thoreau henry

Henry David Thoreau (*12. 7. 1817, Concord, USA – †6. 5. 1862 Concord, USA)

filosof, esejista, básník

Byl velmi pozorným pozorovatel společnosti i přírody. Jeho eseje a úvahy předběhly svou dobu a oceňovaný je především až dnes.

Knihy
Týden na řekách Concord a Merrimack (A Week on the Concord and Merrimack Rivers, Boston: James Munroe and Company, 1849)
Walden aneb Život v lesích (Walden or Life in the Woods, Boston: Ticknor and Fields, 1854)
Mainské lesy (The Maine Woods, Boston: Ticknor and Fields, 1864)
Mys Tresky (Cape Cod, Boston: Ticknor and Fields, 1865)

Knižní vydání esejů
Excursions (Boston: Ticknor and Fields, 1863)
 A Yankee in Canada, with Anti-Slavery and Reform Papers (Boston: Ticknor and Fields, 1866)

Eseje
Aulus Persius Flaccus (1840)
Služba (The Service, 1840)
Výprava na horu Wachusett (A Walk to Wachusett, 1842)
Zimní procházka (A Winter Walk, 1843)
Ráj znovu (ne)nabytý (Paradise [To Be] Regained, 1843)
Občanská neposlušnost (původně: Vzdor vůči státní vládě – Resistance to Civil Government, 1849)
Chůze (Walking, 1862)
Yankee v Kanadě (Yankee in Canada, 1853)
Otroctví v Massachusetts (Slavery in Massachusetts, 1853)
Život bez zásad (Life Without Principle, 1863)
Podzimní barvy (Autumnal Tints, 1862)
Obhajoba kapitána Johna Browna (A Plea for Captain John Brown, 1860)
Mučednictví Johna Browna (Martyrdom of John Brown; jiný název: Po smrti Johna Browna – After the Death of John Brown, 1860)
Poslední dny Johna Browna (The Last Days of John Brown, 1860)
Sukcese lesních stromů (The Succession of Forest Trees, 1860)
Divoká jablka (Wild Apples, 1862)

Deníky
Journal I-XIV (Boston: Houghton Mifflin Co., 1906)

České překlady
Walden čili Život v lesích. Praha : Jan Laichter, 1902. Překlad Zdeněk Franta.
Walden či Život v lesích. Praha : Knihovna Walden, 1924. Překlad Miloš Seifert
Toulky přírodou a pohledy do společnosti. Praha : Jan Laichter, 1925. Překlad: Zdeněk Franta, Čeněk Kočí.
Přátelství. Praha : Sfinx – B. Janda, 1927. Překlad Emanuel Lešehrad.
Walden či Život v lesích. Praha : J. Otto, společnost s r.o., 1933. Překlad Miloš Seifert
Walden čili Život v lesích. Praha : Jan Laichter, 1949. Překlad Zdeněk Franta. Ilustrace Rudolf Růžička.
"Walden čili Život v lesích". In Chvála věcí. Praha : Albatros, 1980. Překlad Vladimír Smetáček. (Jde o krátký úryvek z první kapitoly knihy Walden čili Život v lesích.)
"Šarlatový dub". In Věčná příroda. Praha : Albatros, 1984. Překlad Vladimír Smetáček. (Jde o část Thoreauova eseje "Podzimní barvy".)
Walden aneb Život v lesích. Praha : Odeon, 1991. Překlad Josef Schwarz. ISBN 80-207-0278-4
Občanská neposlušnost a jiné eseje. Poprad : Christiania, 1994. Překlad Vladimír Paulíny. ISBN 80-967301-0-X
Občanská neposlušnost. Brno : Zvláštní vydání, 1995. Upravený překlad Zdeňka Franty. ISBN 80-85436-22-1
Chůze. Brno : Zvláštní vydání, 1995. Upravený překlad Zdeňka Franty. ISBN 80-85436-36-1
Walden aneb Život v lesích. Praha : Paseka, 2006. Překlad Josef Schwarz. ISBN 80-7185-671-1
Toulky přírodou. Praha : Paseka, 2010. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-038-5
Chůze. Praha : Dokořán, 2010. Překlad Jaroslava Kočová. Ilustrace: Lucie Straková. ISBN 978-80-7363-317-2
Esence života: výběr z poezie. Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2012. Překlad Lenka Štěpáníková. ISBN 978-80-904909-1-8
Mainské lesy. Praha : Paseka, 2012. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-195-5
Občanská neposlušnost a jiné eseje. Praha : Nakladatelství Paseka, 2014. Překlad Jan Hokeš. ISBN 978-80-7432-340-9
Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě. Olomouc : Broken Books, 2014. Překlad Jaroslava Kočová. ISBN 978-80-905309-2-8.

Aktualizace wikipedia: https://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau

Inspirující myšlenky...

Co charakterizuje civilizaci? Výjimečný duch? Ne: každodenní život... Hm! Všimněme si přednostně duchovní oblasti. Vezměme nejprve umění a na prvním místě literaturu. Stojí literatura skutečně mimo schopnosti našich velkých vyšších opic, připustíme-li, že jsou schopny sestavovat slova? Z čeho sestává naše literatura? Z velkých klasických děl! Ale kdež! Jakmile někdo napíše originální knihu, a to se stane jednou dvakrát za století – ostatní literáti ho napodobují, to jest kopírují, takže vyjdou statisíce prací pojednávajících o přesně témž tématu, s trochu odlišnými tituly a s poněkud jinak kombinovanými větami. Opice, které jsou v podstatě imitátoři, musí být nutně schopny něčeho podobného, pod jedinou podmínkou, totiž že mohou používat jazyka.
Pierre Boulle, Planeta opic