krautschneider ruda
Rudolf Krautschneider
(*1943, Videň)

mořeplavec, dřevorubec, spisovatel

Narodil se ve Vídni a po válce se s matkou přestěhoval do Znojma. V 16 letech poprvé uviděl moře, které se mu stalo osudným. Lodě začal stavět sám a svérázně se zapsal do historie námořního jachtingu. S první lodí Vela doplul v roce 1976 na Shetlandy. O tři roky později s novou jachtou Polka na Špicberky a v létech 1981 - 1983 na Falklandy. Další lodí byla Polárka, na které absolvoval spolu se dvěma kamarády plavbu kolem světa - kolem Antarktidy. Zatím poslední lodí je replika Magalhaesovy  Victorie, pevná dřevěná plachetnice typu „karaka“ z počátku 16.  století.

V životě vystřídal mnoho zaměstnání a profesí. Živil se jako dřevorubec, pracoval v dolech. Vzdělaní ukončil v sedmé třídě, přesto napsal desítku knih a natočil několik filmů. Některá jeho díla byla přeložena do polštiny, němčiny a angličtiny.

Od roku 1994 začal vozit na „suché“ plavby lidi, kteří chtěli odvyknout závislosti na drogách. Zapojil se také do budování dětských domovů rodinného typu. Děti o prázdninách bere na plavby a jejich šťastný úsměv považuje za svůj největší životní úspěch.

Bibliografie:

Lidé a oceán, Krautschneider, Ustí n. Orl., 1991
Jak nelze zabít město, nakladatelství Duduridu, 1992
Ring volný třetí kolo (volné pokračování knihy Jak nelze zabít město - II. díl), nakladatelství Magalhaes Cano, 1994
Dopisy z ostrova tučňáků, nakladatelství Magalhaes Cano, 1995
Legenda dobyvatelů, nakladatelství Magalhaes Cano, 2. vydání - 1997
Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka, nakladatelství Magalhaes Cano, 1. vydání – 1997, 2. vydání - 2001
Dookoła świata po piórko pingwina, nakladatelství Magalhaes Cano, 1999
Dopisy z ostrova tučňáků
Around the world for the feather of a penguin, nakladatelství Magalhaes Cano, 1999
Ludojad, nakladatelství Magalhaes Cano, 2002
Historie libštátského jachtingu, nakladatelství Magalhaes Cano, 2005
Co přinesly vlny a odvál vítr, nakladatelství Magalhaes Cano, 2006
Ocean, samotny żeglarz i jego lódź, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Nie zamknięta duża pętla, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Co przyniosły fale i wiatr, nakladatelství Magalhaes Cano, 2007
Tylko jedna może być pierwsza, nakladatelství Magalhaes Cano, 2008
Kluci ze starého města (volné pokračování knih Jak nelze zabít město, Ring volný třetí kolo - III. díl), nakladatelství Magalhaes Cano, 2008
Moře solí zemi, 2010

Více informací o Rudovi zde:
https://www.moreplavecruda.cz

 


Inspirující myšlenky...

Lidský rozum je blikavé světélko, které je příliš slabé na to, aby ukáznilo vzpurný národ. To, co naše ubohé století nazývá pověrou, fanatismem, nesnášenlivostí a tak dále, je nutnou součástí francouzské velikosti. Člověk je příliš zlý, než aby mohl být svobodný. Je to obludný kentaur, výsledek neznámého zločinu, nějakého hnusného páření. Tzv. osvobození člověka je rozsáhlé spiknutí na uvolnění ďábla v člověku.
Joseph de Maistre (1753 – 1821)