viewegh150.jpg

Michal Viewegh (*31. 3. 1962, Praha)

spisovatel

Ceny
Cena Jiřího Ortena (1993)
Magnesia Litera (2005)
 

Knihy pro děti
Krátké pohádky pro unavené rodiče (2007)
Tři tatínci a maminka (spolu s M. Reinerem a Pavlem Šrutem), 2010

Knihy pro dospělé
Názory na vraždu (1990)
Báječná léta pod psa (1992)
Nápady laskavého čtenáře (1993)
Výchova dívek v Čechách (1994)
Účastníci zájezdu (1996)
Zapisovatelé otcovské lásky (1998)
Povídky o manželství a sexu (1999)
Nové nápady laskavého čtenáře (2000)
Švédské stoly aneb Jací jsme (2000)
Román pro ženy (2001)
Miluj mě víc (2002)
Báječná léta s Klausem (2002)
Schůzky s tajemstvím (2003)
Případ nevěrné Kláry (2003)
Na dvou židlích (2003)
Vybíjená (2004)
Lekce tvůrčího psaní (2005)
Šťastné a veselé (2006) - kolektiv
Báječný rok /Deník 2005/ (2006)
Andělé všedního dne (2007)

Román pro muže (2008)
Tři v háji (2009) s Pawlovskou a Hercíkovou
Tos přehnal, milášku (2009) kolektiv
Povídky o lásce (2009)
Povídky o mužích (2010) kolektiv
Biomanželka (2010)
Mafie v Praze (2011)
Další báječný rok (2011)
Ach ty matky (2011) kolektiv
A celý život budem šťastný (2012) kolektiv
Můj život po životě (2013)
Sedm svateb a jeden rozvod (2014) kolektiv
Zpátky ve hře (2015)
Nové povídky o ženách (2015) kolektiv
Na večírku (2015) kolektiv
Možná si rozumíme (2015) kolektiv
Biomanžel (2015)
Melouch (2016) 

Divadelní hry
Růže pro Markétu aneb Večírky revolucionářů (2004)
 

Filmy
Báječná léta pod psa (1998)
Výchova dívek v Čechách (1998)
Román pro ženy (2005)
Účastníci zájezdu (2006)
  


jeho knihy vyšly maďarsky, holandsky, rusky, slovinsky, francouzsky, anglicky, německy, dánsky, italsky, bulharsky, estonsky, španělsky, chorvatsky, čínsky, srbsky

Inspirující myšlenky...

Obecné školy mají být i v tomto ohledu prvním průkopníkem myšlenky, že kdo dovede trýznit zvířata, že stejně může se zachovat vůči člověku. V této výchově děje se však pravý opak. V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou. Viděl jsem již kolikrát v okolí Prahy na výletech, jak tato nadějná mládež chytá vše, co se hýbe a co leze. Od hmyzu přechází se pak k menším zvířatům a mládež dělá si, nikým nevyzvána, pravou sbírku zkomolených myší, žab a ptáků. Po sklizni viděti lze na polích v okolí Prahy sta hochů, kteří vymýšlejí si všemožné zábavy s chycenými myškami. Točí jimi, uvázanými za ocásek na niti, po celou dobu, dokavad osudný los na jinou nepadne. Nechci ani mluviti o anatomických pokusech, ať s myškami, či se žabami; vše to budí jistě v každém myslícím člověku odpor.
Jaroslav Hašek: Odstraňte bolest!