zaruba_150.jpg

Bořivoj Záruba (*15. 3. 1939, Praha)

spisovatel, vědec

RNDr. Bořivoj Záruba Csc. působil dlouhá léta v paleontologickém oddělení Národního muzea v Praze, účastnil se množství mapovacích, sběrných a výzkumných expedic na Saharu, spolupracoval s předními zahraničními ústavy (za jiné např. Britské přírodovědecké muzeum, Univerzita v Hamburku). Kromě celé řady odborných prací napsal také několik úspěšných populárně naučných knih, v nichž čtivou formou přibližuje čtenářům dávnou minulost Země. Využil při nich své dlouholeté spolupráce s předními ilustrátory pravěké fauny i flory, malíři Zdeňkem Burianem a Janem Sovákem. Během svého odborného působení na poli paleontologie se věnoval také fotodokumentaci a vytvořil rozsáhlý fotografický archiv fosilních nálezů.

Bibliografie:

Svět vymřelých zvířat.- Artia 1982, 1983, 1986; Hamlyn Ltd.1983; Yugaku-sha Ltd. 1983; Fabri Edit. 1984; Aventinum 1991, 1992; Dausien 1994; 61 strana, ilustr. Zd.Burian.
Život pouští.- Albatros, 1989, 94 strany, (odměněno prémií Českého literárního fondu).
Cesta do pravěku.- Granit, 1995, 1996, 2000, 2003, 2005-nakl. Levné knihy 1.vyd.- 15.000ks); 159 stran, ilustr. Zd. Burian.         
Otisky času.- Aventinum, 1997, 2001; 359 stran, ilustr. Zd. Burian .
Svět pravěku.- Albatros, 2001, 151 stran, ilustr. Jan Sovák, Andrea Waldhauserová.
Nový rozum do kapsy-Věda a příroda (část: Evoluční historie života).- str. 362-382, ilustr. Zd. Burian.
777+1 Zajímavost z historie Země.- Albatros, edice OKO, 2005, 369 stran, ilustr. Zd. Burian, Jan Sovák.
Abeceda dávných věků.- Albatros, 2006, 341 strana, ilustr. Zd. Burian, Jan Sovák.
Jak se loví dinosauři.- Euromedia, září 2007, 160 stran, ilustr. Jan Sovák.
Cestujeme po pravěku.- Albatros, 2008, 
Svět pravěku.- Albatros, 2008, 2. vydání, 151 stran, ilustr. Jan Sovák, Andrea Waldhauserová

dětská leporela:
Mamuti a ti druzí.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian. 
Ozbrojení ještěři.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian.
Brontosauři a ti druzí.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian. 
Ani ryba ani pták.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německé verze), ilustr. Zd.Burian.  
Pravěká zoo.- Albatros, 2003, ilustr. Zd. Burian.

překlady:
Dinosauři.- Tatran, 1991, 64 strany.
Velká kniha o dinosaurech.- Timy, 1994, 192 strany.
+ větší množství článků a seriálů v časop. ABC, Živa, Vesmír, Lidé a Země, apod.

 

 

Inspirující myšlenky...

Žádná kultura ještě nerozřešila dilema, kterému musí čelit s rozvojem vědomé mysli: jak žít mravně a soucitně, když jsme si plně vědomi krve a hrůzy, které doprovázejí život, když nacházíme temná místa nejen ve svém společenství, ale také sami v sobě. Jestliže existuje chvíle, kdy se člověk stává vskutku dospělým, musí to být tehdy, když uchopí tuto ironii v celém rozsahu a přijme odpovědnost za život plný paradoxů, který je mu dán. Člověk musí žít ve víru rozporů, protože kdyby najednou všechny protimluvy přestaly existovat, život sám by se zhroutil. Odpovědi na některé velmi naléhavé otázky jednoduše neexistují. Musíte si je prostě prožít a dát svému životu takový směr, abyste mířili ke světlu.
Barry Lopez / Arctic Dreams / Arktické sny