socha
Vladimír Socha (*1. 1. 1982, Hradec Králové)

publicista, pedagog

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 do roku 2015 pracoval jako pedagog, počínaje rokem 2013 pak také jako odborný pracovník na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci Králové. Zároveň se věnuje četným aktivitám zaměřeným na popularizační, přednáškovou a literární činnost. V současnosti je autorem třinácti vlastních knih o dinosaurech (viz níže), šesti brožurek s tematikou pravěku i astronomie a přispěvatelem několika populárně-naučných periodik.

Autorova osobní webová stránka, obsahující aktualizované články převážně s paleontologickou tématikou, má adresu https://dinosaurusblog.com

Bibliografie:

Socha, V. 2019. Monstra pravěkých moří. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2019. Dinosauři (mini-knížka). Bylo nebylo, 10 kartiček.
Socha, V. 2019. Legenda jménem Tyrannosaurus rex. Pavel Mervart, 324 str.
Socha, V. 2019. Nová cesta do pravěku. CPress, 160 str.
Socha, V. 2018. Poslední den druhohor. Vyšehrad, 368 str.
Socha, V. 2017. Velké vymírání na konci křídy. Pavel Mervart, 292 str.
Socha, V. 2017. Výlet do vesmíru. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2017. Dinosauři v Čechách. Vyšehrad, 200 str.
Socha, V. 2016. Dinosauří rekordmani. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2016. Poslední dny dinosaurů. Radioservis, 320 str.
Socha, V. 2015. Neznámí dinosauři. Mladá Fronta, 96 str.
Socha, V. 2015. Pravěcí vládci oblohy. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2015. Pravěk v českých zemích. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2014. Objevy pod vrstvami času. Computer Press, 208 str.
Socha, V. 2013. Podivuhodní draci. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2012. Úžasný svět dinosaurů (2., doplněné a upravené vydání). Triton, 331 str.
Socha, V. 2011. Po stopách dinosaurů. Triton, 216 str.
Socha, V. 2010. Dinosauři od Pekelného potoka. Motto, 200 str.
Socha, V. 2010. Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů. Libri, 264 str.
Socha, V. 2009. Úžasný svět dinosaurů. Triton, 292 str.

Inspirující myšlenky...

Kchung-c' (Konfucius) byl údajně jeho starším současníkem. Podle tradice se prý Konfucius, když se o tomto mudrci dozvěděl, vypravil do státu Čou, a zeptal se jej: "Co učíš o morálce? Co mi můžeš říci o pěstování dobrého charakteru?" Lao-c' se prý hlasitě rozesmál a řekl: "Jen pokud jsi nemorální, zrodí se v tobě otázky spojené s morálkou. A jen postrádáš-li charakter, začneš o něm přemítat. Charakterní člověk vůbec neví, že je něco jako charakter. Morální člověk neví, co znamená slovo morálka. Nebuď pošetilý! Nic nekultivuj. Prostě buď přirozený. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů." Konfucius se údajně k Lao-c' již nikdy nevrátil...