fridrich lukas

Lukáš Fibrich (*1974, Praha)

ilustrátor

Vzdělání
1988-1992 Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
1992-1997 FAMU (katedra animované tvorby), Praha
1995-2001 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (ateliér filmové a TV grafiky), Praha

Publikační činnost (výběr)
1990 až současnost - časopis ABC (přes 600 čísel, více než 5000 kreseb) (Czech News Center)
1992 - komiks Anděl pitvornosti ve sborníku Půlnoční stíny II (KPK)
1993 - italština Ecco L'Italiano (Kora)
1996 - italština L'Italiano Si (Fraus)
1996 - italština Ecco gli italiani (Fraus)
1997 - němčina CD-ROM Lernen und Spielen mit Alfons (Fraus)
2000 - němčina Start mit Max 1 (Fraus)
2001 - němčina Start mit Max 2 (Fraus)
2002 - angličtina Start with Click 1 (Fraus)
2002 - němčina Spass mit Max 1 (Fraus)
2003 - angličtina Start with Click 2 (Fraus)
2003 - němčina Spass mit Max 2 (Fraus)
2004 - gramatika Fit in der deutschen Grammatik und Kommunikation (Fraus)
2005 - němčina Spass mit Max 3 (Fraus)
2006 - kniha komiksů Mourrison, hrdina bez bázně a... Honey? (BB/art)
2006 - němčina Deutsch mit Max 1 (Fraus)
2007 - němčina Deutsch mit Max 2 (Fraus)
2007 - němčina Prima A1 díl 1 (Fraus)
2008 - němčina Prima A1 díl 2 (Fraus)
2008 - němčina Prima A2 díl 3 (Fraus)
2009 - němčina Prima A2 díl 4 (Fraus)
2010 - kniha komiksů Mourrison 2, hrdina bez kázně a hany (BB/art)
2010 - němčina Prima B1 díl 5 (Fraus)
2010 - finanční gramotnost pro ZŠ O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem (Fragment)
2011 - dobrodružná knížka Terezy Meravé Jak se straší stráchnivec (ALMI)
2011 - cestopis Zdeňka Šmída Tanec lovců lebek aneb Proč bychom se nevrátili (Paseka)
2012 - němčina Prima B2 díl 6 (Cornelsen, Berlin)
2012 - Angličtina - 11 minut denně (Fragment)
2012 - pohádky na dobrou noc Lenky Procházkové Zavři oči (Pražan)
2013 - němčina Prima C1 díl 7 (Cornelsen, Berlin)
2013 - dobrodružná knížka Terezy Meravé Nevyplašte Hadipouše (ALMI)
2014 - knížka fejetonů Lenky Procházkové Bílý klaun (Epocha)
2014 - humoristická knížka Zdeňka Šmída Bombarda Joe (Olympia)
2014 - dětská knížka od Vhrsti O Vendulce a drakovi (Mladá fronta)
2014 - komiks Štafle ve sborníku Aargh! 14 (Analphabet Books)
2015 - dětská knížka Kláry Smolíkové H. U. S. (Kalich)
2016 - komiks Jiřího Černého Obrázky z moderních československých dějin (Knižní klub)
2016 - kuchařka Cecílie Jílkové Najím se a zhubnu! (Procházka Publishing)
2017 - němčina Deutsch mit Max 1 neu + interaktiv (Fraus)
2017 - dětská detektivka Terezy Meravé Přízrak Klementina (Modrý slon)
2017 - komiksový speciál ABC Mourrison - sebrané spisy (Czech News Center)

fridrich ilustrace 1

fridrich ilustrace 2


Inspirující myšlenky...

Podíváme-li se kdekoli do historie veřejného školství a povinné školní docházky, najdeme u kořene ani ne tak mylný altruismus, jako spíše vědomou snahu vytvořit z lidí takovou masu, jakou si přály politické elity. Tvrdohlavé menšiny měly být donuceny splynout s většinovou masou. Všem občanům měly být neustále vštěpovány občanské povinnosti, které vždy zahrnovaly poslušnost státnímu aparátu. Ovšem, jestliže má být masa obyvatelstva vzdělávána ve státních školách, jak by se mohly státní školy nestat mocným nástrojem pro hlásání poslušnosti státním autoritám?
Murray N. Rothbard