deml_jakub_spisovatel

Jakub Deml (*20. 8. 1878, Tasov u Třebíče – †10. 2. 1961, Třebíč)

básník, prozaik, esejista, kněz

Rozvrh Díla Jakuba Demla v edici Bedřicha Fučíka a Vladimíra Binara
Záštitu nad tímto projektem převzal pan Jiří Gruša, prezident mezinárodního PEN klubu a ředitel Diplomatische Akademie Wiena

l. Moji přátelé – Praha 1980, 370 s. První světla – Miriam – Nebe se jiskří mlékem – Moji přátelé
2. Můj očistec – Praha 1981, 334 s. Hrad smrti – Tanec smrti – Vražda
3. Domů – Praha 1982, 534 s. Do lepších dob – Domů – Rosnička – Pro budoucí poutníky a poutnice
4. Tajemná loď – Praha 1983, 284 s. Verše české – Jediná naděje – Stařec před jeslemi
5. Mohyla – Praha 1982, 456 s. Pozdrav Tasova – Tepna – Mohyla – Velebný pán – Bratr Antonín – Bratr Josef – Marta
– Hlas mluví k Slovu
6. Oltář v poli – Praha 1978, 470 s. Šlépěje 1–9 – Sokolská čítanka – Sestrám
7. Tepna – Praha 1978, 502 s. Audiatur et altera pars – Tepna – Šlépěje 10–20 – Pamětní kniha městečka Tasova
– Smrt Pavly Kytlicové
8. Není dálky – Praha 1978, 518 s. Jak jsme se loučili – Památný den v Kuksu – Slovo k přátelům – Šlépěje 21–26
9. Česno – Praha 1983, 452 s. Z mého okovu – Česno – Srdcem jsme viděli – Pouť na Sv. Horu
10. Zapomenuté světlo – Praha 1979, 434 s. Život, jak já jej vidím – Zapomenuté světlo – Písně vojína šílence – Zvenku nebylo by se čeho bát – Princezna – Žito svatého Josefa – Cesta k jihu – Pohádka – Jugo – Rodný kraj
11. Bílek a Jenewein – Praha 1983, 483 s. Slovo k Otčenáši Fr. Bílka – Dílo Felixe Jeneweina 12
12. Mé svědectví o Otokaru Březinovi – Praha 1983, 666 s.
13. Chléb a slovo – Praha 1983, 650 s.
Cena daru – Březina a další – Bílek a další – Exegeze – Katolický sen – Chléb a slovo
14. Slovo k přátelům
Výbor z korespondence – zatím existuje pouze rukopisný rozvrh a dílčí strojopisy či
elektronické opisy jednotlivých korespondencí

Dále se připravuje dílčí edice, v roce 2010 vyjdou Dopisy Jakuba Demla Josefu
Ševčíkovi