hvizdala_karel_1

Karel Hvížďala (*16. 8. 1941, Praha)

novinář, publicista, dramatik, spisovatel

Nejvýraznější osobnost české novinařiny a publicistiky počátku 21.století.

V období socialismu v Československu pracoval jako redaktor v časopisu Mladý svět, později 1971-1974 byl redaktorem v nakladatelství Albatros, kde založil a řídil edici Objektiv.
V letech 1978–1990 byl v exilu v SRN, kde žil v Bonnu a pracoval v nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a spolupracoval jako žurnalista s rozhlasovými stanicemi RFE (Radio Svobodná Evropa), Deutschlandfunk, Deutsche Welle, BBC, psal rozhlasové hry a přispíval do exilových časopisů.

V letech 1990-92 šéfreportérem Mladé fronty / MF Dnes a předsedou představenstva společnosti MAFRA, v roce 1993 šéfredaktorem Mladého světa, v letech 1994 až 1999 šéfredaktor a spoluvydavatel zpravodajského týdeníku Týden, který spoluzaložil.

Od roku 1999 je svobodným žurnalistou a spisovatelem. Spolupracuje se všemi významějšími deníky.

Ocenění:

Za rozhlasové hry obdržel dvě ceny v Rakousku, za Dálkový výslech Václava Havla řadu cen v zahraničí a jednu doma, za povídku Eule beim Augenarzt cenu Goethe Institutu a naposled za Rozhovory na přelomu tisíciletí (2002), obdržel Cenu Egona Erwina Kische.
V roce 2007 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

Bibliografie:

České rozhovory ve světě, Index, Kolín nad Rýnem 1981
Vzkaz, sci-fi novela (antiutopie) napsaná 1973, vydáno v Itálii 1981, v ČR roku 1993 jako součást knihy novel Nevěry.
Václav Havel: Dálkový výslech – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Index, Kolín nad Rýnem / Londýn 1986
Karol Efraim Sidon: Když umřít, tak v Jeruzalémě (rozhovory s Karlem Hvížďalou a Viktorem Vondrou), Mladá fronta, 1997
Václav Bělohradský: Myslet zeleň světa – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Mladá fronta, 1991
Karel Jan Schwarzenberg, Karel Hvížďala: Knížecí život – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Mladá fronta, 1997 / Paseka, 2002
Dialogy (rozhovory z 80. let, V. Bělohradský, P. Král, J. Němec, J. Gruša, L. Vaculík, R. Preisner, A. Brousek, S. Richterová, K. Chvatík, J. Vladislav, J. Kolář, Z. Vašíček, P. Šrut), Torst, 1997
Rozhovory na přelomu tisíciletí (Jacques Rupnik, Dušan Třeštík, Ján Mlynárik, Karol Sidon, Milan Nakonečný, Michal Anděl, Karel Schwarzenberg, Ivan Douda, Antonín Klimek, Jaromír Štětina, Jiří Gruša), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2002
Karel Hvížďala, Karol Efraim Sidon: Červená kráva – Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2002
Moc a nemoc médií – Rozhovory a eseje (rozhovory, eseje, přednášky a články), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2003, 2005
Karel Hvížďala, Karol Efraim Sidon: 7 slov – Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2004
Karel Hvížďala, Adriena Šimotová: Stopy Adrieny Šimotové – Tři dialogy s prologem a epilogem, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2005
Jak myslet média – Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005 (rozhovory, eseje, přednášky a články), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2005
Václav Havel: Prosím stručně – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty, Gallery, 2006 (pokračování „knižního rozhovoru“ s Karlem Hvížďalou)
Karel Hvížďala: Restaurování slov. Eseje a texty o médiích, Portál 2008

Karel Schwarzenberg: Knížecí život: Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál 2008

Jan Švejnar: Kam kráčíš Česko? rozhovor s Karlem Hvíždalou, Rybka, 2008

Jaques Rupnik: Příliš brzy unavená demokracie, rozhovor s Karlem Hvíždalou, Portál 2009

Vzpoury - Rozhovory, Galén 2010

Tachles, Lustig, rozhovor s Karlem Hvíždalou, Mladá fronta, 2010

Michal Giboda: Kvěci, rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, Karmášek 2010

Milena M. Marešová: Interviewer, aneb, Restaurování kontextů, rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál 2010

Stopy Adrieny Šimotové, Dokořán, 2011

Mardata,Portál, 2011

Fenom=n Jiří Suchý, Galén 2011

Zdroj: Wikipedie

Inspirující myšlenky...

Skromnost je v podstatě společenská ctnost, svědčí o velikém vzdělání; je to sebezapření směrem ven, sebezapření, které proto, že vychází z veliké vnitřní hodnoty, je považováno za nejvyšší vlastnost člověka. A tak slyšíme, že dav chválí u nejznamenitějších lidí především skromnost, aniž se nějak zvlášť dává strhnout ostatními kvalitami. Skromnost je však vždycky spojena s licoměrností a je to jistý druh lichocení, které je tím účinnější, protože nevtíravě dělá druhému dobře, nemate jej v jeho blaženém sebecitu. Avšak všechno, co se nazývá dobrou společností, spočívá ve stále rostoucím popření sama sebe, takže societa se nakonec bude rovnat absolutní nule.
Johann Wolfgang Goethe