socha
Vladimír Socha (*1. 1. 1982, Hradec Králové)

publicista, pedagog

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 do roku 2015 pracoval jako pedagog, počínaje rokem 2013 pak také jako odborný pracovník na Hvězdárně a Planetáriu v Hradci Králové. Zároveň se věnuje četným aktivitám zaměřeným na popularizační, přednáškovou a literární činnost. V současnosti je autorem třinácti vlastních knih o dinosaurech (viz níže), šesti brožurek s tematikou pravěku i astronomie a přispěvatelem několika populárně-naučných periodik.

Autorova osobní webová stránka, obsahující aktualizované články převážně s paleontologickou tématikou, má adresu https://dinosaurusblog.com

Bibliografie:

Socha, V. 2019. Monstra pravěkých moří. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2019. Dinosauři (mini-knížka). Bylo nebylo, 10 kartiček.
Socha, V. 2019. Legenda jménem Tyrannosaurus rex. Pavel Mervart, 324 str.
Socha, V. 2019. Nová cesta do pravěku. CPress, 160 str.
Socha, V. 2018. Poslední den druhohor. Vyšehrad, 368 str.
Socha, V. 2017. Velké vymírání na konci křídy. Pavel Mervart, 292 str.
Socha, V. 2017. Výlet do vesmíru. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2017. Dinosauři v Čechách. Vyšehrad, 200 str.
Socha, V. 2016. Dinosauří rekordmani. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2016. Poslední dny dinosaurů. Radioservis, 320 str.
Socha, V. 2015. Neznámí dinosauři. Mladá Fronta, 96 str.
Socha, V. 2015. Pravěcí vládci oblohy. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2015. Pravěk v českých zemích. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2014. Objevy pod vrstvami času. Computer Press, 208 str.
Socha, V. 2013. Podivuhodní draci. Triton, 16 str. (brožurka)
Socha, V. 2012. Úžasný svět dinosaurů (2., doplněné a upravené vydání). Triton, 331 str.
Socha, V. 2011. Po stopách dinosaurů. Triton, 216 str.
Socha, V. 2010. Dinosauři od Pekelného potoka. Motto, 200 str.
Socha, V. 2010. Encyklopedie dinosaurů ve světle nejnovějších objevů. Libri, 264 str.
Socha, V. 2009. Úžasný svět dinosaurů. Triton, 292 str.

Inspirující myšlenky...

Starověcí Indové dokonce přesně vypočítali, že náš „temný“ věk započal roku 3102 před n. l.,1 a protože bude trvat celkem 432.000 let, jsme vlastně ještě pořád teprve kdesi na jeho počátku. V tomto nesmírně širokém časovém rámci nenacházel patrně staroindický člověk žádný dostatečně pádný důvod proč zaznamenávat a věrně popisovat tak efemérní a krátkodeché epizody, jakými je vláda toho či onoho krále nebo kterákoli historická epocha, jež se v bezbřehém oceánu času nadobro ztrácejí.
Dušan Zbavitel, Starověká Indie