Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Výstavy, projekty, akce

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

do 24.3. / Marcel Duchamp / Předpona našeho času

Marcel Duchamp / Předpona našeho času
Galerie Václava Špály
Praha 1, Národní 30
19.3.2019 až 24.3.2019

Ve dnech 19. 3. – 24. 3. 2019 si v galerii Václava Špály připomeneme mimořádným projektem ojedinělou výstavu Marcela Duchampa, která zde probíhala přesně před 50 lety.

21. 3. 1969 se ve Špálově galerii otevřela výstava umělce, který ve dvacátém století zásadně změnil paradigma i smysl vizuálního umění. Výstavu připravil Jindřich Chalupecký, významný český výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění, a představil tak poprvé a naposledy v České republice díla Marcela Duchampa. Ten byl již sice v té době skoro půl roku po smrti, přesto byla jeho výstava pro zdejší malé, avšak dychtivé umělecké prostředí podstatná a průlomová.

Všichni dnes známe jméno Duchamp, jež by se však asi už nemělo ani vyslovovat, neboť do svého vyslovení nutně strhává veškerou současnou progresivitu a tím ji zároveň umlčuje.

Píše se rok 2019 a ve Špálově galerii se jeho jméno po padesáti letech opět objevuje… Zpřítomňuje se v prázdnotě galerijního prostoru… Když ale mluvím o prázdnotě, nemám na mysli nicotu, ale spíše neomezený potenciál pro cokoli: cokoli se může objevit, změnit, zmizet. Vědomí otevřenosti, které lidé zakoušejí, když nechají mysl volně spočívat, bývá nazýváno prázdnotou. A protože podstatou naší mysli je prázdnota, jsme nadáni schopností zažívat potenciálně neomezenou škálu myšlenek, pocitů a vjemů. Dokonce i neporozumění prázdnotě je jev, vyvstávající z prázdnoty.

Jiří David