seifertova150 Lucie Seifertová (*6. 4. 1969, Poděbrady)

Narodila se v Poděbradech v rodině, kde matka byla sklářská výtvarnice a otec vědecký pracovník na ČVUT. V roce 1983-1987 studium na Hollarově střední odborné škole výtvarné a pak v roce 1987 neúspěšné zkoušky na UPRUM. Později pracuje jako jako uklízečka ve Smetanově divadle. V roce 1989 další neúspěšné zkoušky na UPRUM a pracuje jako propagační grafik ve sklárnách v Poděbradech.
1990 - leden až říjen - grafik v dětském časopise Ohníček (první uveřejněné ilustrace v Ohníčku a Mladé frontě) přijata na AVU.
1990-1997 studium na AVU v atelieru malby u prof. Sopka1993-1994- grafik časopisu Dikobraz
1994-1999 - výtvarná redaktorka časopisu Ohníček
1995-1996 - výtvarná redaktorka časopisu To jsem já
(Ohníček a To jsem já se v roce 1996 sloučily)
od roku 1994 - pravidelné příspěvky do časopisu Sorry (pseudonym Vrána - autorská dvojce s Karlem Vránou)od roku 2001 - pravidelné příspěvky na internetové stránky Českého rozhlasu (www.rozhlas.cz/deti)

www stránky: https://seifertova.cz

grafická úprava CD
Sluníčko (1994),
Los Panchos (1997),
Pancho - Divokej kraj (2001),
Pancho – Čechy krásné (2003)

knihy - ilustrace
Populární hudba ve škole (učebnice), Jan Prchal(1998)
Zpíváme a hrajeme (učebnice), Jan Prchal (1999)
Úpravy pro školní soubory (učebnice), Jaroslav Herden (2001)
The bestiální of Sorry (1999)
Rodinný kalendář Sorry (2001)
Pěšky, stopem, lodí Jižní Amerikou, Martin Mykiska (2001)
Byl jsem rok v Antarktidě, Martin Mykiska (2001)
Dvacet tisíc mil dlouhý podzim, Martin Mykiska (2001)
Afghánistán, prach a růže, Martin Mykiska (2002)
Obrazový atlas České republiky, Milan Holeček, Pavel Červinka (2002)
Pražské interiéry, Radomíra Sedláková (2001)
Bez záruky, Jiří Menzel, Zdeněk Matějček, Pavlína Brzáková, Ivan Hoffman, Miroslav Plzák, Iva Pekárková, Martin Stropnický, Jaroslava Pechová (2004)

autorské knihy
Tajemná Praha (1999)
Tajemné hrady a zámky království českého (2002)
Pražský hrad a jeho tajemství (2003)
Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí (2003) - ceny Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu roku 2003, Zlatá stuha za nejlepší populárně naučnou knihu pro mládež a Zlatá pečať za nejlepší polygrafický počin za rok 2003
Tajemný Golem (2004)
Český ráj a jeho tajemství (2007)


seafertova400_2.jpg

seaiferova400_1.jpg

 

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.