Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Budoucnost lidstva v knihách. Nejzávažnější vizionářská díla od Platóna po Orwella či Ajvaze

orwell boyle lem bradbury brant

O budoucnosti lidstva se velmi dokonale vyjádřil Edward L Bernays, zakladatel oboru politické propagandy Public relations v USA. Řekl: "Nejlepší způsob jak lidi přesvědčit je chytit je za jejich emoce. Za jejich podvědomí a pudy. Nepředkládejte masám žádná fakta. Musíte je vyděsit k smrti". Na základě této myšlenky jsou napsána všechna velká vizionářská díla, která se v mnoha případech realizují už dnes.

Platón
Zákony" (Nomoi, Leges), Ústava (Politeia, Republica).
Platón obě knihy napsal pod bezprostředním dojmem ze ztroskotání athénské demokracie a snažil se z něho vyvodit velmi podrobné poučení pro budoucnost.

lod_blaznu

Sebastian Brant
Loď bláznů
(1494)
Loď s bláznivou posádkou, která se v naprostém chaosu a jakési nepříčetnosti plaví do ráje bláznů, Narragonie. 500 let stará kniha není jen satirou na tehdější společnost, ale také nepřímou vizi, kam taková společnost směřuje.
Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální

more-utopia

Sir Thomas More

Utopie (1516)
Dílo významného anglického právníka sestává ze dvou částí - Kritika společnosti a O ideálním státě. Lidé v této společnosti žijí v hojnosti, a šťastně, skromně a prostě - navštěvují společné jídelny, společně obdělávají půdu a konají řemeslné práce.

slunecni-stat-campanella

Tommaso Campanella

O slunečním státě (1623)
Jeho cílem bylo popsat ideální model společnosti, který, na rozdíl od násilí, nepořádku a iracionalitě skutečného světa, by byl v harmonii s přírodou a chápal božské "umění" a moudrost. Campanella byl ve skutečnosti přesvědčen, že současná společnost je labyrintem nespravedlnosti a neštěstí právě proto, že se odchýlila od tohoto přírodního modelu.

bacon-nova-atlantida-eseje

Francis Bacon

Nová Atlantis (1627)
Bacon popisuje smyšlenou zemi Bensalem, kde základem společnosti je manželství a rodina. Obyvatelé vykazují nejvyšší míru inteligence a touhy po vzdělávání.

Robert Owen
Nový pohled na společnost (1813)
Jako manažer a spoluvlastník mnoha výrobních podniků a společností se pokoušel humanizovat podmínky v anglických továrnách. Ve své továrně vytvářel vhodné prostředí pro dělníky. Stavěl jim školy, knihovny a domy, upravil délku pracovní doby a změnil pohled na práci dětí. Je označován za otce družstevního hnutí a zároveň je na něj pohlíženo jako na představitele předklasické teorie managementu.

fournier velka metamorfoza

Charles Fourier

Nová metamorfóza (1808-1837)
Humanistický podnikatel, který ve svých spisech doporučoval zakládat družstva - falangy (základní jednotka, obec skládající se asi z 1600 lidí), v nichž se společně pracovalo a výsledky práce se dělily v kolektivu. Kniha Velká metarmorfóza je českým výběrem z jeho díla ve třech základních kapitolách. Člověk a dějiny, Kritika civilizace, Harmonická společnost

bolzano o nejlepsim state

Bernard Bolzano

O nejlepším státě (cca1832)
Bolzano ve svém díle v mnohém předběhl svoji dobu. Požaduje odstranění majetové nerovnosti, účast lidí na vládě, zrovnoprávnění ženy, odstranění dědického práva, zajištění práva na práci, odstranění meziobchodu, odstranění tříd. rozdílů a mnoha dalších podnětných postřehů z fungování nové společnosti.

hanuman cech svatopluk

Svatopluk Čech

Hanuman (1884)
Svatopluk Čech ve svém podobenství a zvířecím eposu poukázal na věčné problémy, s kterými zápasí lidská civilizace, v kterékoliv době.
Hanuman – podobenství o lidském světě Svatopluka Čecha

bellamy looking backward

Edward Bellamy

Pohled z roku 2000 na rok 1887 (1888)
Pohled do budoucího ráje. Jaký asi bude svět, až zavládne všude rovnost, volnost a bratrství. O světě řízeném jedinou velkou korporací.
Hlavní hrdina tohoto příběhu v hypnotickém spánku prochází světem roku 2000, v němž žije „ideální“ racionální společnost, kterou bychom mohli nazvat korporátní socialismem. Román byl mocným podnětem pro utopistické hnutí a celou řadu utopických děl jiných autorů.

moderni utopie wells

Herbert George Wells

Moderní utopie (1905)
Vize o novém uspořádání dokonalejší lidské společnosti. Svoboda jednotlivce je omezena pouze svobodou ostatních a zároveň bezpečností celku. Vědeckotechnický pokrok a jeho správné využití je pro něj prostředkem k maximálnímu využití všech přírodních zdrojů a k osvobození člověka od těžké fyzické práce. Stát se musí stát syntézou všech ras, kultur, politik a náboženství. Zásadně odmítá války jako prostředek dosahování moci.

zeme snivcu kubin

Alfred Kubin
Země Snivců (1908)
Výjimečná a jediná kniha známého malíře Alfreda Kubina. Jeho umění psychologického, ale klidného vyprávění hraničí s groteskou. Čtivá alegorie na hranicích reality a fantazie v utopickém státě někde v Asii, zvaném Země Snivců. Zakladatel této monstrózně úřednické velestavby zve do své země jen snílky. Tito senzitivní a nepraktičtí lidé, zde mohou svobodně vyjádřit svou individualitu, mohou dát průchod jakékoliv své náladě a mohou přiměřeným způsobem ukájet své sklony.
Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina

capek rur

Karel Čapek

R.U.R (1920)
R.U.R. znamená Rossumovi univerzální roboti a Čapek v tomto scifi románu/hře poukazuje na možné prolémy mezi člověkem a umělou biobytostí - robotem. V této hře vlastně poprvé zaznělo slovo robot, které na Karlovu výzvu navrhl jeho bratr Josef. Karel Čapek původně uvažoval o slově „labor“. Čapkuv robot je montován jako automobil, ale z nikoliv technickych prvků, ale z biologických entit.

my zamjatin

Zamjatin Jevgenij Ivanovič

My (1923)
Jeden z prvních utopistických románů. Zamjatinův příběh varuje před odlidštěním, mravním vakuem a umrtvením myšlení.
Jevgenij Zamjatin - My. Kniha, která inspirovala Orwella

konec civilizace huxley

Huxley Aldous

Konec civilizace (1930)
Budoucnost totalitní civilazace, ke které se společnost rozhodla dobrovolně na základě touhy po pudové rozkoši.
Konec civilizace podle Aldouse Huxleyho: Zničí nás touha po štěstí a rozkoši

kallocain boye

Boye Karin

Kallocain (1940)
Kallocain je droga pravdy, po jejímž požití každý vyzradí na sebe i na své nejbližší i ta nejskrytější tajemství. Droga je používána k ovládání společnosti.
Kallocain, světově proslulý vizionářský román o budoucnosti lidstva

orwell george 1984 farma zvirat

Orwell George:

Farma zvířat, 1984
(1948)
Obě knihy popisují totalitní společnost, která je postavena na síle a násilí, kde lidé jsou ovládáni strachem z bolesti.
Orwell a jeho geniální stát prasat stále aktuálnější
Fikce geniálního Orwella se mění v postupný návrat k otroctví dokonalých opic-lidí

martanska kronika

Brandbury Ray

Marťanská kronika
(1950)
Marťanská kronika je ale mnohem víc, než osidlování Marsu. Je kronikou lidské povahy, lidské neschopnosti tolerance a nepochopení k čemukoli neznámému ukazuje i zde své neblahé důsledky. A přes všechna potupná negativa lidstva, které Bradbury exceletně a čtivě zasunul do svých povídek, zůstává ve čtenářích optimismus a víra v humanismus a inteligenci lidského pokolení.
Marťanská kronika, vizionářské dílo skutečného humanisty Raye Bradburyho

bradbury 451 stupnu fahrenhaita

Brandbury Ray

451 stupňů Fahrenheita (1953)
Budoucnost lidí, kde knihy jsou zakázány a kde se vládnoucí elita obává těch, kteří čtou a vzdělávají se.
451 stupňů Fahrenheita, kanonické dílo Ray Bradburyho

atlasova vzpoura

Ayn Rand

Atlasova vzpoura
(1957)
Rozsáhlý a velmi poučný román Ayn Randové vyšel poprvé v roce 1957 a dodneška je její nejproslulejší a nejprodávanější knihou. Randová se věnovala především filosofii, vypracovala vlastní směr zvaný objektivismus. K němu patří etický egoismus či racionální sledování vlastního zájmu. Ve svém románu využívá postupů science-fiction, detektivky i milostné romance. Děj tohoto díla je zasazen do dystopické budoucnosti Spojených států, v které se prosazují socialistické tendence, regulace a daně.
Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje extrémní kolektivistický stát, podobně jako Orwell

solaris lem stanislaw

Lem Stanislaw

Solaris (1961)
Výjimečné dílo scifi literatury. Na základě jednoduchého příběhu o zhmotňování vlastních představ v dalekém vesmíru, předkládá Lem otázky týkající se podstaty existence inteligence jako takové.
Stanislaw Lem – Solaris, kniha, která předběhla lidské myšlení

burgess 1985

Anthony Burges

1985 (1978)
Dosud opomíjená kniha autora Mechanického pomeranče. V první části autor podrobuje důkladné analýze Orwellův román 1984, v druhé části pak nabízí vlastní beletristické zpracování Orwellova tématu. Válka sama není nutná, stačí její hrozba a, ve starém dobrém orwellovském stylu, z povědomí, že nepřítel je nablízku, ať již potenciální či skutečný, se stane nástroj ospravedlňující tyranii.
Anthony Burgess a jeho vize 1985

paral valka s mnozviretem 1983

Vladimír Páral

Válka s mnohozvířetem (1983)
Příběh "hnědé" ekologické katastrofy, negativně ovlivňující myšlení a chování lidí i jejich vzhled. Lečení ke možné, ale člověk se musí svobodně rozhodnout, což nakonec je asi největší překážka.

fiasko-lem

Lem Stanislaw

Fiasko (1986)
Jeden z nejvýraznějších Lemových románů. Kniha objemná, ale o to víc hodna soustředěného čtení, protože Lem zde nastiňuje celou řadu problémů budoucnosti lidstva. Podstata děje spočívá v nepochopení cizí kultury, které vede až k jejímu zničení. je obdivuhodné jak Lem dokazal vystihnout problémy, které světem rezonují už dnes.

zlaty vek ajvaz

Ajvaz Michal

Zlatý věk (2001)
Zlatý věk je fantastický cestopis, ve kterém moderní Gulliver píše knihu o civilizaci na malém ostrově v Atlantiku.
Kniha Michala Ajvaze Zlatý věk je mezi nejlepšími překlady do angličtiny

konec stribrneho veku cucui

Jasutaka Cucui
Konec stříbrného věku
(2006)
Společnost budoucnosti má problém jak živit starší občany. Proto vláda a ministerské oddělení nazvané Výbor pro regulaci obyvatelstva (VRO) vypracuje speciální program. V určitém okresu či městské čtvrti se musí všichni senioři starší sedmdesáti let do třiceti dnů od vyhlášení Stříbrné bitvy vyvraždit navzájem.
Konec stříbrného věku, reálný holocaust, který nás čeká, nezmoudříme-li

Vaše názory  

# mmm
1. Orwell: 1984 - prognóza totalitní společnosti, která zakrněla na této planetě.
2. Jefremov: Hodina býka - prognóza vysoce vyvinuté socializované společnosti, která navázala kontakt s dalšími civilizacemi a cestuje do vesmíru, kde kolonizuje planety.
3. Pohl/Kornbluth: Obchodníci s vesmírem - prognóza vyvinuté kapitalistické společnosti, která bere okolní vesmír jako součást byznysu bez skrupulí.
4. Vonnegut: Mechanické piano - prognóza společnosti zakrnělé na této planetě, kde práci lidí nahradí výkonnější stroje. A lidé, jakkoli schopní, mohou pracovat s krumpáčem a nebo jako policista/voják pro potlačování nepokojů "krumpáčů".
5. A konečně tato kniha - Huxley: Konec civilizace - prognóza společnosti zakrnělé na této planetě, kde se lidé odcizí od hodnot svých předků natolik, že pojmy "matka" nebo "otec" jsou téměř neznámými a nebo vysmívanými.
| Quote
# MilanM
Vynikající výběr!!!!!
| Quote
# Malinský
Díky za inspiraci, parádní knihy.
| Quote
# Feri
Utopijští vykazují práci pouhých šest hodin: tři dopoledne, po nichž jdou na oběd, a když si po obědě dvě odpolední hodiny odpočinou, věnují další tři hodiny práci a uzavírají je večeří. Právo spánku vymezují osmi hodinami. S časem, který vybývá mezi hodinami práce, spánku a jídla, smí každý nakládat podle svého svobodného rozhodnutí, ne aby ho zneužíval ve zhýralosti nebo otupělosti, nýbrž aby dobu, v níž je prost svého zaměstnání, zcela podle své libosti věnoval jakémukoli jinému snažení. Většina lidí vynakládá tyto přestávky na vzdělání.
Thomas More, Utopie (1516)
| Quote
# Danica
fajný prehľad naj vizionárskych diel - mne to niekedy pripadá, že sa nenapĺňajú preto, že ich autori boli géniovia, ale preto, že sa nimi všelikto inšpiruje, niekedy aj ten, kto by nemusel - napríklad toto od Anthony Burgesa, podobnosť s aktuálnym dneškom čiste náhodná? : - Válka sama není nutná, stačí její hrozba a, ve starém dobrém orwellovském stylu, z povědomí, že nepřítel je nablízku, ať již potenciální či skutečný, se stane nástroj ospravedlňující tyranii.
| Quote
# Alena Matusková
Díky, velmi dobrý seznam a výstižné charakteristiky knih. Čítárny jsou skvělé!
| Quote
# LordSnape
Až na to, že Owenova A New View of Society. London, 1813 nikdy v českém překladu nevyšla... Jen jeho vybrané spisy.

Jinak cajk, většinu jsem četl a mám doma.
| Quote
# Pepa
Skvělý! Díky
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit