francova sylva

Sylva Francová (*1973 Praha)

grafička, ilustrátorka

vystudovala Akademii výtvarných umění a Pedagogickou fakultu UK v Praze. Během studií absolvovala stáže na univerzitách ve Velké Británii a USA. Své fotografické projekty vystavuje v Čechách i zahraničí. Je členkou redakční rady časopisu Fotograf a spoluzakladatelkou občanského sdružení Fotograf 07 o.s. Získala různá ocenění či granty, například Hlávkovu cenu, vítězství v Portfolio Review 2007 v Bratislavě, grant Nadace pro současné umění atd. Věnuje se také autorské knižní tvorbě, ilustracím, animacím a grafickému designu.
Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros, Fragment či Argo. Vytvářela dětský časopis Animáček a spolupracovala s televizemi, například s TV Barrandov, TV Barrandov PLUS. Žije a pracuje v Praze.

Knihy / katalogy

Dítě v současné české fotografii, pro Nadaci Naše dítě vydala B.I.G. Prague s.r.o., 2013

FILM: Directed by Artists 2, Film v súčasnom umení, katalog k výstavě, vydala Nitrianska galéria, 2013

Vnitřní okruh v současné české fotografii , Vladimír Birgus (ed.), vydalo nakl. Kant a Galerie hl. m. Prahy, 2013

X. Anifest 2011, katalog, Petr Hamšík (ed.), Vydal Anifest, Praha, 2011

Formáty transformace 89'-90',katalog výstavy, Dům umění města Brna, 2010

Akce ZET, katalog výstavy, publikaci vydala Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010

Varšavský Měsíc fotografie, katalog výstavy, 2009

Photofestival Krakow , katalog výstavy, kurátorský text pro výstavu Aktualizacia I., 2009

Měsíc fotografie, Bratislava - katalog výstavy, 2008

Blatenský fotofestival - ŽENA - katalog výstavy v Blatné, Pavel Štěrba, 2008

Jeden den České Republiky - katalog výstavy, Pavel Radosta, vydal Frey s r.o., Brno, 2008

Měsíc fotografie, Bratislava - katalog výstavy, Vladimír Birgus: Glocal Girls, 2007

Akademie výtvarných umění - Veletržní Palac - katalog výstavy, Národní galerie Praha, 2007

Festival Funkeho Kolín - katalog výstavy, Jolana Havelková, 2007

"Six / Šest českých škol fotografie" - katalog výstavy v Pražském Domě fotografie, 2007

Prague Biennale 3 - katalog výstavy, Vladimír Birgus: Glocal Girls, 2007

francova 1

francova 2

francova 3

Inspirující myšlenky...

Historický román není odborná příručka, ale na druhou stranu není možné současného hrdinu převléknout z džínů do brnění a myslet si, že tak se historický román píše. Lidé dříve jinak mysleli, měli jiné hodnoty, zkušenosti, existovala jiná struktura společnosti, a to vše se musí v příběhu odrazit. Proto se vždycky snažím o co nejdokonalejší kulisu, aby se čtenář prostřednictvím příběhu opravdu přenesl do středověku. Formální stránce psaní přikládám nesmírně veliký význam. Co se týká hrdinů, všechny příběhy spojuje postava vzdělaného a čestného rytíře Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora a správce hradu Bezděz. Tahle postava je samozřejmě vymyšlená, neboť z poloviny 13. století, kdy se příběhy odehrávají, máme dochováno jen minimum pramenů, v nichž by se objevovala jména královských úředníků. Skutečné soudní protokoly se objevují až o dvě stovky let později. I když je samozřejmě jméno mého literárního hrdiny fiktivní, snažím se, aby vystupoval tak, jak by člověk v jeho postavení opravdu ve středověku jednal. Ale znovu opakuji, jde o román, nikoli o historickou studii. Pokud autor vytvoří literárního hrdinu a čtenáři ho přijmou, pak automaticky má vůči svým čtenářům určitou odpovědnost. Stejně jako je nemyslitelné, aby Vinetou lhal, tak ani můj Oldřich z Chlumu nemůže ustoupit zlu, nemůže utéct z boje a nemůže být nevěrný své manželce Ludmile. Historickou detektivku považuji tak trochu za pohádku pro dospělé. Základní atributy jsou totiž stejné. Dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. V tom vidím velikou přednost beletrie, protože skutečná historie je někdy krutá a často i smutná, ale spisovatelé by měli dávat lidem radost a víru.
Vlastimil Vondruška, spisovatel a historik