hostovsky portret biohrafie knihy

Egon Hostovský

(*23. 4. 1908, Hronov – †7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA)   

spisovatel

Vystudoval reálné gymnázium v Náchodě, pak FF UK a v roce 1929 studoval ve Vídni. Studia nedokončil. Od roku 1930 byl redaktorem pražských nakladatelství Melantrich, Sfinx, Šolc a Šimáček. Od roku 1937 byl úředníkem na ministerstvu zahraničních věcí. Před okupací ČR nacistickým Německem emigroval až do USA.
V roce 1948 byl jmenován legačním tajemníkem, později chargé d’affaires na velvyslanectví v Norsku. O rok později se vzdal své funkce a  odjel do USA, kde postupně učil češtinu na vojenské škole v Monterey, publikoval v amerických novinách a působil jako poradce pro evropské literatury a redaktor Rádia Svobodná Evropa a spisovatel z povolání.

Dílo:
Zavřené dveře, 1926
Stezka podél cesty, 1928
Gheto v nich, Pokrok, Praha 1928
Danajský dar, 1930
Ztracený stín, 1931
Případ profesora Kornera, 1932
Černá tlupa, 1933
Cesty k pokladům, 1934
Žhář, 1935 / Melantrich, Praha 1948
Dům bez pána, 1937
Kruh spravedlivých, 1938
Tři starci, 1938
Listy z vyhnanství, České Národní Sdružení v Americe, Chicago 1941 / Praha 1946
Sedmkrát v hlavní úloze, Newyorský deník, New York 1942 – román
Úkryt, 1943
The Hideout (Úkryt), do angličtiny přeložil Fern Long, Random House, New York 1945
Seven times the leading man (Sedmkrát v hlavní úloze), do angličtiny přeložil Fern Long, Eyre & Spottiswoode, London 1945
Cizinec hledá byt, 1947
Osamělí buřiči, Lidové noviny, Brno 1948
Manipulation of the Zhdanov line in Czechoslovakia, National Committee for a Free Europe, New York 1952
Nezvěstný, 1951 / 1955
Půlnoční pacient, 1954, anglický překlad (The Midnight Patient)
Dobročinný večírek, 1957
The charity ball (Dobročinný večírek), do angličtiny přeložil Philip H. Smith Jr., Doubleday, Garden City N.Y. 1958
The plot, do angličtiny přeložili Alice Backer a Bernard Wolfe, Doubleday, Garden City, N.Y. 1961
Tři noci, Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, New York 1964 – román
Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině (aneb o ctihodném povolání kouzla zbaveném), Nový domov, Toronto 1966
Cizinci hledají byt, Odeon, Praha 1967
Epidemie, 1972
Osvoboditel se vrací, Index, Köln 1972
Všeobecné spiknutí, 1961 / Melantrich, Praha 1969 / 68 Publishers, Toronto 1973
Tři noci. Epidemie, ed. Olga Hostovská, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997


Inspirující myšlenky...

Historický román není odborná příručka, ale na druhou stranu není možné současného hrdinu převléknout z džínů do brnění a myslet si, že tak se historický román píše. Lidé dříve jinak mysleli, měli jiné hodnoty, zkušenosti, existovala jiná struktura společnosti, a to vše se musí v příběhu odrazit. Proto se vždycky snažím o co nejdokonalejší kulisu, aby se čtenář prostřednictvím příběhu opravdu přenesl do středověku. Formální stránce psaní přikládám nesmírně veliký význam. Co se týká hrdinů, všechny příběhy spojuje postava vzdělaného a čestného rytíře Oldřicha z Chlumu, královského prokurátora a správce hradu Bezděz. Tahle postava je samozřejmě vymyšlená, neboť z poloviny 13. století, kdy se příběhy odehrávají, máme dochováno jen minimum pramenů, v nichž by se objevovala jména královských úředníků. Skutečné soudní protokoly se objevují až o dvě stovky let později. I když je samozřejmě jméno mého literárního hrdiny fiktivní, snažím se, aby vystupoval tak, jak by člověk v jeho postavení opravdu ve středověku jednal. Ale znovu opakuji, jde o román, nikoli o historickou studii. Pokud autor vytvoří literárního hrdinu a čtenáři ho přijmou, pak automaticky má vůči svým čtenářům určitou odpovědnost. Stejně jako je nemyslitelné, aby Vinetou lhal, tak ani můj Oldřich z Chlumu nemůže ustoupit zlu, nemůže utéct z boje a nemůže být nevěrný své manželce Ludmile. Historickou detektivku považuji tak trochu za pohádku pro dospělé. Základní atributy jsou totiž stejné. Dobro bojuje se zlem a nakonec zvítězí. V tom vidím velikou přednost beletrie, protože skutečná historie je někdy krutá a často i smutná, ale spisovatelé by měli dávat lidem radost a víru.
Vlastimil Vondruška, spisovatel a historik