Image

Jan Hísek
(*26. 7. 1965, Praha)

Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor. Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984-1990, ateliér knižní kultury a písma, profesor Milan Hegar a docent Jan Solpera.)
Žije a pracuje v Praze.

Ilustrované knihy

Antoine de Saint Exupéry: „Letec a živly“, Vyšehrad, Praha 1998
Chálil Džibrán: „Prorok“, Academia, Praha 2002
Karel Toman: „Tulák“, Odeon, Praha 2004
Viola Fischerová: „Co vyprávěla Dlouhá chvíle“, Meander, Praha 2005 /Zlatá stuha/
Mrtvému nože netřeba, 2008
Vítězslav Nezval: Moře, láska má, 2010
Oscar Wilde: Šťastný princ, 2014
Vratislav Maňák: O nebesáři, 2016

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY - VÝBĚR

1992
Galerie Fronta, Praha
Davidson Galleries, Seattle, USA
1994
Galerie Pecka, Praha
1995
Galerie Pecka, "33 dní v Irsku", Praha
1996
Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem
Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1997
Galerie Pecka, "New York", Praha
Davidson Galleries, Seattle, USA
1998
Galerie NJV, " 8 kreslených obrazů", Praha
Galerie Aulos, "Zjevení Janovo", Praha
1999
Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha, "Kodex"
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2000
Galerie Gema, "Výlet", Praha
New York University, Praha
2001
Galerie Jelení "Noc", Praha
2002
Czech Center, Londýn
2003
Galerie Aulos, "Smrt v Benátkách", Praha
Galerie J. Jílka, Šumperk
Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, "Magie tmy", Praha
2004
Galerie Obratník, "Půlnoční hlavy", Praha
Galerie Pokorná, "Osm skel Jana Híska", Praha

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY - VÝBĚR

1993
Galerie Mánes, Praha "Jakub a Anděl"
1999
NG Praha. Finále ceny J. Chalupeckého
2002
Klatovy Klenová "Divočina"
2003
Moravská galerie, Brno "Ejhle světlo"

ILUSTRACE

Jan Opolský: „Hadí král“, VŠUP, Praha 1990
Gustav Meyrink: „Mistr Leonhard“, Trigon, Praha 1992
J. R. R. Tolkien: „Kovář z Velké Lesné“, Aulos, Praha 1995
Gérard de Nerval: „Příběh o královně Jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů“, Trigon, Praha 1996
„Zjevení Janovo“, Aulos 1998
Thomas Mann: „Smrt v Benátkách“, Aulos, Praha 2003
Toman Karel: Tulák, Odeon 2004
Fischerová Viola: Co vyprávěla dlouhá chvíle, Meander 2005
Ámason Jón: Mrtvému nože netřeba, Argo 2008hisek 2

hisek 3

hisek 1

hisek 4

Inspirující myšlenky...

Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků. Zbývá zhodnotit, jestli vysoká rozumovost člověka není víc na škodu než k užitku. Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství. Než vysoce mravní a mrvní člověk začal zavádět řád, život se udržoval dokonale jistě a svobodně, když si každý dělal, co chtěl v tom chaosu anarchie.
Misantrop: Vegan - člověk, nebo zvíře?