socha
Vladimír Socha (*1. 1. 1982, Hradec Králové)

publicista, pedagog

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 do roku 2015 pracoval jako pedagog, počínaje rokem 2013 pak také jako odborný pracovník na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci Králové. Zároveň se věnuje četným aktivitám zaměřeným na popularizační, přednáškovou a literární činnost. V současnosti je autorem třinácti vlastních knih o dinosaurech (viz níže), šesti brožurek s tematikou pravěku i astronomie a přispěvatelem několika populárně-naučných periodik.

Autorova osobní webová stránka, obsahující aktualizované články převážně s paleontologickou tématikou, má adresu https://dinosaurusblog.com

Bibliografie:

Socha, V. 2019. Monstra pravěkých moří. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2019. Dinosauři (mini-knížka). Bylo nebylo, 10 kartiček.
Socha, V. 2019. Legenda jménem Tyrannosaurus rex. Pavel Mervart, 324 str.
Socha, V. 2019. Nová cesta do pravěku. CPress, 160 str.
Socha, V. 2018. Poslední den druhohor. Vyšehrad, 368 str.
Socha, V. 2017. Velké vymírání na konci křídy. Pavel Mervart, 292 str.
Socha, V. 2017. Výlet do vesmíru. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2017. Dinosauři v Čechách. Vyšehrad, 200 str.
Socha, V. 2016. Dinosauří rekordmani. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2016. Poslední dny dinosaurů. Radioservis, 320 str.
Socha, V. 2015. Neznámí dinosauři. Mladá Fronta, 96 str.
Socha, V. 2015. Pravěcí vládci oblohy. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2015. Pravěk v českých zemích. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2014. Objevy pod vrstvami času. Computer Press, 208 str.
Socha, V. 2013. Podivuhodní draci. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2012. Úžasný svět dinosaurů (2., doplněné a upravené vydání). Triton, 331 str.
Socha, V. 2011. Po stopách dinosaurů. Triton, 216 str.
Socha, V. 2010. Dinosauři od Pekelného potoka. Motto, 200 str.
Socha, V. 2010. Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů. Libri, 264 str.
Socha, V. 2009. Úžasný svět dinosaurů. Triton, 292 str.

Inspirující myšlenky...

Jsou lidé, kteří jsou vězni svého postavení. Neexistují kladní nebo záporní. Je jen špatně udělaná společnost, která ve výsledku upřednostňuje darebáky. Myslím, že dnes je velmi těžké najít hodně bohaté lidi, kteří by nebyli podvodníky. Odsouzení části obyvatelstva musí předcházet reforma společnosti. Jsem fascinován tím, že žijeme v době, kdy jsme přítomni krachu komunismu a kapitalismu současně. Kapitalismus vypadá zdravě, není to ale pravda. Vede ke katastrofě. Komunismus také směřoval ke katastrofě, i když jiné. Je tedy nevyhnutelné a naléhavé, abychom si našli jinou formu společnosti. Jakou, to nevím. Nejsem věštec, ale cítím to. Myslím, že důvod, proč veřejnost odpovídá na naše výzvy s tak velkým zápalem je to, co lidé zmateně cítí: že mají dost této společenské formy s jejími politickýmistranami, které se mezi sebou perou, ale všechny dělají totéž a všechny lžou. Lidé toho nutně musí mít dost.
Jacques-Yves Cousteau /1910 – 1997)