petr jaroslav
Jaroslav Petr (* 1958)

biolog

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá biologií reprodukce. Vyučuje biotechnologie na České zemědělské univerzitě v Praze a na přírodovědeckých fakultách Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity.

Ve volném čase dlouhodbě a vynikajícím způsobem popularizuje vědu. Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem a Lidovými novinami, přispívá do časopisů a internetových serverů věnovaných popularizaci vědy (osel.cz).

Knihy:
Desatero smyslů (2020, 1. vydání 2020)
Homo sapiens: Příběh lidstva (2020)
Vojtěch Jasný a město Bystré (2012, 1. vydání 2012)
Když jdou ryby rybařit (2010)
Klonování. Hrozba nebo naděje? (2003, 1. vydání 2003)


Myšlenky z knih

Není náhoda, že vlády po celém světě chtějí vzdělávat děti. Státní vzdělávání má být důkazem státního dobra a zájmu o náš blahobyt. Skutečné vysvětlení je méně lichotivé. Pokud může státní propaganda zapustit kořeny, když děti vyrůstají, tyto děti se nestanou pro státní aparát hrozbou. Samy se spoutávají do okovů.
Lew Rockwell