musil robert

Robert Musil (1880 – 1942)

spisovatel. esejista.

Jeden z nejvýznamnějších rakopuských romanopisců 20. století. Narodil se v Klagenfurtu, jeho předkové po matce však pocházeli z Čech. Vystudoval strojírenství na Vysoké škole technické v Brně a filozofii na univerzitě v Berlíně, kde promoval kritickou prací o pozitivismu Ernsta Macha.

Během studií v Berlíně vydává svůj první román Zmatky chovance Törlesse (1906, česky 1967), který se setkal s příznivým ohlasem.

Od dvacátých let se věnuje výhradně literatuře; živí se psaním esejů a divadelních kritik pro vídeňské listy.

Již před válkou vydal dvě povídky pod společným titulem Spojování (1911, česky 1991) a roku 1924 vydává další novely v knize Tři ženy (česky 1991).
Přestože v roce 1923 obdržel Cenu Heinricha Kleista za hru Blouznivci a roku 1929 Cenu Gerharta Hauptmanna, má neustále finanční potíže. Je závislý na na podpoře přátel a snaží se získat alespoň nějaké prostředky k vydání sbírky próz s ironickým názvem Pozůstalost za života (1936, česky 1991).

Umírá v Ženevě, kam se v roce 1939 uchýlil do exilu.
Po celou dobu pracoval na svém nejznámějším díle, románu Muž bez vlastností (1930 a 1932, česky 1980), který ovšem zůstal nedokončen.

Zdroj: www.dauphin.cz

Myšlenky z knih

Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce. Ale z toho, co jsem se dověděl z tvé zprávy, a z odpovědí, které jsem z tebe pracně vymámil a vyždímal, nemohu leč usoudit, že valná část tvých krajanů je nejškodlivější drobná hnusná havěť, jaká se kdy z dopuštění přírody plazila po povrchu země.
Jonathan Swift, Gulliverovy cesty