salamounova barbara

Barbara Šalamounová (*29. 8. 1964)

Ilustrátorka

Umělecké vzdělání: 1998 – 2001 Postgraduální studium v oboru digitální program 3D Alias Wavefront, zaměření na modelaci a animaci, Vysoká škola umění a designu Burg Giebichenstein, Halle-Saale /SRN/ Prof. Hanisch, Prof. Kolbe Semestrální studium grafických počítačových programů, 1993–1994 Postgraduální studium v ateliéru animovaného filmu Prof. J. Barta, VŠUMPRUM v Praze, 1985 – 1991 VŠUMPRUM v Praze, ateliér Televizní a filmová grafika,prof. M. Jágr
Členem Hollaru: od r. 2000

Umělecká činnost: ilustrace, volná grafika, animovaný film, plastická tvorba pro filmy, pedagog na univerzitě, obor ilustrace

Výběr samostatných výstav:
1995„Grafiky a kresby“Art-Galerie Domu lékařůHalle-Saale,SRN, spolu s E. N. -Šalamounovou
1999„Černá-bílá-barva“ Galerie loutkového divadla, ilustrace a film loutky Halle-Saale, SRN
1998 „und hinterdrein, ganz klitzeklein“, Inselgalerie, Berlín /SRN/ spolu s . N. Šalamounovou
2007 „SEM A TAM / HIN UND HER“ Galerie Hollar, Praha, spolu s Evou Natus-Šalamounovou
2007„PESTRÝ DIALOG / BUNTER DIALOG“ Galerie Františka Drtikola na Zámečku spolu s Evou Natus-Šalamounovou
2008 „KRESBA & SPOL. “ Univerzitní galerie, Plzeň

Výběr účasti na výstavách:
1992 „LUZNÁ SMYČKA“, Galerie U Prstenu, Praha
1994 „CIRKUSOVÝ SVĚT“ Galerie divadla Zlín, ČR
1997„BYLO NÁS PĚT“ Galerie U Řečických, Praha
„JUNGE TSCHECHISCHE KÜNSTLER“ Galerie Talstraße, Halle-Saale, SRN
2002 ¨Grosse gemeinsame Kunstausstellung 2002,Villa Kobe, Halle-Saale, SRN
2003 „(No)comic“, Berlín, Galerie Berliner Kunstprojekt, SRN
2008 „ILLUSTRATION UND GRAPHISCHES DESIGN„ 5 pedagogů ze ZČU Plzeňv Domě umělců Andrease Stadela v Regensburgu, SRN
2010 „JINAK NAHOŘE, JINAK DOLE“ Galerie N, Jablonec n. Nisou,
2010 „ Děti, čtěte“, dětské ilustrace, Památník národního písemnictví a nakladatelství Meander, pod záštitou paní Lívie Klausové

Ceny a vyznamenání:
1988 Spolupodíl na získání studentského Oskara 1988 za film „Ropáci“ /návrh a výroba flmové loutky/,režie Jan Svěrák
2007 Ocenění filmové komise SRN pro hodnocení filmových děl – nejvyšší predikát za anim. film „Copak není moucha mojí sestrou?“
2008 Ocenění za nejlepší animovaný film /SRN/

Bibliografie:
Šalamounová Barbara: Jan Amos Komenský, 1992
Správcová Božena: Guláš z modrý krávy, 1993
Vích Michal, Weinberger Jiří: Ach ty plachty, kde je Mám? 1996
Jung Reinhard: Bambertova Kniha ztracených příběhů. 2008
Černý Jiří: Obrázky z československých dějin 1918-1945. 2011
Kořínek Pavel: Superhrdinové z východního bloku, 2015

salamounova barbora 1

salamounova barbora 2

Inspirující myšlenky...

Dřívější zpupné přednosti, jimiž se lidské zvíře povyšovalo nad ostatní zvířata, už padají. Víme, že lidská bytost není jediná, která myslí, mluví nebo pracuje. Každý živočišný druh má svoje zvláštnosti, jimiž vyniká, a jiné mu chybí. Ale domnělé přednosti lidí jsou spíš náhražkami nějakých nedostatků. Zbývá zhodnotit, jestli vysoká rozumovost člověka není víc na škodu než k užitku. Podle ničivé úlohy, kterou lidstvo hraje v přírodní rovnováze, bychom mohli směle prohlásit, že lidská vysoká rozumovost je v podstatě chorobně přerostlá rozbujelost, cosi jako rakovina nebo šílenství. Než vysoce mravní a mrvní člověk začal zavádět řád, život se udržoval dokonale jistě a svobodně, když si každý dělal, co chtěl v tom chaosu anarchie.
Misantrop: Vegan - člověk, nebo zvíře?