hvizdala_karel_1

Karel Hvížďala (*16. 8. 1941, Praha)

novinář, publicista, dramatik, spisovatel

Nejvýraznější osobnost české novinařiny a publicistiky počátku 21.století.

V období socialismu v Československu pracoval jako redaktor v časopisu Mladý svět, později 1971-1974 byl redaktorem v nakladatelství Albatros, kde založil a řídil edici Objektiv.
V letech 1978–1990 byl v exilu v SRN, kde žil v Bonnu a pracoval v nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem a spolupracoval jako žurnalista s rozhlasovými stanicemi RFE (Radio Svobodná Evropa), Deutschlandfunk, Deutsche Welle, BBC, psal rozhlasové hry a přispíval do exilových časopisů.

V letech 1990-92 šéfreportérem Mladé fronty / MF Dnes a předsedou představenstva společnosti MAFRA, v roce 1993 šéfredaktorem Mladého světa, v letech 1994 až 1999 šéfredaktor a spoluvydavatel zpravodajského týdeníku Týden, který spoluzaložil.

Od roku 1999 je svobodným žurnalistou a spisovatelem. Spolupracuje se všemi významějšími deníky.

Ocenění:

Za rozhlasové hry obdržel dvě ceny v Rakousku, za Dálkový výslech Václava Havla řadu cen v zahraničí a jednu doma, za povídku Eule beim Augenarzt cenu Goethe Institutu a naposled za Rozhovory na přelomu tisíciletí (2002), obdržel Cenu Egona Erwina Kische.
V roce 2007 získal novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

Bibliografie:

České rozhovory ve světě, Index, Kolín nad Rýnem 1981
Vzkaz, sci-fi novela (antiutopie) napsaná 1973, vydáno v Itálii 1981, v ČR roku 1993 jako součást knihy novel Nevěry.
Václav Havel: Dálkový výslech – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Index, Kolín nad Rýnem / Londýn 1986
Karol Efraim Sidon: Když umřít, tak v Jeruzalémě (rozhovory s Karlem Hvížďalou a Viktorem Vondrou), Mladá fronta, 1997
Václav Bělohradský: Myslet zeleň světa – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Mladá fronta, 1991
Karel Jan Schwarzenberg, Karel Hvížďala: Knížecí život – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Mladá fronta, 1997 / Paseka, 2002
Dialogy (rozhovory z 80. let, V. Bělohradský, P. Král, J. Němec, J. Gruša, L. Vaculík, R. Preisner, A. Brousek, S. Richterová, K. Chvatík, J. Vladislav, J. Kolář, Z. Vašíček, P. Šrut), Torst, 1997
Rozhovory na přelomu tisíciletí (Jacques Rupnik, Dušan Třeštík, Ján Mlynárik, Karol Sidon, Milan Nakonečný, Michal Anděl, Karel Schwarzenberg, Ivan Douda, Antonín Klimek, Jaromír Štětina, Jiří Gruša), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2002
Karel Hvížďala, Karol Efraim Sidon: Červená kráva – Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2002
Moc a nemoc médií – Rozhovory a eseje (rozhovory, eseje, přednášky a články), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2003, 2005
Karel Hvížďala, Karol Efraim Sidon: 7 slov – Rozhovory s Karlem Hvížďalou, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2004
Karel Hvížďala, Adriena Šimotová: Stopy Adrieny Šimotové – Tři dialogy s prologem a epilogem, Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2005
Jak myslet média – Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004-2005 (rozhovory, eseje, přednášky a články), Dokořán, Jaroslava Jiskrová - Máj, 2005
Václav Havel: Prosím stručně – Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty, Gallery, 2006 (pokračování „knižního rozhovoru“ s Karlem Hvížďalou)
Karel Hvížďala: Restaurování slov. Eseje a texty o médiích, Portál 2008

Karel Schwarzenberg: Knížecí život: Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál 2008

Jan Švejnar: Kam kráčíš Česko? rozhovor s Karlem Hvíždalou, Rybka, 2008

Jaques Rupnik: Příliš brzy unavená demokracie, rozhovor s Karlem Hvíždalou, Portál 2009

Vzpoury - Rozhovory, Galén 2010

Tachles, Lustig, rozhovor s Karlem Hvíždalou, Mladá fronta, 2010

Michal Giboda: Kvěci, rozhovory s lidmi, kteří mají co říct, Karmášek 2010

Milena M. Marešová: Interviewer, aneb, Restaurování kontextů, rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál 2010

Stopy Adrieny Šimotové, Dokořán, 2011

Mardata,Portál, 2011

Fenom=n Jiří Suchý, Galén 2011

Zdroj: Wikipedie

Inspirující myšlenky...

Všiml jsem si, že dítě vůbec nestačí na rozlehlý výpravný celek (jako je třeba obrázek města s množstvím domů, s různými architektonickými detaily, okapy, střechami a stříškami, povozy a lidmi). Všiml jsem si, že si z takových obrázků vždycky vybraly jednu nebo dvě věci, třeba docela nevýznamné, které ani nebyly pro obsah nějak typické, zkrátka takové, které jim padly do oka, ať už to byla jen žába nebo veverka, princezna nebo jak se někdo směje. A rychle otočily list, aby viděly, co je na dalším.
Stanislav Kolíbal o ilustrování Stromu pohádek