cikanova150.jpg

Karla Cikánová (*2. 6. 1941, Praha)

Mgr., odb. asistentka, učitelka výtvarné výchovy
Odbornou asistentkou na katedře výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od r. 1995
Vyučovala předměty : didaktika výtvarné výchovy, výtvarné vyjadřování, kurz Vv v přírodě, vede souvislé pedagogické praxe studentů oborového studia a diplomové práce studentů

Karla Cikánová, rozená Procházková, se narodila v Praze, prožila dětství v Mělníce a v Žatci, maturovala v r. 1958 na tehdejší jedenáctiletce v Lounech. Vysokou školu pedagogickou absolvovala v roce 1962 s aprobací český jazyk a výtvarná výchova u Profesorů Karla Lidického, Martina Salcamana, Cyrila Boudy, Zdeňka Sýkory. V roce 1968 ukončila čtyřsemestrové postgraduální studium na filosofické fakultě UK.
Učitelskou praxi zahájila v roce 1962 na Střední všeobecně vzdělávací škole v České Kamenici a krátce působila externě i na tehdejším Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. V letech 1964 až 1995 vyučovala na ZŠ Londýnská v Praze, přitom téměř 15 let jako fakultní učitelka. Aktivně se podílela na činnosti organizace INSEA : pomáhala již při přípravě a realizaci jejího světového kongresu v Praze v r. 1966, účastnila se pak i sympozií, spolupracovala s ČSKI.
Soubory prací svých žáků se podílela na několika světových výstavách při kongresu INSEA a sama koncipovala a organizovala četné tematické výstavy prací žáků své školy v Praze (např. 2 x v galerii nakladatelství Albatros, v galerii v Nerudově ul. aj.), v Kaplicích, Plzni, Holicích, Karlových Varech, Hradci Králové v divadle Drak, Brně aj., ale i v Sofii, Varšavě a Lublinu.
Publikuje od roku 1964. V současné době při své práci na katedře, kde se věnuje svým diplomantům, recenzní činnosti a svým praktickým disciplinám a možnostem jejich aplikace do pedagogické praxe, i nadále pokračuje v rozsáhlé přednáškové činnosti mimo pražskou PedF UK ve spolupráci s krajskými Pedagogickými centry.
Pokračuje i ve své publikační činnosti. Je autorkou metodických statí pro nakladatelství RAABE, RAABík a cca devadesáti odborných časopiseckých článků (zejména v časopise Estetická/Výtvarná výchova, kde je členkou redakční rady) a především autorkou pěti knižních publikací :

Kreslete si s námi, , Praha, Aventinum 1992, 2. vydání 1997
Malujte si s námi, Praha, Aventinum, 1993, 2. vydání 1996
Objevujte s námi tvar, Praha, Aventinum 1995
Objevujte s námi textil, Praha, Aventinum 1996
Tužkou, štětcem nebo myší, Praha, Aventinum 1998

Všechny publikace byly vydány v zahraničí v anglické mutaci, dvě z nich vyšly též v německé a jedna ve francouzské jazykové verzi.
U příležitosti "Veletrhu učebnic a pomůcek v Kroměříži V." v roce 1996 byla nakladatelství Aventinu za knihy Karly Cikánové udělena cena „Inspiromat roku 1996“.
V roce 1998 byla autorce za publikaci Tužkou, štětcem nebo myší udělena "Zlatá stuha 1998" Klubem literatury pro mládež při obci spisovatelů, Klubem ilustrátorů dětské knihy, Českou sekcí IBBY a Nadací Oty Hofmana.

Karla Cikánová má za sebou 7 autorských a skupinových výstav z vlastní malířské a grafické tvorby, poslední v Praze v galerii Scarabeus v březnu 2003.
Píše drobnou poezii a krátké pohádky pro motivaci dětí k výtvarným činnostem, z nichž čtyři jsou součástmi vydaných metodických materiálů pro nakladatelství RAABE (in. Paci, paci, pacičky, Ruce – nástroj nástrojů, O šesti barvách duhy, Oživlé předměty). Pohádky i poezie byly původně zamýšleny jako tvorba pro čtyři vnoučata Ondru, Elišku, Terezku a Kryštofa. 

Převzato ze sborníku katedry Vv PedF UK s aktualizací k 15.2.2005
K. Cikánová

Inspirující myšlenky...

Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné. Všechno běží den po dni dál, pokud se zabýváme věcmi. Všechno se naopak prudce zarazí, jakmile přejdeme k lidem. Žádné subtilní duchovní zlo nemůže být založeno na faktu, že se lidé pořád vytahují svými nectnostmi – nesnesitelnými se stávají, až teprve když se začnou vytahovat svými ctnostmi. Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný.
Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)