje 27 zemí. Skutečný počet v Evropě, kteří jsou údajně mrtví nebo zraněni v důsledku očkování na COVID-19, je zřejmě mnohem vyšší než zveřejněná čísla. A to nehovíříme o celém světě.

Navíc zde není uvedna metodika hlášení ani míra povinnosti lékařů hlásit takové případy. Podle nedávné studie ve Velké Británii ZDE se předpokládá, že je to jen velmi malé procento.
Kompletní seznam najdete zde >>>

PRO OČKOVANÉ!
Jak sděli ředitel WHO Dr Tedros, vakcína sama o sobě pandemii neukončí a bude nutné pokračovat v dohledu. Lidé budou i nadále muset být testováni, trasováni a umísťování do karantén.
To potvrdil také i min. zdravotnictví Vojtěch Adam. který sdělil že očkovacé certifikát přestane platit po 9 měsících.

Americký senátor Johnson a dr. Pierre Kory, který se zasadil o velkou propagaci léku Ivermektinu jako efektivní léčby covidu, mluví o neuvěřitelné cenzuře během pandemie.
Video ZDE