krolupperova_3
Daniela Krolupperová
(*31. 10. 1969, Praha)

spisovatelka, překladatelka

Vystudovala nordistiku a finštinu na Filozofické fakultě UK, na lidové vysoké škole v Norsku žurnalistiku. Studovala na univerzitách v Helsinkách a Oslo. Krátce byla zaměstnána jako redaktorka zahraniční redakce v tiskové agentuře ČTA. Od ukončení studia pracuje jako překladatelka a tlumočnice ve svobodném povolání. Přeložila meditativní detektivku norského spisovatele Øysteina Lønna pod českým názvem Když má soudce strach a několik dětských knížek ze švédštiny. Je šťastná maminka tří dětí.

Bibliografie:
Proč mluvíme česky, Albatros 2003
Viropis aneb Jak bacit bacila, Albatros 2004
Zuzanka, Albatros 2005
Hurá prázdniny!, Mladá fronta 2005
Zuzanka a ježeček, Albatros 2006
Atlas strašidel, Albatros 2006
Tajný deník schovanky M. D. Rettigové, Albatros 2006
Putování za nejmocnějším kouzlem, Portál 2007
Sedmilhář Josífek, Albatros 2008
Draka je lepší pozdravit anebo o etiketě, Mladá fronta 2009 - s verši Miloše Kratochvíla
Koukej, kouzlo! Mladá fronta 2009
Zákeřné keře, Portál 2010
Josífkův pekelný týden, Albatros 2010
Já se nechtěl stěhovat!, Mladá fronta 2010
Zmizelá škola, Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011
Tygří trápení, Mladá fronta 2011
Bubáček, Albatros 2001
Historie Evropy obrazové putování, Práh 2011, společně s Renátou Fučíkovou
Proč mluvíme česky, druhé vydání, Mladá fronta 2011
Rybí sliby, Portál 2011
Společenstvo klíčníků, Albatros, 2012
Makej makaku! MF 2012
Dráček Mráček, MF 2012
O´Bluda, MF 2013
Policejní křeček, Albatros 2013
Bubáček a Myšošlap, Albatros 2013
Mizíci hmyzíci, 2013
Zločina na Starém městě pražském, 2014
Jde sem lesem, 2016
Policejní křeček a zámecký zloděj, 2017
Polární pohádka, 2017

Ocenění:
Cena učitelů 2003 za knihu Proč mluvíme česky
Cena učitelů 2006 za Tajný deník schovanky M. D. Rettigové
2009 Cena učitelů SUK za knížku Draka je lepší pozdravit (s verši Miloše Kratochvíla)
2010 Cena knihovníků 3. místo za Zákeřné keře
2010 1. cena za nakladatelský počin v oblasti dětské literatury od mětské knihovny v rámci veletrhu v Lysé nad Labe
2010 Výroční nakladatelská cena nakladatelství MF za knížku Já se nechtěl stěhovat!

Překlady:
Lønn Øystein – Když má soudce strach aneb pátý případ Thomase Riba, Ivo Železný, Praha, 1999 (norština)
Olsson S.,  Jacobsson A.- Bert a bráchové, Albatros, Praha, 2004 (švédština)
Palmenfelt Ulf – Požíračka mrtvol a jiné příšerné historky, Albatros, Praha, 2005 (švédština)
Jacobsson, Olsson - Lotřík Petřík, Albatros, 2007
Jacobsson, Olsson - Svět podle Berta, Albatros 2007
Tom Egeland - Strážci úmluvy, Knižní klub 2009 (norština)

Josífkův pekelný týden, Albatros 2010 a Já se nechtěl stěhovat!, Mladá fronta 2010

Inspirující myšlenky...

Podívej se na dnešní svět. Existuje něco ubožejšího? Kolik je v něm šílenství a slepoty, jak nerozumně je řízen. Ženoucí se masa zmateného lidstva do sebe zbrkle naráží, poháněna orgiemi chtivosti a brutality. Jednou musí nadejít čas, příteli, kdy tyto orgie skončí. Kdy brutalita a touha po moci... zahynou svým vlastním mečem. Protože až ten den nadejde, svět bude muset hledat nový život, založený na jednoduchém pravidle: Buď laskavý. Až přijde ten den, věříme, že se bratrská láska z Shangri-La, rozšíří se po celém světě. Ano, synu, až se silní požerou navzájem, lidská etika konečně dojde naplnění a a pokorní obdrží zemi.
Ztraceny obzor (1938), James Hilton