Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

15.12. / Výstava a přednáška tchajwanského malíře Lo Ch´inga v Liberci

Lo-Ching

Světoznámý tchajwanský básník, malíř a kaligraf Lo Ch´ing (羅青, *1948) představí široký záběr své tvorby v cyklu výstav a autorských čtení, které zahájí v Hradci Králové.


Svou tvorbou překračuje konvence tradiční čínské estetiky a spojuje Východní a Západní estetické principy do uceleného díla. Lo Ch´ing do své tvorby vnáší hravost a nadsázku. Západní modernistické postupy mu umožňují s větší volností nakládat i s čínskou tradicí vnímání a prožívání světa. Jeho tvorba se dotýká univerzálních otázek po postavení člověka ve světě a poznání sebe sama.

Výstava představí 18 kvalitních velkoformátových reprodukcí z díla tohoto autora. Prezentace autorova malířského díla bude obohacena o doprovodný program, který bude zahrnovat autorská čtení z knihy Báseň je kočka (Praha, Mi:lu Publishing, 2015) a přednášky autora o umění.
Báseň je kočka. Básně, prózy a malby čerpající z čínského básnictví a krajinomalby

Akce se konají pod záštitou Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, za podpory Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Karlově univerzitě.
Organizuje nakladatelství MiLu Publishing ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze, Krajskou studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Univerzitou Palackého v Olomouci, Anglo-americkou univerzitou v Praze a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

basen-je-kocka
AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
1. 12. 2016 - 12. 1.2017
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1,
Staré Město
460 01 Liberec

 


1. 9. - 20. 9. 2016
GALERIE AUTOMAT
Studijní a vědecká
knihovna
v Hradci Králové
Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové
doprovodné akce:
Lo Ch’ing
 - autorské čtení 20. 9. od 16:30 hod
/konferenční sál
Lo Ch’ing
- derniéra výstavy 20. 9. od 17:30 hod

19. 9. 2016 / 17:30 hodin
Lo Ch’ing
- autorské čtení
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 98/1, 110 00 Praha


21. 9. 2016  
Lo Ch’ing
- přednáška od 15:00 hodin
Five angels of looking at a floating boat
- reflection on poetry and painting

Lo Ch’ing
 - autorské čtení od 17:30 hodin

Univerzita Palackého v Olomouci
Ústřední knihovna
Biskupské nám. 842/1, 779 00 Olomouc

VÝSTAVA
22. 9. - 7. 10. 2016
Anglo-americká vysoká škola
Letenská 120/5, 118 00 Praha
doprovodné akce:
Lo Ch’ing
- přednáška 22. 9. od 12:00 hod
Lo Ch’ing
- vernisáž výstavy 22. 9. od 18:00 hod

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Čína výstava Lo Ching

Přidejte informaci k článku

Bezpečnostní kód
Obnovit