brychtova_150.jpg

Lída Brychtová  (*11. 5. 1931, Dolní Kralovice)

grafička, malířka, ilustrátorka

Vystudovala VŠUP u prof - Antonína Strnadela. Dříve než emigrovala, pracovala v ČT a podílela se na grafické podobě různých pořadů, V emigraci se věnovala různé užité tvorbě, posléze volné tvorbě, její motivy anglických městeček a především Londýna jsou již zastoupeny v různých zahraničních sbírkách.

V České republice jí zatím vyšly dvě knížky:

Žáček Jiří: Vrabčí hnízdo, 1999
Žáček Jiří: Kočkování (vyšla i německy, francouzsky, španělsky, získala Bílou vránu), 2005


brychtova_450_1.jpg

brychtova_450_2.jpg

Inspirující myšlenky...

Zkušenost mě přesvědčila, že zdrojem obdivu a úcty k největším spisovatelům bývá, a to i u lidí, kteří je čtou a píší o nich, jen slepě přijímaný vžitý názor; nevyslovují vlastní soud a nerozpoznali jejich přednosti sami. Víš přece, že nejen ve stoletích špatného a zkaženého úsudku, ale i v dobách zdravé literární střízlivosti většina čtenářů raději obdivuje nápadné a zjevné krásy než krásy jemné a skryté, spíše vzlet než věrohodnost, častěji vnějškovost než podstatu a obvykle spíše průměrnost než nadprůměrnost.
Giacomo Leopardi (1798 − 1837), Parini čili o slávě