kukovicova150.jpg

Michaela Kukovičová (*3. 11. 1968, Praha)


ilustrátorka

1987-1995 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Atelier animované tvorby a televizní grafiky, Prof. Jiří Barta
1992-1993 La Cambre, atelier experimentálního filmu, Brusel, Belgie
1997-1998 studium francouzského jazyka, Francouzský institut, Praha
2008- pracuje jako asistentka v atelieru Ilustrace, VŠUP, Praha
Věnuje se knižní a časopisecká ilustraci, animaci a režii videoklipů a krátkých filmů, ilustruje pro www stránky

projekty
1996 Mezinárodní festival animovaných filmů, Stuttgart, Německo
1998 Mezinárodní projekt Absolut Panushka, Santa Monica, USA
1998 spolupráce na filmu Jiřího Barty „Ibn Battuta“
2007-ilustruje pro dětský časopis ABC
2008 výtvarné vedení projektu dětské knihy „Un dragon malheureux“ francouzské lyceum, Praha

ocenění
1998 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘97, Památník národního písemnictví, Praha
1999 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘98, Památník národního písemnictví, Praha
2005 1.místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
2005 3. místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
2005  1. Místo v kategorii kniha pro děti a mládež jako celek
Zlatá stuha, Praha
2006  3. Místo v kategorii krásná literatura
Nejkrásnější české knihy `05, Památník národního písemnictví, Praha
2007  3. Místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy `06, Památník národního písemnictví, Praha
2008  2. Místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ` 07, Památník národního písemnictví, Praha

Dílny a workshopy
Od roku 2006 vede dětské výtvarné dílny pro děti
Bechyně, Praha, Bratislava, Brno

Výstavy
1993 Liberec kresby
1994 Praha, Chodovská tvrz, kresby,tisky
2003 Liberec, Městská knihovna, ilustrace
2005 Praha, Veletrh knihy, ilustrace
Praha, Dům umění, čeští ilustrátoři dětských knih
2006 Praha, Galerie u Prstenu, absolventi atelieru J. Barty
2006 Japonsko, putovní výstava české ilustrace
2007 Bratislava, České kulturní centrum, výstava ilustrátorů naklad. Baobab
2007 Praha, Francouzský institut, ilustrace (společ. s J. Petrovou)
2007 Moskva, nakladatelství Baobab a jeho ilustrátoři

Bibliografie (jen první vydání)

Drijverová Martina: Moje miminko, 1994
Havlová Soňa: Jak to všechno zvládnu, 1994
Schwabenthan Sabine: Dívky, 1994
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 6, 1997
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 7, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 8, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 9, 1998
Černá Olga: Kouzelná baterka, 2004 /Zlatá stuha/
Holá Lída: New Czech Step By Step, 2004
Lem Stanislav: Marťan, 2005
Kukovičová Michaela: Hledej barvu, 2005
Herzog Anette: Lililinda Superhvězda, 2006
Hubková Zora: Angličtina pro nejmenší, 2006
Hrnčíř Pavel: Komínek & Budíček, 2007
Holá Lída: Czech Express 1, 2, 2007
Ježková Alena: Prahou kráčí lev, 2008

Ježková Alena: Řecké báje, 2009

Hrnčíř Pavel: 12 her pro děti a dospělé, 2010

https://www.ilustratori.net/

kukovicova450_1.jpg

kukovicova450_2.jpg


Inspirující myšlenky...

Nejradši jsem sám, to mne nikdo neruší. Neboť všichni se vracejí stále k témuž tématu, jak se jim vede špatně a jak se jim vede dobře, tomu se to líbí, onomu se to nelíbí, a brzy zas jsou u věcí, které tvoří jejich život. Dříve jsem jistě právě tak žil, ale teď nenacházím v sobě nic společného s těmito věcmi... Mnohdy sedím s některým z nich v hospodské zahrádce a pokouším se jim vysvětlit, že v tom je už vlastně všecko: moci tak tiše sedět. Přirozeně, že tomu rozumějí, přiznávají to, shledávají to taky, ale jen slovy, jen slovy, to je to, cítí to, ale stále jenom napolo. Jiný jejich život lpí na jiných věcech, jsou tak rozděleni, nikdo to ne cítí celým svým životem; ani já sám neumím dobře říci, co myslím.
Erich Maria Remarque (1898 – 1970), Na západní frontě klid