zaruba_150.jpg

Bořivoj Záruba (*15. 3. 1939, Praha)

spisovatel, vědec

RNDr. Bořivoj Záruba Csc. působil dlouhá léta v paleontologickém oddělení Národního muzea v Praze, účastnil se množství mapovacích, sběrných a výzkumných expedic na Saharu, spolupracoval s předními zahraničními ústavy (za jiné např. Britské přírodovědecké muzeum, Univerzita v Hamburku). Kromě celé řady odborných prací napsal také několik úspěšných populárně naučných knih, v nichž čtivou formou přibližuje čtenářům dávnou minulost Země. Využil při nich své dlouholeté spolupráce s předními ilustrátory pravěké fauny i flory, malíři Zdeňkem Burianem a Janem Sovákem. Během svého odborného působení na poli paleontologie se věnoval také fotodokumentaci a vytvořil rozsáhlý fotografický archiv fosilních nálezů.

Bibliografie:

Svět vymřelých zvířat.- Artia 1982, 1983, 1986; Hamlyn Ltd.1983; Yugaku-sha Ltd. 1983; Fabri Edit. 1984; Aventinum 1991, 1992; Dausien 1994; 61 strana, ilustr. Zd.Burian.
Život pouští.- Albatros, 1989, 94 strany, (odměněno prémií Českého literárního fondu).
Cesta do pravěku.- Granit, 1995, 1996, 2000, 2003, 2005-nakl. Levné knihy 1.vyd.- 15.000ks); 159 stran, ilustr. Zd. Burian.         
Otisky času.- Aventinum, 1997, 2001; 359 stran, ilustr. Zd. Burian .
Svět pravěku.- Albatros, 2001, 151 stran, ilustr. Jan Sovák, Andrea Waldhauserová.
Nový rozum do kapsy-Věda a příroda (část: Evoluční historie života).- str. 362-382, ilustr. Zd. Burian.
777+1 Zajímavost z historie Země.- Albatros, edice OKO, 2005, 369 stran, ilustr. Zd. Burian, Jan Sovák.
Abeceda dávných věků.- Albatros, 2006, 341 strana, ilustr. Zd. Burian, Jan Sovák.
Jak se loví dinosauři.- Euromedia, září 2007, 160 stran, ilustr. Jan Sovák.
Cestujeme po pravěku.- Albatros, 2008, 
Svět pravěku.- Albatros, 2008, 2. vydání, 151 stran, ilustr. Jan Sovák, Andrea Waldhauserová

dětská leporela:
Mamuti a ti druzí.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian. 
Ozbrojení ještěři.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian.
Brontosauři a ti druzí.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německá verze), ilustr. Zd.Burian. 
Ani ryba ani pták.- Granit, 1993 (česká verze), 1994 (německé verze), ilustr. Zd.Burian.  
Pravěká zoo.- Albatros, 2003, ilustr. Zd. Burian.

překlady:
Dinosauři.- Tatran, 1991, 64 strany.
Velká kniha o dinosaurech.- Timy, 1994, 192 strany.
+ větší množství článků a seriálů v časop. ABC, Živa, Vesmír, Lidé a Země, apod.

 

 


Inspirující myšlenky...

Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristiko u Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.
Orwell, 1984