krautschneider ruda
Rudolf Krautschneider
(*1943, Videň)

mořeplavec, dřevorubec, spisovatel

Narodil se ve Vídni a po válce se s matkou přestěhoval do Znojma. V 16 letech poprvé uviděl moře, které se mu stalo osudným. Lodě začal stavět sám a svérázně se zapsal do historie námořního jachtingu. S první lodí Vela doplul v roce 1976 na Shetlandy. O tři roky později s novou jachtou Polka na Špicberky a v létech 1981 - 1983 na Falklandy. Další lodí byla Polárka, na které absolvoval spolu se dvěma kamarády plavbu kolem světa - kolem Antarktidy. Zatím poslední lodí je replika Magalhaesovy  Victorie, pevná dřevěná plachetnice typu „karaka“ z počátku 16.  století.

V životě vystřídal mnoho zaměstnání a profesí. Živil se jako dřevorubec, pracoval v dolech. Vzdělaní ukončil v sedmé třídě, přesto napsal desítku knih a natočil několik filmů. Některá jeho díla byla přeložena do polštiny, němčiny a angličtiny.

Od roku 1994 začal vozit na „suché“ plavby lidi, kteří chtěli odvyknout závislosti na drogách. Zapojil se také do budování dětských domovů rodinného typu. Děti o prázdninách bere na plavby a jejich šťastný úsměv považuje za svůj největší životní úspěch.

Bibliografie:

Lidé a oceán, Krautschneider, Ustí n. Orl., 1991
Jak nelze zabít město, nakladatelství Duduridu, 1992
Ring volný třetí kolo (volné pokračování knihy Jak nelze zabít město - II. díl), nakladatelství Magalhaes Cano, 1994
Dopisy z ostrova tučňáků, nakladatelství Magalhaes Cano, 1995
Legenda dobyvatelů, nakladatelství Magalhaes Cano, 2. vydání - 1997
Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka, nakladatelství Magalhaes Cano, 1. vydání – 1997, 2. vydání - 2001
Dookoła świata po piórko pingwina, nakladatelství Magalhaes Cano, 1999
Dopisy z ostrova tučňáků
Around the world for the feather of a penguin, nakladatelství Magalhaes Cano, 1999
Ludojad, nakladatelství Magalhaes Cano, 2002
Historie libštátského jachtingu, nakladatelství Magalhaes Cano, 2005
Co přinesly vlny a odvál vítr, nakladatelství Magalhaes Cano, 2006
Ocean, samotny żeglarz i jego lódź, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Nie zamknięta duża pętla, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Co przyniosły fale i wiatr, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Tylko jedna może być pierwsza, nakladatelství Magalhaes Cano, 2008
Kluci ze starého města (volné pokračování knih Jak nelze zabít město, Ring volný třetí kolo - III. díl), nakladatelství Magalhaes Cano, 2008
Moře solí zemi, 2010

Více informací o Rudovi zde:
https://www.moreplavecruda.cz

 


Inspirující myšlenky...

Což je civilizace něco jiného než schopnost používat věcí, jež vymyslel někdo jiný? I když Mloci, řekněme, nemají svých vlastních myšlenek, mohou mít docela dobře svou vědu. Nemají sice své hudby nebo literatury, ale obejdou se bez nich dokonale; a lidé počínají shledávat, že to je od těch Salamandrů báječně moderní. Tak vida, už se může člověk u Mloků ledačemus učit – a není divu: což nejsou Mloci ohromně úspěšní, a z čeho jiného si mají lidé brát příklad, ne-li z úspěchu? Ještě nikdy v dějinách lidstva se tolik nevyrábělo, nebudovalo a nevydělávalo jako v této veliké době. Nic platno, s Mloky přišel do světa obrovský pokrok a ideál, který se jmenuje Kvantita. „My lidé Mločího Věku,“ říká se s oprávněnou hrdostí; kam by se hrabal zastaralý Lidský Věk se svou pomalou, titěrnou a neužitečnou páračkou, které se říkalo kultura, umění, čistá věda nebo jak! Praví, uvedomělí lidé Mločího Věku už nebudou mařit svůj čas hloubáním o Podstatě Věcí; budou mít co dělat jenom s jejich počtem a s hromadnou výrobou. Celá budoucnost světa je v tom, aby se pořád zvyšovala výroba i konzum; pročež musí být ještě víc Mloků, aby mohli ještě víc vyrobit a sežrat. Mloci jsou jednoduše Množství; jejich epochální čin je v tom, že jich je tak mnoho. Teprve nyní může lidský důmysl pracovat naplno, neboť pracuje ve velkém, s krajní výrobní kapacitou a rekordním hospodářským obratem; zkrátka je to veliká doba. – Co tedy ještě chybí, aby se za obecné spokojenosti a prosperity uskutečnil Šťastný Nový Věk? Co překáží, aby se zrodila kýžená Utopie, v níž by byly sklizeny všechny ty technické triumfy a nádherné možnosti, které se lidskému blahobytu a mločí píli otvírají dál a dál, až do nedozírna?
Karel Čapek, Válka s mloky