kukovicova150.jpg

Michaela Kukovičová (*3. 11. 1968, Praha)


ilustrátorka

1987-1995 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Atelier animované tvorby a televizní grafiky, Prof. Jiří Barta
1992-1993 La Cambre, atelier experimentálního filmu, Brusel, Belgie
1997-1998 studium francouzského jazyka, Francouzský institut, Praha
2008- pracuje jako asistentka v atelieru Ilustrace, VŠUP, Praha
Věnuje se knižní a časopisecká ilustraci, animaci a režii videoklipů a krátkých filmů, ilustruje pro www stránky

projekty
1996 Mezinárodní festival animovaných filmů, Stuttgart, Německo
1998 Mezinárodní projekt Absolut Panushka, Santa Monica, USA
1998 spolupráce na filmu Jiřího Barty „Ibn Battuta“
2007-ilustruje pro dětský časopis ABC
2008 výtvarné vedení projektu dětské knihy „Un dragon malheureux“ francouzské lyceum, Praha

ocenění
1998 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘97, Památník národního písemnictví, Praha
1999 1. místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘98, Památník národního písemnictví, Praha
2005 1.místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
2005 3. místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ‘04, Památník národního písemnictví, Praha
2005  1. Místo v kategorii kniha pro děti a mládež jako celek
Zlatá stuha, Praha
2006  3. Místo v kategorii krásná literatura
Nejkrásnější české knihy `05, Památník národního písemnictví, Praha
2007  3. Místo v kategorii učebnice
Nejkrásnější české knihy `06, Památník národního písemnictví, Praha
2008  2. Místo v kategorii knihy pro děti
Nejkrásnější české knihy ` 07, Památník národního písemnictví, Praha

Dílny a workshopy
Od roku 2006 vede dětské výtvarné dílny pro děti
Bechyně, Praha, Bratislava, Brno

Výstavy
1993 Liberec kresby
1994 Praha, Chodovská tvrz, kresby,tisky
2003 Liberec, Městská knihovna, ilustrace
2005 Praha, Veletrh knihy, ilustrace
Praha, Dům umění, čeští ilustrátoři dětských knih
2006 Praha, Galerie u Prstenu, absolventi atelieru J. Barty
2006 Japonsko, putovní výstava české ilustrace
2007 Bratislava, České kulturní centrum, výstava ilustrátorů naklad. Baobab
2007 Praha, Francouzský institut, ilustrace (společ. s J. Petrovou)
2007 Moskva, nakladatelství Baobab a jeho ilustrátoři

Bibliografie (jen první vydání)

Drijverová Martina: Moje miminko, 1994
Havlová Soňa: Jak to všechno zvládnu, 1994
Schwabenthan Sabine: Dívky, 1994
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 6, 1997
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 7, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 8, 1998
Fialová Zuzana: Čítanka s literární výchovou 9, 1998
Černá Olga: Kouzelná baterka, 2004 /Zlatá stuha/
Holá Lída: New Czech Step By Step, 2004
Lem Stanislav: Marťan, 2005
Kukovičová Michaela: Hledej barvu, 2005
Herzog Anette: Lililinda Superhvězda, 2006
Hubková Zora: Angličtina pro nejmenší, 2006
Hrnčíř Pavel: Komínek & Budíček, 2007
Holá Lída: Czech Express 1, 2, 2007
Ježková Alena: Prahou kráčí lev, 2008

Ježková Alena: Řecké báje, 2009

Hrnčíř Pavel: 12 her pro děti a dospělé, 2010

https://www.ilustratori.net/

kukovicova450_1.jpg

kukovicova450_2.jpg

Inspirující myšlenky...

Obecné školy mají být i v tomto ohledu prvním průkopníkem myšlenky, že kdo dovede trýznit zvířata, že stejně může se zachovat vůči člověku. V této výchově děje se však pravý opak. V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou. Viděl jsem již kolikrát v okolí Prahy na výletech, jak tato nadějná mládež chytá vše, co se hýbe a co leze. Od hmyzu přechází se pak k menším zvířatům a mládež dělá si, nikým nevyzvána, pravou sbírku zkomolených myší, žab a ptáků. Po sklizni viděti lze na polích v okolí Prahy sta hochů, kteří vymýšlejí si všemožné zábavy s chycenými myškami. Točí jimi, uvázanými za ocásek na niti, po celou dobu, dokavad osudný los na jinou nepadne. Nechci ani mluviti o anatomických pokusech, ať s myškami, či se žabami; vše to budí jistě v každém myslícím člověku odpor.
Jaroslav Hašek: Odstraňte bolest!