drtina150.jpg

Luboš Drtina (*1963, Chotěboř)

grafik a ilustrátor

Grafik, zabývá se knižní a časopiseckou úpravou, ilustrací, tvorbou plakátů, autorských knih, návrhy firemního stylu, úpravou CD a volnou grafickou tvorbou.
Od 1978 do roku 1982 studoval Střední odbornou školu výtvarnou. Od roku 1985 vystavuje volnou grafiku. Od roku 1990 do roku 1995 design časopisu Vokno. Od roku 1990 pracuje na knižních úpravách a ilustracích pro řadu nakladatelství (Pražská imaginace, ERM, Eminent, Thyrsus, Paseka, Volvox Globator, Knihcentrum, Nakladatelstvĺ Franze Kafky, Mladá fronta, Akropolis, Academia, Argo a další). Celkem cca kolem 180 knižních titulů.

Od roku 2003 vydává vlastní bibliofilskou edici. Za některé knižní úpravy získal ocenění v domácích i zahraničních soutěžích.

Kniha Hermanna Hesse - Pohádky, kterou ilustroval pro nakladatelství Argo, obdržela čestné uznání v mezinárodní soutěži Nejkrásnější knihy světa 2006.  Nezávislá mezinárodní porota v Lipsku hodnotila v rámci soutěže Nejkrásnější kniha světa 636 knih z 34 zemí. Kniha zárověn obdržela 1. místo v soutěži o Nejkrásnější české knihy roku 2004.

Působí jako asistent v ateliéru Písmo a typografie na VŠUP. Průběžně vystavuje doma i v zahraničí.
Žije a pracuje v Praze.

Výběr z výstav
Kresby, sochy, grafika s J. Baštou, Chotěboř, 1985
Grafika, Praha, 1987
Obrazy a kresby - s J. Mannem, Praha, 1990
Kresby a grafika - s L. Bradáčkem, zámek Kuks, 1991
Drtina, Mann, Bašta, Praha, 1992
Grafika, Tábor, 1994
Divadlo Archa, Praha, 1996
Země lidí, Knižní veletrh Olomouc, 1998
Několik knižních značek a plakátů kavárna Samsa, Praha 2000
Zašlého věku děj, zemřelé hvězdy svit – k Máchovu Máji, Česká Lípa, 2002
Žínka při kuželi - básně Christiana Morgensterna, Česká Lípa, 2005
Mezi roky 1989 a 1998 se účastnil několika skupinových výstav grafiky v Německu, Anglii, Portugalsku, a několika skupinových republice v České republice.

Výběr z bibliografie
Dílo Jaroslava Seiferta (Akropolis, 2003-2006)
Hermann Hesse. Pohádky (Argo,  2004)
Karel Hynek Mácha. Máj (Luboš Drtina, 2004)
Just Knud Qvigstad. O muži, který si koupil svědění (Argo, 2006) /Zlatá stuha/
Karel Havlíček Borovský. Básně (Akropolis, 2006)

drtina_450.jpg
 

Inspirující myšlenky...

Kromě lhostejnosti většiny a sadismu primitivů mě nejvíc rozhořčuje argumentace řady vzdělaných lidí, že zvířata nemohou mít žádný práva, neboť je neumějí sdělit, formulovat a brát se za ně. Každý kdo jen krůčkem poodstoupí z pozic atropocentrismu, zjistí, že svá přirozená práva na důstojný život mají nejen lidé, ale stejně tak zvířata a další živé bytosti, včetně živlů, ostatně celá planeta je živoucí bytost. Povinnosti vyplývající z lidské přirozenosti je uskutečnit a chránit práva nejen lidská, ale kromě jiných také práva zvířat. Ti, kteří se o to pokoušejí, jsou většinou zesměšňováni a uráženi, jejich činnost bagatelizována. Přesto i ta nejmenší pomoc zvířatům vede v důsledku k záchraně člověka a je s ní nerozlučně spojena.
Jitka Stehlíková, básnířka