skrivanek jaromir

Jaromír Skřivánek
(*10. 10. 1923, Praha - †4. 5. 2010, Praha)

malíř, grafik, básník, překladatel, ilustrátor

Absolvoval Uměleckoprůmyslovou a grafickou školu v Praze (1939-42) , v letech 1947-50 navštěvoval kursy hindštiny doc. V. Pořízky v Orientálním ústavu. Po válce pracoval jako malíř, grafik a propagační pracovník. Současně se věnoval malířské, literární, překladatelské a publikační činnosti. V jeho malířské tvorbě dominují orientální motivy, vycházející z inspirace přírodními scenériemi, kulturními památkami a duchovním dědictvím Indie.
V roce 1973 obdržel od vlády Indické republiky tříměsíční malířské stipendium do Indie, 1982 získal od Britské rady půlroční stipendium na West Surrey College of Art.

Měl čtyřicet pět samostatných malířských výstav doma i v zahraničí. Stálá výstava jeho obrazů je instalována v Galerii "Cesty ke světlu" v Praze 4 - Chodově a v Obřadní síni Obecního úřadu Prahy 9 v Čakovicích. V roce 1970 získal čestné uznání v umělecké soutěži Středočeské galerie za soubor obrazů z Indie.

Knihy:
Za krásami Indie, Orbis, Praha 1977, (oceněna jako Nejlepší kniha roku), 2. vyd., Albatros, Praha 1988
Strom života (vlastní náklad, 1991), Lyra pragensis, 1992
Kouzelný hadí kámen (pohádky z kraje pod Himálajem s autorovými ilustracemi], Knižní klub, Praha 1998.
Jak vyslovit miluji vlastní náklad 1998    
Londýn a řeka Temže  anglicko-česká sbírka básní, ONYX 1999,     
Život jako zázrak ONYX 2001  
Šlechtictví ducha  - hledání lidskosti a absolutna, ONYX 2003
Ve stínu Buddhova stromu, Knižní klub 2004  
Bludiště touhy (životní sbírka poezie)  ONYX 2005

Překlady:
Šrí Pataňdžali: Aforismy o józe. Metapoesie lidského ducha [s autorovými ilustracemi],
Unitaria, Praha 1993 [z angl.]
Pietro Tarallo: Asie - poklady Dálného východu, Slovart, 1998

Ilustrace:
Vladimír Miltner (přel.), Nala a Damajantí, Lyra pragensis, 1977
Vladimír Miltner: Mahábhárata, Albatros, 1988
Rudolf Janíček (přel.), Bhagavadgíta, Lyra pragensis, 1989
A. David-Neelová: Mipam, lama s paterou moudrostí, Odeon, 1990
Vladimír Miltner: Mahábhárata, Aventinum 1992 (též něm., franc. a angl. mutace);
Josef Kolmaš (přel.), Nangsa Öbum: Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy, Unitaria, 1993

skrivanek1

skrivanek2

 

 

Inspirující myšlenky...

Na celé člověčenstvo padá cosi jako mrazivý stín hrůzy. Co jiného je ta frenetická poživačnost, ta neúkojná žízeň po zábavě a rozkoši, to orgiastické rozpoutání, které se zmocnilo dnešních lidí? To není jen ovoce nebývalého hmotného blahobytu, nýbrž zoufale přehlušovaná úzkost z rozvratu a zániku. Sem s poslední číší, než bude s námi konec! Jaká hanba, jaké třeštění! Chcete číst ohnivé mene tekel, napsané nad hodokvasem lidstva? Pohleďte na světelné nápisy, které po celé noci září na zdech hýřících a prostopášných měst!
Karel Čapek