turnovska

Jarmila Turnovská (*11. 8. 1930, Praha - †1. 3. 2010, Praha)

dramaturgyně a scenáristka

Patří k zakladatelské generaci ČST. Vystudovala dramaturgii na DAMU a už před jejím dokončením nastoupila do televize. Přišla do dětského vysílání, kde dostala na starost program pro mateřské školy. Dramaturgii dětských pořadů a psaní scénářů se věnuje dodnes. Na jejím kontě je několik desítek pohádek (O víle Amálce, Koho ofoukne větříček, Popelka a další).

V letech 1969 a 1974 psala spolu s režisérkou Vlastou Janečkovou scénář k celkem třináctiletému seriálu Kamarádi. O několik let později námět zpracovala i do knižní podoby.

Scénáře (výběr)
Popelka (1969) Kamarádi (1969) Kamarádi (1974)
Princezny nejsou vždycky na vdávání (1985)
Koho ofoukne větříček (1991)
O princezně, která nesměla na slunce (1997)
O víle Amálce (2001)

Dramaturgie (výběr)
Kde padají hvězdy (1995) (TV seriál)
Když se slunci nedaří (1995) (TV seriál) Eine Kleine Jazzmusik (1996)
Josef a Ly (2004) (TV seriál) 

Inspirující myšlenky...

Mnich: "Ty nejsi odsud. Kdo jsi?" / Ašóka: "Já? Já jsem obyčejný poutník." / Mnich: "Skutečně? Slunce zůstane sluncem, i když je za mraky. Tvůj osud říká, že v žádném případě nejsi obyčejný." / Ašóka: "Ano? A v čem spočívá můj osud? Že jsem princ? Hm? Budu jednoho dne korunován? Budu jednoho dne císařem?" / Mnich: "I císařové jsou obyčejní. Tvůj osud je větší než koruna." / Ašóka: "Ale přece: čí osud předčí osud císaře?" / Mnich: "Poutníkův - když dojde na konec své cesty." /
Film Ašoka (2001)