hostovsky portret biohrafie knihy

Egon Hostovský

(*23. 4. 1908, Hronov – †7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA)   

spisovatel

Vystudoval reálné gymnázium v Náchodě, pak FF UK a v roce 1929 studoval ve Vídni. Studia nedokončil. Od roku 1930 byl redaktorem pražských nakladatelství Melantrich, Sfinx, Šolc a Šimáček. Od roku 1937 byl úředníkem na ministerstvu zahraničních věcí. Před okupací ČR nacistickým Německem emigroval až do USA.
V roce 1948 byl jmenován legačním tajemníkem, později chargé d’affaires na velvyslanectví v Norsku. O rok později se vzdal své funkce a  odjel do USA, kde postupně učil češtinu na vojenské škole v Monterey, publikoval v amerických novinách a působil jako poradce pro evropské literatury a redaktor Rádia Svobodná Evropa a spisovatel z povolání.

Dílo:
Zavřené dveře, 1926
Stezka podél cesty, 1928
Gheto v nich, Pokrok, Praha 1928
Danajský dar, 1930
Ztracený stín, 1931
Případ profesora Kornera, 1932
Černá tlupa, 1933
Cesty k pokladům, 1934
Žhář, 1935 / Melantrich, Praha 1948
Dům bez pána, 1937
Kruh spravedlivých, 1938
Tři starci, 1938
Listy z vyhnanství, České Národní Sdružení v Americe, Chicago 1941 / Praha 1946
Sedmkrát v hlavní úloze, Newyorský deník, New York 1942 – román
Úkryt, 1943
The Hideout (Úkryt), do angličtiny přeložil Fern Long, Random House, New York 1945
Seven times the leading man (Sedmkrát v hlavní úloze), do angličtiny přeložil Fern Long, Eyre & Spottiswoode, London 1945
Cizinec hledá byt, 1947
Osamělí buřiči, Lidové noviny, Brno 1948
Manipulation of the Zhdanov line in Czechoslovakia, National Committee for a Free Europe, New York 1952
Nezvěstný, 1951 / 1955
Půlnoční pacient, 1954, anglický překlad (The Midnight Patient)
Dobročinný večírek, 1957
The charity ball (Dobročinný večírek), do angličtiny přeložil Philip H. Smith Jr., Doubleday, Garden City N.Y. 1958
The plot, do angličtiny přeložili Alice Backer a Bernard Wolfe, Doubleday, Garden City, N.Y. 1961
Tři noci, Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, New York 1964 – román
Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině (aneb o ctihodném povolání kouzla zbaveném), Nový domov, Toronto 1966
Cizinci hledají byt, Odeon, Praha 1967
Epidemie, 1972
Osvoboditel se vrací, Index, Köln 1972
Všeobecné spiknutí, 1961 / Melantrich, Praha 1969 / 68 Publishers, Toronto 1973
Tři noci. Epidemie, ed. Olga Hostovská, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997

Inspirující myšlenky...

Žádná kultura ještě nerozřešila dilema, kterému musí čelit s rozvojem vědomé mysli: jak žít mravně a soucitně, když jsme si plně vědomi krve a hrůzy, které doprovázejí život, když nacházíme temná místa nejen ve svém společenství, ale také sami v sobě. Jestliže existuje chvíle, kdy se člověk stává vskutku dospělým, musí to být tehdy, když uchopí tuto ironii v celém rozsahu a přijme odpovědnost za život plný paradoxů, který je mu dán. Člověk musí žít ve víru rozporů, protože kdyby najednou všechny protimluvy přestaly existovat, život sám by se zhroutil. Odpovědi na některé velmi naléhavé otázky jednoduše neexistují. Musíte si je prostě prožít a dát svému životu takový směr, abyste mířili ke světlu.
Barry Lopez / Arctic Dreams / Arktické sny