sivko150.jpg

Pavel Sivko  (*24. 1. 1948, Praha)

- český malíř, grafik a ilustrátor

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou u profesorů Jiřího Trnky a Zdeňka Sklenáře, ateliér užité grafiky a ilustrací.
Žije a pracuje v Praze.

Pavel Sivko ilustruje knihy nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé.  Do svých ilustrací vkládá výtvarný smysl pro tajemství a mnohoznačnost věcí a dějů. Z jeho ilustrací zaznívá melancholie, nehýřivá, ale paradoxy překvapující imaginace, významová ironie se prolíná s vyjadřovacími formami magického realismu.

Ceny
1977, 1981, 1985, 1987, 1988, 1989 Čestná uznání za nejkrásnější knihu roku
1978 výroční Cena nakladatelství Mladá fronta
1981 výroční Cena Lidového nakladatelství
1989 stříbrná medaile za ilustraci IBA, Lipsko

Výběr z ilustrovaných knih
Černík, Michal. Malé a velké nebe (Albatros, 1981)
Černý, Václav. O kouzelném ptáku Zymyrykovi (Lidové nakladatelství, 1985)
Tafel, Jaroslav. O králi Sedmilháři (Lidové nakladatelství, 1987)
Balík, Jindřich. Kolik váží motýl (Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989)
Kohoutová, Marcela. Příhody veverky Madlenky a jejích přátel (Impreso plus, 1995)
Kubátová, Marie. Nedělní pohádky (Impreso plus,1997)
Zinnerová, Markéta. Čarovné prstýnky (Albatros, 2001)
Wagnerová, Magdalena. Modrá pohádka, aneb, Kachna namodro (Mladá fronta, 2002)
Mann, Thomas. Malý pan Friedemann (Vyšehrad, 2003)
Wagnerová, Magdalena. Pes moudřejší člověka (Plot, 2004)
Wagnerová, Magdalena. Strom s granátovými jablky (Havran, 2004)
Wagnerová, Magdalena. Zrnko písku (Plot, 2006)

Bobek, Miroslav  Proč nehladit ježka (Plot, 2007)


sivko450_1.jpg

sivko450_2.jpg


Myšlenky z knih

Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich životům, a doufám, že to budou lidské hodnoty - hodnoty, které mají co do činění s lidskými právy a povinnostmi, a ne s pošlapáním těchto práv.
Peter Gray