hisek_kvetoslav

Květoslav Hísek
(*26. 3. 1931, Boršov nad Vltavou - 10. 6. 2016)

grafik, ilustrátor, malíř

Vystudoval VŠUP u prof. Karla Svolinského, zasloužil se o dobré jméno české vědecké ilustrace ve světě. Některé knihy s jeho ilustracemi vyšly až v jedenácti jazykových mutacích.

Bibliografie:

Nová Soňa: Petrklíče, 1953
Počtovnica pre 1. postup. roč. všeob.-vzdel. škôl,/I, 1957
Počtovnica pre 1. postup. roč. všeob.-vzdel. škôl,/II, 1958
Metodický sprievodca k počtovnici pre 1. ročník, 1960
Erben Karel Jaromír: Kytice, 1961
Naše houby, 1961
Jedlé a jedovaté houby, 1961
Vodinský Stanislav: Ryby našich vod, 1962
Jist Adam: Nejen zlatá jablka, 1963
Patočka Karel: Kouzla se zvíraty, 1964
Nový Ivan: Na rybářské stezce, 1964
Spirhanzl-Ďuriš Jaroslav: Z ptačí říše, 1965
Nový Ivan: Rybářské toulky, 1965
Zbierka úloh z počtov pre 1.-3. ročník ZDŠ, 1966
Němcová Božena: Jabloňová panna, 1969
Malý atlas liečivých rastlin, 1971
Felix Jiří: Thieme’s Grote Natuurgids, 1971
Felix Jiří: Der grosse Naturführer, 1972
Felix Jiří: Vogels van de vrije lucht, 1973
Deyl Miloš: Naše květiny, 1973
Toman Jan, Felix Jiří: Plants and Animals, 1974
Felix Jiří: Ptáci v lesích a horských oblastech , 1975
Felix Jiří: The Hamlyn Animal Encyklopedia. 1975 
Felix Jiří: Evropská fauna, 1975
Felix Jiří: Ptáci luk, bažin a vod, 1976
Jeník Jan, Větvička Václav: Život rybníků a jezer, 1977 (ciz.)
Jeník Jan, Větvička Václav: Život hor, 1978 (ciz.)
Felix Jiří: Přírodou krok za krokem, 1978
Hanák Vladimír: Mammals, 1979
Der Kosmos – Waldführer, 1979
Hlava Nohumír: Komma’s Krydderurteleksion, 1979
Tříska Jan: Evropská flóra, 1979
Felix Jiří: Faune d’Amérique, 1980
Truhlář Vladimír: pěstujeme jižní ovoce, 1983
Jeník Jan, Spitzer Karel: Život v bažinách, 1984
Novák Jan: Naše jedovaté rostliny, 1984
Pivnička Karel: Poissons, 1987
Pivnička Karel: Das grosse Buch der Fische, 1987
Hron František: Plevele polí a zahrad, 1988
Podhajská Zdenka: Flore des campagnes, 1988
Záruba Bořivoj: Život poušti, 1989
Mezera Alois: Naše stromy a keře, 1989
Šťastný Karel: Wasservögel, 1990
Sedlár Ján, ABC športového rybára, 1990
Pelcl Karel: Poissons d’eau douce, 1991
Poznáváme život, 1994
Kholová Helena: Přírodověda pro čtvrtý ročník, 1995
Čížková Věra: Přehledy živé přírody, 1995
Zounar Miroslav: Povídej, maminko, 1995
Kluwe-Yorck Vincent: Průvodce sportovního rybáře, 1996
Felix Jiří: Zvířata Ameriky, 1997
Felix Jiří: Zvířata Afriky, 1997
Felix Jiří: Zvířata Austrálie, 1998
Felix Jiří: Zvířata Asie, 1998
Pospíšil Otto: Ryby, 1998
Felix Jiří: Zvířata světa, 1999
Novotný Aleš: Přírodověda, 1999
Kubeš Vladimír: Malá tábornická encyklopedie, 2000
Jedlička M.: Rostliny a živočichové u vody, 2001
Ovidius: Umění milovat, 2002
Folvarská-Roseová Klára: Anatomie okem výtvarníka, 2003
Soubor nástěnných obrazů pro výuku prvouky a přírodovědy ve 3. až 5. ročníku ZŠ a obecných škol, 2005
Hrabák Rudolf: Les, 2005


hisek ilustrace 2

hisek ilustrace 1

hisek hlavacek adonis versalis

Inspirující myšlenky...

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat. Jejím skutečným, byť skrytým cílem není spotřeba, ale výroba. Proto je potřeba najít v sobě vůli k rozbití onoho začarovaného kruhu a dopustit se suverénního, svobodného činu. Vymanit se ze sociální determinovanosti, která není ničím jiným než dovedně kamuflovaným otroctvím: otroctvím, které ovšem stejnou měrou postihuje bankéře i nádeníka. Je to otroctví práce, ve smyslu užitečné činnosti. Neboť člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.
Georges Bataille, Svrchovanost