Aktuální vybraná výročí

Zdeněk Sklenář (*15. 4. 1910) ilustrátor, malíř

Věnceslav Černý (†15. 4. 1936) ilustrátor

Leonardo da Vinci (*15. 4. 1452) malíř, filosof

J. P. Sartre (†15. 4. 1980) spisovatel

Anatole France (*16. 4. 1844) spisovatel

Jiří Šalamoun (*17. 4. 1935) ilustrátor, malíř

John Gray (*17. 4. 1948) spisovatel

Miloš Nesvadba (*17. 4. 1925) ilustrátor

Karel Teissig (*19. 4. 1925) malíř, ilustrátor

Zdeněk Sklenář (†19. 4. 1986) malíř, ilustrátor

lord Byron (†19. 4. 1824) spisovatel, básník

Ladislav Klíma (†19. 4. 1928) spisovatel, filosof

Zdeňka Bezděková (*19. 4. 1907) spisovatelka

Josef Kolář (*21. 4. 1905) spisovatel

Vladimír Hulpach (*21. 4. 1935) spisovatel

Mark Twain (†21. 4. 1910) spisovatel

Miguel de Cervantes (†22. 4. 1616) spisovatel

Jan Balabán (†23. 4. 2010) spisovatel

Radek Pilař (*23. 4. 1931) ilustrátor

Čínskému mudrci Čuang c‘ se jednou zdál sen, že je krásným motýlem. Když se probudil, řekl: "Teď nevím - jsem Čuang c‘, kterému se zdálo, že je motýl, anebo jsem motýl, kterému se zdá, že je Čuang c‘?" V orientální tradici je dělící čára mezi tím, čemu říkáme skutečnost a tím, čemu říkáme sen, velice mlhavá. Už v nejstarší poetické antologii Manjóšú se vyskytuje dvojice slov, jume a ucucu (sen a skutečnost) a lidé často říkají: "Nevím jestli sním či bdím...". Velký dramatik Čikamacu k tomu podotýká: "Umění je to, co se děje v úzkém prostoru mezi snem a skutečností." Stejně nejasně je oddělen tento svět od světa onoho, říše živých od říše mrtvých. Ve slavné sbírce duchařských příběhů Ugetsu monogatari od Uedy Akinariho, říká jedno krásné zjevení: "Mé šaty mají švy a když stojím ve slunci, vrhá mé tělo stín..."
Antonín Líman v eseji Ugetsu monogatari, Povídky o bledé luně po dešti