cech_svatopluk_150.jpg

Svatopluk Čech (*21. 2. 1846, Ostředek u Benešova - †23. 2. 1908, Praha)

novinář, spisovatel

Vystudoval právnickou fakultu, spojen s deníkem Pokrok, časopisem Světozor, Lumír, Květy.
Některé jeho knihy vyšly německy a chorvatsky.
O jeho významu pro českou literaturu snad nejvíc hovoří událost kolem jeho pohřbu.
"Když v únoru 1908 zemřel  básník Svatopluk Čech, začal se   národ přít, kde bude pohřben. Noviny připomínaly, že básník kdysi řekl, že nechce být pohřben „mezi těsnými cihlami Slavína", ale na temeni hory Říp. „Na temeni Řípu měl by být náš Žalov. Tam vkročil náš praotec Čech, tam by měli odpočívat velcí Čechové," prohlásil prý. Okolnosti spojené s pohřbem Svatopluka Čecha se měnily každým dnem: „Jak se v poslední chvíli dovídáme, nebude Svatopluk Čech pohřben ve Slavínu, nýbrž ve zvláštní hrobce na vyšehradském hřbitově blíže nových arkád,“ psaly noviny. Pohřeb Svatopluka Čecha připadl na neděli 1. března. „Žádnému účastníku nedělního pohřbu nevymizí z paměti úchvatný a tklivý obraz, jakého pohřeb poskytoval." Z velkolepých popisů pohřbu je znám údaj o počtu účastníků, který nejlépe dosvědčuje význam celého obřadu pro český  národ: „Odhadovalo se, že na Václavském náměstí a ve špalíru v ulicích, jimiž se průvod ubíral, přítomno bylo na 200 000 účastníků. V průvodu samotném bylo 20 000 osob." (Miroslav Sígl)

Bibliografie (jen první vydání)

Oběti pověry, 1871
Básně, 1874
Povídky, arabesky a humoresky I, 1878
Povídky, arabesky a humoresky II, 1879
Ve stínu lípy, 1879
Povídky, arabesky a humoresky III, 1880
O čarovném pavouku, 1880
Nová sbírka veršovaných prací, 1880
Calderon, 1881
Václav z Michalovic, 1882
Povídky, arabesky a humoresky IV, 1883
Petrklíče, 1883
Lešetínský kovář, 1883
Slávie, 1884
Několik obrázků moravských, 1884
Kresby z cest, 1884
Kandidát nesmrtelnosti, 1884
Hanuman, 1884
Upomínky z Východu, 1885
Dagmar, 1885
Pravda, 1886
Europa, 1886
Čerkes, 1886
Různé črty, 1887
Jitřní písně, 1887
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, 1888
Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do patnáctého století, 1889
Matěj Brouček na výstavě, 1892
Zpěvník Jana Buriana, 1894
Rozličná prósa, 1895
Písně otroka, 1895
První básně, 1896
Modlitby k neznámému, 1896
Adamité, 1897
Jestřáb kontra Hrdlička 1897
Druhý květ, 1899
Báchorky veršem, 1899
Šotek, 1899
Vzpomínky z cest a života I, 1900
Sníh, 1900
Vzpomínky z cest a života II, 1901
Václav Živsa, Slavie, 1901
Větší prósa I, 1902
Čtyři cykly básní, 1902
Větší prósa II, 1903
Větší prósa I, 1902
Větší prósa III, 1905
Doplnk veršů, 1905
Ikaros, 1908
Satiry různé črty, 1909
Roháč na Sioně, 1909

Inspirující myšlenky...

Dolanský mlýn najednou se zastavil. Byloť to ponejprv zas po třiceti letech. Tenkrát zemřel starý mlynář, dnes jeho syn. Mlýn dolanský dle starého obyčeje se zastavil při posledním pána svého vzdechnutí a celé okolí nad nenadálým, neobvyklým tím tichem takřka zkamenělo. Štěpy v sadě, obalené květem růžovým a bílým, podivením sebou ani nepohnuly, větřík jasnou hladinu rybníka po celé ráno dovádivě rozzčeřující úžasem zatajil dech, šepotavé rákosí ostýchavě oněmělo. V olších u potoka to utichlo jako v kostele. Strnadi a drozdové o závod v lupenatém jich chládku prozpěvující ani tam již netíkli, co jim selhal průvod ze mlýna. A čáp jako starý mudrc okolo vody zamyšleně se procházeje, zůstal zaraženě na jedné noze stát; nedůvěřivě zíral k mlýnu, jakoby očekával, že bílé to stavení, oblité nejzlatějším slunéčkem májovým, asi tak neočekávaně zmizí, jako v něm zanikl klepot veselý…
Karolina Světlá, Kříž u potoka