koutsky Pavel Koutský (*6. 12. 1957, Praha)

autor animovaných filmů a ilustrátor.

Po ukončení gymnázia studoval v letech 1978 –83 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor filmová a televizní grafika u prof. Miloslava Jágra. Školu zakončil kresleným filmem Navštivte Prahu.
Pavel Koutský se věnuje převážně kreslenému animovanému filmu. Je čelním představitelem takzvané ‘‘totální animace‘‘, která se vyznačuje tím, že každý jednotlivý filmový záběr je nakreslen zvlášť. Výsledkem je pak velmi dynamický a expresivní styl animovaného filmu. Je autorem dlouhé řady autorských snímků, televizních blackoutů, znělek a reklam.
Pavel Koutský byl mimo jiné také dvorním výtvarníkem prvních pěti ročníků mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest. Mezi jeho nejslavnější filmy patří Curriculum vitae, za které obdržel v roce 1987 Zlatého medvěda na berlínském festivalu Berlinale nebo snímek z roku 1999 Media, který získal stříbrného medvěda a cenu FIPRESCI na festivalu ve francouzském Annecy.
V současné době pracuje na svém prvním celovečerním snímku s názvem Jan Hus i ti husiti, s nímž se můžete setkat již v knize Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa.
Od roku 1993 učí animaci na pražské Katedře animované tvorby pražské FAMU. Je ženatý, má jedno dítě.

Filmografie:
Houslový koncert – 1981
Trojfórum – 1981
Navštivte Prahu –
Katastrofy – 1984
Dilema – 1984
Laterna Musica (se Zuzanou Vorlíčkovou) – 1985
Curriculum vitae – 1986
Láska na první pohled – 1986
Od kroku k pokroku (s Břetislavem Pojarem) – 1987
Co oko neuvidí – 1987
Portrét – 1988
Posledních 100 let marxismu-leninismu – 1990
Ať žije myš – 1993
Halali (televizní seriál) – 1993-95 /13 dílů
No comment (TV black-outs) – 1994-95 / 95 dílů
Má vlast – 1996
Vivat Evropa – 1996
Svět 2000 – 1996
Koktejl – 1996
Kavárna – 1997
Media – 1999
Pygmalion – 2001
Čtyři lásky – 2003
No comment (televizní black-outs) - 2003/ 23 dílů
Do pohádky (televizní seriál) - 2003-5 / 26 dílů
Dr. Animo (televizní seriál) – 2006-8 / 13 dílů
Plastic People – 2007

Biografie:
M. Krafl: Jednou-za-časníky (2009)
M. Čáp, M. Jaroš: Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa (2009)
S. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (2010)koutsky1

koutsky_zaboj


Inspirující myšlenky...

Jde o klasickou třídní válku. Elity se snaží zvětšit svoji moc. Vlády ztrácejí kontrolu nad ekonomikou, sociální stát se rozpadá. I list The Wall Street Journal před časem přiznal, že ať už je u moci kdokoli, liberálové, komunisté nebo fašisté, hlavní rozhodnutí dělají banky, ratingové agentury a byrokraté, nikoli lidé. Dnešní vládní ideologie je takto směsí „dravého pragmatismu a upovídaného moralizování. Pragmatici jednají, moralisti mluví, ale vzájemně se doplňují: nemorální realita se přikrašluje větami o lásce a slušnosti. Moc se skryla. V tom je její současná síla. Před oči se nám staví Trh jako přírodní zákon, jako neosobní hra odosobněných tržních sil. Politické strany, stejně jako občané samotní se mají sklonit před „vyšším řádem“, který tyto síly nastolují. Zákony trhu ale přestávají okamžitě platit, když jde o zájem superkapitálu. Zisky jsou posvátným soukromým majetkem. Všechny státy a jejich politické reprezentace jsou povinny udělat maximum pro to, aby rostly co nejvíce. Ztráty, vznikající ze vzájemné rvačky o zisk je ovšem nutno v zájmu prospěchu všech hradit z daní běžných lidí. Za anonymitou trhu a neosobním působením tržních sil takto probleskuje zcela osobní zájem lumpenburžoazie. Proto všechno žijeme v pseudodemokracii. Proto jsme ztratili nejen druhého, ale i sebe sama. Liberální diskurs svou legitimitu do značné míry získal právě tím, že vybízí k co největší pluralitě, která je, jak se ukázalo, pluralitou bezmocných. Skutečná demokracie je metafyzická. Skutečnou demokracií je jen ta, v níž bude zrušena jakákoliv vláda člověka nad člověkem. V níž tedy bude zrušena moc jako privilegium nemnohých, a to nejen moc politická, ale především moc ekonomická.
Milan Valach, pedagog a publicista, zakladatel Hnutí za přímou demokracii