aaaa

Musilová Eva (* 24. 1. 1925 Praha)

překladatelka z francouzštiny a angličtiny

Rozená Hirschová. Do kvarty navštěvovala francouzské gymnázium v Praze, v letech 1943-45 byla internována v terezínském ghettu, maturovala roku 1945 na reálném gymnáziu v Praze na Strossmayerově náměstí. V letech 1946-48 studovala srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1949 jí bylo znemožněno dostudovat, pracovala jako cizojazyčná korespondentka. V roce 1951 se provdala za Jiřího Musila, po narození dcery (1954) se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládala různé časopisecké a reklamní texty, na knižních překladech z francouzštiny a angličtiny spolupracovala především s nakladatelstvím Odeon. Zaměřuje se na klasickou i modernější beletrii, zejména francouzskou.

Překlady z angličtiny

Gellner, Ernest: Rozum a kultura (Reason and Culture; E, Crno, CDK 1999)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (Frog and Toad Are Friends / Frog and Toad Together; P/P, Praha, Albatros 1977; Praha, Albatros 1985; Praha, Albatros 1990)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk se bojí rádi (Days with Frog and Toad; PP, Praha, Albatros 1994)
Lobel, Arnold (Stark): Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc (Frog and Toad All Year; PP, Praha, Albatros 1995)
Morgan, Charles: Soudcův příběh (The Judges Story; R, Praha, Máj 1948)

Překlady z francouzštiny

Anglade, Jean: Je čas metat kamení (Un temps pour lancer des pierres; R, Praha, Odeon 1977)
Anglade, Jean: Mramorová deska (Un front de marbre; R, Praha, Naše vojsko 1980)
Balzac, Honoré de: Mistr Kornelius (Maître Cornélius; N, in: Hledání absolutna / Mistr Kornelius / Prokleté dítě / Vendetta / Venkovský lékař, Praha, Odeon 1975) OSTATNÍ Miroslav Drápal
Balzac, Honoré de: Prokleté dítě (L'Enfant maudit; N, in: Hledání absolutna / Mistr Kornelius / Prokleté dítě / Vendetta / Venkovský lékař Praha, Odeon 1975) OSTATNÍ Miroslav Drápal)
Balzac, Honoré de: Slavný Gaudissart (L'Illustre Gaudissart; P, in: Okresní musa / Slavný Gaudissart / Bezděční herci / Dvojí rodina / Vstup do života, Praha, SNKLU 1965)
Bazin, Hervé: Rozvedená paní (Madame Ex; R, Praha, Odeon 1978)
Bazin, Hervé: Se zmijí v hrsti (Vipère au poing; R, Praha, Odeon 1974)
Beauvoir, Simone de: Mandaríni (Les Mandarins; R, Praha, Odeon 1967)
Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Izoldě (Roman de Tristan et Iseut; R, Praha, Praha, SNKLHU 1959; Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Cartier, Jean Pierre: Válka proti Albigenským (Histoire de la croisade contre les Albigeois; R, Praha Odeon 1979 [Eva Musilová = Dalibor Plichta])
Colette, Sidonie Gabrielle: Duo (Duo; P, in: Kočka / Duo, Praha, Odeon 1973)
Colette, Sidonie Gabrielle: Kočka (La Chatte; P, in: Kočka / Duo, Praha, Odeon 1973)
Colette, Sidonie Gabrielle: Osení (Le Blé en herbe; R, Praha, SNKLU 1961; Praha, Lidové nakladatelství 1976)
Daudet, Alphonse: Tartarin z Tarasconu (Tartarin de Tarascon; R, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1968)
Daudet, Alphonse: Tartarin z Tartasconu (Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon; R, Praha, Vyšehrad 1987)
Dhôtel, André: Země, kam nikdy nedojdeš (Le pays, où lon narrive jamais; R, Praha, Odeon 1999)
Dreyfus, Mathieu: Dreyfusova aféra, jak jsme ji zažil (L'Affaire telle que l'ai vécue; LF, Praha, Odeon 1984)
Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová (Madame Bovary; R, Praha, Odeon 1973; Praha, Ikar 1995)
Gautier, Théophile: Kapitán Fracasse (Le Capitaine Fracasse; R, Praha, Odeon 1984; Praha, Odeon 1988; Ostrava, Sfinga 1995)
Hermary-Vieille, Catherine: Šílená láska (Un amour fou; R, Vimperk - Rudná, Papyrus - JEVA 1994)
Charles-Roux, Edmonde: Zapomenout na Palermo (Oublier Palerme; R, Praha, Odeon 1986)
Lanoux, Armand: Pastýř včel (Le berger des abeilles; R, Praha, Naše vojsko 1985)
Maurois, André: Zářijové růže (Les Roses de Septembre; R, Praha, Odeon 1982)
Maurois, André: Život A. Fleminga (La vie de A. Fleming; LF, Praha, Odeon 1981)
Merle, Robert: Výlučná vlastnost člověka (Le propre de l'homme; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
Musset, Alfred de: Dílo (VB, VD, Praha, Odeon 1966, + další překladatelé)
Nerval, Gérard de: Markýz de Fayolle (Marquis de Fayolle; R, Praha, Aurora 1997)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián (Souvenirs d'enfance [1. La gloire de mon père / 2. Le Châtteau de ma mère / 3. Les temps des secrets]; vzpomínky, Praha, Odeon 1975)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián.Vzpomínky z dětství (Souvenirs d'enfance [1. La gloire de mon père / 2. Le Châtteau de ma mère / 3. Les temps des secrets / 4. Les Temps des amours]; vzpomínky, Praha, Odeon 1981)
Pagnol, Marcel: Jak voní tymián (1.) Tatínkova sláva (La gloire de mon père; vzpomínky, Praha, Odeon 1992)
Pons, René: Barva popela (Couleur du cendre; R, Praha, Odeon 1968)
Pozner, Vladimir: Čarodějův učeň (Le lever du rideau; N, Praha, SNKLU 1963)
Rolland, Romain: Nesmrtelné stránky J. J. Rousseaua (Les Pages immortelles de J. J. Rousseaua; LF,. Praha, František Borový 1947, jako Eva Hirschová, + Jan Skála (= Jaroslav Zaorálek)
Sartre, Jean-Paul: Zeď (Le Mur; PP, Praha, SNKLU 1965, + Josef Čermák; Praha, Odeon 1992, + Josef Čermák)
Simenon, Georges: Komisař Maigret ve Flandrech (Chez les Flamands; R, in: 3x zločin na vodě, Praha, Odeon 1980, [Eva Musilová = Věra Štovíčková])
Triolet, Elsa: Schválnosti života (Les Manigances; R, Praha, SNKLU 1964)

Inspirující myšlenky...

V 19. Století, kdy maloměšťáci začali imitovat noblesu, snažili se mluvit vzdělaně. Ovšem nemajíce vzdělání. A snažili se chovat vychovaně, nemajíce vychování. Imitovali. Proto byli tak přepjatí. Považovali za vulgárnost ledacos, co se ani v nejvyšších kruzích za vulgární nepovažovalo. To se zachovává u mnoha lidí dodnes... Druhý extrém ovšem je, že zase mnoho lidí mluví hrubě a vulgárně a sprostě, aby jaksi zdůraznili svou lidovost. Vykládají si mylně lidovost, jako si tamti vykládali mylně dobré mravy... Ano, souhlasím, kultura naší řeči hodně upadla. Obludná zdeúřední slova, která si vymýšlejí docela zbyteční lidé bez jazykového citu, zamořila noviny, úřední spisy i korespondenci, ba i ústní projevy.
Jan Werich