eliasova B M

Barbora Markéta Eliášová
(2.11. 1874 Jiříkovice – 27.4. 1957 Praha)

zcela zapomenutá spisovatelka z malé moravské dědinky od Brna, Jiříkovic.
Vyrostla v nejchudších možných poměrech, avšak vypracovala se vlastní pílí a užitím svého intelektu na učitelku jazyků a poté se oddala cestování. V letech 1912–1929 vykonala čtyři cesty do Japonska a také do jižní Afriky, jihovýchodní Asie a Austrálie. Jako první Češka cestovala kolem světa.
Svým osudem připomíná slavnou francouzskou cestovatelku po Tibetu Alexandru David O´Neelovou, autorku úchvatného „tibetského“ románu „Mipam – láma s paterou moudrostí“.
V roce 2019 odhalil zástupce japonského velvyslanectví pan Kei Onishi pamětní desku na vile Aoyama, kde B. M. Eliášová v letech 1921-1935 bydlela.
cit
A teď, když chodila jsem po několik dní pod těmito růžovými oblaky, často unavena, ale velikou a dosud neznámou radostí vzrušena a unášena, mezi lidmi, kteří byli zcela jiní než já, ale ke mně tak milí a dobří, tu napadlo mně zcela určitě a jasně: Ano, proto šla jsem kraj světa! – a zdálo se mi, že by bez těchto velikých krás můj život byl nesmírně prostý a prázdný.

Cestopisy
1915 – Rok života mezi Japonci a kolem zeměkoule
1924 – Dcery Nipponu
1925 – V Japonsku v dobách dobrých i zlých
1928 – Rok na jižní polokouli
1929 – Pod Karlem Perglerem: Rok života na československém vyslanectví v Japonsku

Beletrie
1922 – Namikosan (překlad knihy japonského autora Tokutomi Roky)
1922 – Z vlasti samurajů. Zkazky z Nipponu starého a nového
1924 – Japonské pohádky
1934 – Na stříbrných křídlech mládí
1937 – Letkyně Armila
1934 – Okénko do světa
1940 – Sunae a Kétai
1941 – Huria hledá cestu do nebe
1944 – Hanako
Na vlnách osudu (autobiografický román)

Naučné
1934 – Cesta ke štěstí a životnímu úspěchu (překlad knihy od belgického autora Paula Nyssense)
1935 – Kouzlo ladné postavy (překlad knihy od Janet Lane)

Divadelní hra
Haruko

Učebnice
1909 – Cvičebnice anglického jazyka pro školy (Schválena ministerstvem jako učebnice pro školy.)[7]
1919 – First Reading Book
1920 – Second Reading Book


Inspirující myšlenky...

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat. Jejím skutečným, byť skrytým cílem není spotřeba, ale výroba. Proto je potřeba najít v sobě vůli k rozbití onoho začarovaného kruhu a dopustit se suverénního, svobodného činu. Vymanit se ze sociální determinovanosti, která není ničím jiným než dovedně kamuflovaným otroctvím: otroctvím, které ovšem stejnou měrou postihuje bankéře i nádeníka. Je to otroctví práce, ve smyslu užitečné činnosti. Neboť člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.
Georges Bataille, Svrchovanost