magor2_150.jpg

Ivan Martin Jirous /Magor/ (*23. 9. 1944, Humpolec - †10. 11. 2011, Praha)

básník

Vystudoval dějiny umění na UK v Praze, bohém, nesmlouvavý, celkem vězněn 8 let.
Přezdívku Magor mu dal Eugen Brikcius.
Od roku 1969 byl uměleckým vedoucím hudební skupiny The Plastic People of the Universe ( předtím spolupracoval s kapelou The Primitives Group )

Ocenění
Cena Jaroslava Seiferta, 2006

Bibliografie:
Magorův ranní zpěv, samizdat 1975
Magorova krabička, samizdat 1979
Mládí nevykouřené, samizdat 1975, 1979 a 1980
Magorovo borágo, samizdat 1981
Magorova mystická růže, samizdat 1981
Magorovy labutí písně, samizdat 1985
Ochranný dohled, samizdat 1985
Magorovi ptáci, 1987
Magor dětem, 1991
Ochranný dohled, 1997
Magorův zápisník, 1997
Magorova mystická růže, 1997
Magorova summa, 1998
Magorova vanitas, 1999
Magorův zápisník, 1999
Ubíječ labutí, 2001
Popelnice života, 2004
Magorovy dopisy, 2005
Views from the inside, 2006
Okuje, 2007
Humpolecký Magor, 2007
Rok krysy, 2008
Pravdivý příběh Plastic People, 2008
Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce a duze, 2011

Antologie básníků
Invalidní sourozenci, 1975 - věnováno E. Bondymu
Peťákovi, 1975

Inspirující myšlenky...

Obecné školy mají být i v tomto ohledu prvním průkopníkem myšlenky, že kdo dovede trýznit zvířata, že stejně může se zachovat vůči člověku. V této výchově děje se však pravý opak. V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou. Viděl jsem již kolikrát v okolí Prahy na výletech, jak tato nadějná mládež chytá vše, co se hýbe a co leze. Od hmyzu přechází se pak k menším zvířatům a mládež dělá si, nikým nevyzvána, pravou sbírku zkomolených myší, žab a ptáků. Po sklizni viděti lze na polích v okolí Prahy sta hochů, kteří vymýšlejí si všemožné zábavy s chycenými myškami. Točí jimi, uvázanými za ocásek na niti, po celou dobu, dokavad osudný los na jinou nepadne. Nechci ani mluviti o anatomických pokusech, ať s myškami, či se žabami; vše to budí jistě v každém myslícím člověku odpor.
Jaroslav Hašek: Odstraňte bolest!