koutsky Pavel Koutský (*6. 12. 1957, Praha)

autor animovaných filmů a ilustrátor.

Po ukončení gymnázia studoval v letech 1978 –83 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor filmová a televizní grafika u prof. Miloslava Jágra. Školu zakončil kresleným filmem Navštivte Prahu.
Pavel Koutský se věnuje převážně kreslenému animovanému filmu. Je čelním představitelem takzvané ‘‘totální animace‘‘, která se vyznačuje tím, že každý jednotlivý filmový záběr je nakreslen zvlášť. Výsledkem je pak velmi dynamický a expresivní styl animovaného filmu. Je autorem dlouhé řady autorských snímků, televizních blackoutů, znělek a reklam.
Pavel Koutský byl mimo jiné také dvorním výtvarníkem prvních pěti ročníků mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest. Mezi jeho nejslavnější filmy patří Curriculum vitae, za které obdržel v roce 1987 Zlatého medvěda na berlínském festivalu Berlinale nebo snímek z roku 1999 Media, který získal stříbrného medvěda a cenu FIPRESCI na festivalu ve francouzském Annecy.
V současné době pracuje na svém prvním celovečerním snímku s názvem Jan Hus i ti husiti, s nímž se můžete setkat již v knize Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa.
Od roku 1993 učí animaci na pražské Katedře animované tvorby pražské FAMU. Je ženatý, má jedno dítě.

Filmografie:
Houslový koncert – 1981
Trojfórum – 1981
Navštivte Prahu –
Katastrofy – 1984
Dilema – 1984
Laterna Musica (se Zuzanou Vorlíčkovou) – 1985
Curriculum vitae – 1986
Láska na první pohled – 1986
Od kroku k pokroku (s Břetislavem Pojarem) – 1987
Co oko neuvidí – 1987
Portrét – 1988
Posledních 100 let marxismu-leninismu – 1990
Ať žije myš – 1993
Halali (televizní seriál) – 1993-95 /13 dílů
No comment (TV black-outs) – 1994-95 / 95 dílů
Má vlast – 1996
Vivat Evropa – 1996
Svět 2000 – 1996
Koktejl – 1996
Kavárna – 1997
Media – 1999
Pygmalion – 2001
Čtyři lásky – 2003
No comment (televizní black-outs) - 2003/ 23 dílů
Do pohádky (televizní seriál) - 2003-5 / 26 dílů
Dr. Animo (televizní seriál) – 2006-8 / 13 dílů
Plastic People – 2007

Biografie:
M. Krafl: Jednou-za-časníky (2009)
M. Čáp, M. Jaroš: Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa (2009)
S. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (2010)koutsky1

koutsky_zaboj

Inspirující myšlenky...

Co přesně znamená mít dlouhé vlasy, to se různí od kultury ke kultuře. Například standardní délka vlasů, použitelná pro obě pohlaví, může být rozdílná: o ženě s vlasy po bradu se může říkat, že má vlasy krátké, zatímco o muži s toutéž délkou vlasů se může říct, že má vlasy dlouhé. V angličtině se sousloví „dlouhé vlasy“ svým významem tradičně váže zhruba ke komusi, kdo je umělecky založený, estét. V češtině máme naproti tomu nepěkné rčení „dlouhé vlasy – krátký rozum“, což je v podstatě původem latinské rčení Mulieres longam habent cesariem brevem sensum, vztahující se pouze k ženám, jež zavedl do Čech zřejmě až kronikář Kosmas; do té doby, a do příchodu latinizovaného křesťanství, se obě pohlaví pyšnila dlouhými vlasy, na rozdíl od Římanů té doby. Jakožto popisný výraz byly „dlouhé vlasy“ užívány ve starověku pro franský polobarbarský rod Merovejců a v současnosti jím jsou označováni nadšenci pro klasickou hudbu, jakož i hippies (u nás to jsou „hároši“ nebo „máničky“) a estéti.