Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Cenu Toma Stopparda obdrží spisovatelka, básnířka a esejistka Sylvie Richterová za Eseje o české literatuře

Cenu Toma Stopparda obdrží spisovatelka, básnířka a esejistka Sylvie Richterová za Eseje o české literatuře (Pulchra, 2016), knihu esejů, jež jsou výborem otištěných, přednesených i dosud nezveřejněných textů z let 1975–2015.

Celkový rámec tvoří studie věnované dvěma slavným dílům o putování: začíná Švejkovou cestou labyrintem nesmyslu a končí cestou Komenského poutníka za poznáním a spásou. Richterová převrací běžné stereotypy, když vyzvedá Haškovo geniální pojednání idiocie, stěžejní existenciální otázky Karla Čapka nebo mystické aspekty díla Hrabalova. Nasvětluje také souboj moci a smíchu, zhodnocuje literární plody vzešlé z diaspory a krizových situací české kultury v díle autorů jako Vaculík, Kundera, Škvorecký nebo Kratochvil – a také z výjimečných podmínek samizdatu a exilu.

Porota rozhodovala ve složení: Petr Hrtánek, Petr Hruška, František Janouch, Stanislav Komárek (předseda poroty), Martin Machovec a Petr Šámal.

Slavnostní předání ceny proběhne ve středu 31. května 2017 od 17.00 hodin v rezidenci pražského primátora (budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Staré město, Praha 1).

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit