cerny150.jpg

Věnceslav Černý (*27. 1. 1865, Staré Benátky - †15. 4. 1936, Mladá Boleslav)

maliř, ilustrátor a grafik

Maloval historické obrazy a později se věnoval téměř výhradně ilustrační tvorbě. Byl spoluzakladatelem Spolku výtvarných umělců Mánes. Z jeho rozsáhlého díla jsou ještě dnes známé a znovu se objevují ilustrace k Jiráskovým Starým pověstem českým či k baladám F. L. Čelakovského a k dobrodružným knihám. Ilustroval převážně historické příběhy, pověsti a pohádky. Černobílé lavírované kresby V. Černého se objevovaly v řadě časopisů z konce 19. a počástku 20. století.

Ilustrované knihy:

Vocásek Josef: Závěť, 1890
Mayerhoffer Gustav Narcis: Z pevnosti, 1891
Albieri Pavel: V zajetí Armidy, 1891
Heller Servác: Román na moři, 1892
Baun Josef: Hořanští synové, 1893
Zap Karel Vladislav: Dějiny panování Karla IV., 1894
Arbes Jakub: Poslední dnové lidstva, 1895
Klostermann Karel: Za štěstím, 1895
Vybrané české humoresky, 1895
Marryat Frederick: Ilustrované romány pro lid, 1897
Herloßsohn Karl: Husité, 1899
Sienkiewicz Henrik: Rodina Polaneckých, 1901
Burnett, Frances Hodgson: Malý lord, 1902
Erben Karel Jaromír: Báje a pověsti slovanské, 1902
May Karl: Třemí díly světa, 1904
May Karl: Supové Mexika l, 2, 1906
May Karl: Satan a Jidáš, 1906
Mamin-Sibirjak Dmitrij Narkisovič: Zelená vojna a jiné povídky
Čečetka František Josef: Dcera exulantova, 1909
Němirovič-Dančenko Vasilij Ivanovič: Na kraji světa, 1911
Zlatá kniha V. Beneše Třebízského, 1916
Jirásek Alois: Staré pověsti české, 1917
Čarskaja Lidija Aleksejevna: Mez družkami, 1919
Calma Marie: Sny jarních nocí, 1921
Svátek Josef: Tajnosti pražské, 1922
Čarskaja Lidija Aleksejevna: Džavachovské hnízdo, 1923
Kosina Jaroslav: Trocnovský hrdina, 1924
Tolstoj Lev Nikolajevič: Statkářovo jitro a jiné povídky, 1924
Tolstoj Lev Nikolajevič: Albert a jiné povídky, 1924
Čečetka František Josef: Židovka, 1925
Potapenko Ignatij Nikolajevič: Vlastní silou, 1925
Casanova Giacomo: Memoiry, 1925
Dumas Alexandre: Královnin kavalír, 1925
Dostál  Alois: Karel z Vlkanova a jiné povídky, 1925
Sienkiewicz Henrik: Křižáci, 1927
Šádek V. Národní pohádky a pověsti, 1929
Hartwig Georg: Modrý démant, 1930
Čečetka František Josef: Dobrodruh, 1930
Sienkiewicz Henrik: Ohněm a mečem, 1933
Petiška Eduard: Čteni o hradech, zámcích a městech, 2007

Připravila Stanislava Zábrodská cerny450_1.jpg

cerny450_2.jpg

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.