berkova_150.jpg

Dagmar Berková (*6. 6. 1922, Vídeň - †31. 5. 2002)

grafička, malířka, ilustrátorka

Vystudovala VŠUP v Praze u prof. Františka Muziky. Ilustrovala knížky převážně pro děti a mládež, spolupracovala s dětskými časopisy Sluníčkem a Mateřídouškou. Autorsky se podílela na řadě loutkových filmů a kreslených televizních filmů pro děti.

Ocenění:

1975 plaketa BIB, 5x Nejkrásnější kniha roku ČSSR, loutkové filmy – Benátky 1968, Grenoble, Cork, 1972, Kroměříž 1975, Gottwaldov 1979

Bibliografie:

Carroll Lewis: Alenčina dobrodružství v říši divů a za zrcadlem, 1947
Wasilevská Wanda: Pokojík v podkroví, 1951
Suchl Vladimír: Jdeme tátovi naproti, 1953
Hrubín František: Běží ovce, běží, 1957
Šedý Milan, Krátký Radovan: Sašenka ztratila panenku, 1957
Deletaille Albertine: Slunce v krabici, 1959
Nechvátal František: Pod oblohou radovánek, 1960
Vivierová Colette: Dům drobných radostí, 1961
Caréme Maurice: Království květin, 1961
Bezděková Zdeňka: Říkali mi Leni, 1962
Hrubín František: Kuřátko a obilí, 1963
Petrini Enzo: Modrá velryba, 1963
Eluard Paul: Perutinka, 1964
Hoffmann E.T.A.: Louskáček a Myší král, 1964
Šmahelová Helena: Dobrá mysl, 1964, 1968 (nové ilustrace)
Nastová Colette: Saška maminkou, 1966
Mrštík Vilém: Pohádka máje, 1967
Procházka Jan: Divoké prázdniny, 1967
Šmahelová Helena: Dora a medvěd, 1968
Říha Bohumil: Pět bohů táhne přes moře, 1968
Šmahelová Helena: Velké trápení, 1969
Dickens Charles: Čarovná rybí kosička, 1970
Lesueurová Nicole: Tajemství žlutého balónku, 1971
Aubry Cécile: Bella a Sebastián, 1972
Petiška Eduard: Stříbrné dobrodružství, 1973
Storm Theodor: Pavel komediant, 1973
Andersen Hans Christian: Ošklivé kačátko, 1974
Cirkl Jiří: Kytička pro štěstí, 1974
Aubry Cécile: Sebastián mezi lidmi, 1975
Bronteová Charlotte: Villette, 1975
Šmahelová Helena: Kdy příjde Dora?, 1977
Andersen Han Christian: Sněhová královna, 1979
Šmahelová Helena: Vůně letních jablek, 1980
Montgomery Lucy Maud: Anna ze Zeleného domu, 1982
Bonhardová Nina: Pohádky třeboňského kapra, 1982
Němcová Božena: Princezna ze zlatou hvězdou na čele, 1982
Šmahelová Helena: Lenka a Bob, 1983
Toman Karel: Torzo života, 1985
Die schönsten deutschen Märchen, 1986
Novák Jaroslav: Hořící kámen, 1987
Sirovátka Oldřich: Polnische Märchen, 1990
Pohádky ze Sluníčka, 1991
Vladislav Jan: Warum die Bäume nicht mehr sprechen können, 1992
Kriseová Eda: Terezka a Majda na horách, 1992

Zpracovala Stanislava Zábrodská 


berkova_450_1.jpg 

berkova_450_2.jpg

Inspirující myšlenky...

Jde o klasickou třídní válku. Elity se snaží zvětšit svoji moc. Vlády ztrácejí kontrolu nad ekonomikou, sociální stát se rozpadá. I list The Wall Street Journal před časem přiznal, že ať už je u moci kdokoli, liberálové, komunisté nebo fašisté, hlavní rozhodnutí dělají banky, ratingové agentury a byrokraté, nikoli lidé. Dnešní vládní ideologie je takto směsí „dravého pragmatismu a upovídaného moralizování. Pragmatici jednají, moralisti mluví, ale vzájemně se doplňují: nemorální realita se přikrašluje větami o lásce a slušnosti. Moc se skryla. V tom je její současná síla. Před oči se nám staví Trh jako přírodní zákon, jako neosobní hra odosobněných tržních sil. Politické strany, stejně jako občané samotní se mají sklonit před „vyšším řádem“, který tyto síly nastolují. Zákony trhu ale přestávají okamžitě platit, když jde o zájem superkapitálu. Zisky jsou posvátným soukromým majetkem. Všechny státy a jejich politické reprezentace jsou povinny udělat maximum pro to, aby rostly co nejvíce. Ztráty, vznikající ze vzájemné rvačky o zisk je ovšem nutno v zájmu prospěchu všech hradit z daní běžných lidí. Za anonymitou trhu a neosobním působením tržních sil takto probleskuje zcela osobní zájem lumpenburžoazie. Proto všechno žijeme v pseudodemokracii. Proto jsme ztratili nejen druhého, ale i sebe sama. Liberální diskurs svou legitimitu do značné míry získal právě tím, že vybízí k co největší pluralitě, která je, jak se ukázalo, pluralitou bezmocných. Skutečná demokracie je metafyzická. Skutečnou demokracií je jen ta, v níž bude zrušena jakákoliv vláda člověka nad člověkem. V níž tedy bude zrušena moc jako privilegium nemnohých, a to nejen moc politická, ale především moc ekonomická.
Milan Valach, pedagog a publicista, zakladatel Hnutí za přímou demokracii