klaus vaclav st
Václav Klaus (* 19. června 1941 Praha)

český ekonom a politik

Spoluzakladatel Občanské demokratické strany a mezi roky 1991–2002 její první předseda. V letech 1992–1998 působil jako předseda vlády svého prvního a druhého kabinetu. Poté se na čtyřleté období stal předsedou dolní komory parlamentu a v letech 2003–2013 zastával úřad prezidenta České republiky.

Knihy:

1969: Marxova politická ekonomie a ekonomická teorie[318]
1991: A Road to Market Economy
1991: Ekonomická teorie a ekonomická reforma
1992: Dismantling Socialism: A Road to Market Economy II.
1994: Česká cesta
2015: Velcí ekonomové jsou mou inspirací[319][320]

Eseje a projevy

1998: Tak pravil Václav Klaus
1999: Země, kde se již dva roky nevládne
2004: Rok první – projevy, články, eseje
2005: Rok druhý – projevy, články, eseje
2006: Rok třetí – projevy, články, eseje
2007: Rok čtvrtý – projevy, články, eseje
2008: Rok pátý – projevy, články, eseje
2009: Rok šestý – projevy, články, eseje
2010: Rok sedmý – projevy, články, eseje
2011: Rok osmý – projevy, články, eseje
2012: Rok devátý – projevy, články, eseje
2013: Rok desátý – projevy, články, eseje

Ostatní

2007: Modrá, nikoli zelená planeta
2009: Modrá planeta v ohrožení
2009: Kde začíná zítřek
2010: Zápisky z cest
2011: Evropská integrace bez iluzí
2012: Zápisky z nových cest
2013: My, Evropa a světInspirující myšlenky...

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard