Myšlenky z knih

Zastávám názor, že nesvobodné vzdělání vede k životu bez naplnění.
A.S. Niell