Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

České literární centrum? Nové ideové centrum v české kultuře a literatuře?

ceske-literarni-centrum-slogan

Nikdo přesně neví, proč je zapotřebí nové České literární centrum (ČLC), když dosud takové úkoly plnilo Ministerstvo kultury (MK). Podle toho, co by mohlo mít centrum pod kontrolou, se ideové pozadí nabízí samo. Podobně se zakládal socialistický Svaz spisovatelů, aby bylo možno kontrolovat myšlení spisovatelů pomocí cen, grantů, mediálního protěžování z jednoho ideového centra.


Všechno navíc probíhá poněkud utajeně, protože na Ministerstvu kultury zrovna soutěží o bobříka mlčení.
Nevíme proto, kde bude ČLC sídlit, protože spravovat ji má Moravská zemská knihovna v Brně a zároveň by měla být v Praze? Jaký bude mít rozpočet? Proč v projektu nefiguruje Národní knihovna? Proč se k projektu nemohly vyjádřit různé spolky spisovatelů, překladatelů, ilustrátorů, je také jedním velkým tajemstvím. Nikdo zatím neprozradil koncepci centra, protože na ni budou mít jeho pracovníci od ledna 2017, kdy zahájí svou činnost, další půl roku!!
Co víme, že v prvním roce své existence zaměstná až osm lidí. Navíc tzv. vybraní zástupci literární obce budou sdruženi v jakési cenzurní Radě Českého literárního centra. Kdo je bude vybírat?

Prý po ČLC volaly různé spolky. Po pravdě nevím o nikom, kdo by nějaké centrum propagoval.
Jedině snad Asociace spisovatelů spolu se samozvanou literární obci sdruženou v bojový šik (Svět Knihy, Magnesia Litera, Institut umění, Svaz knihkupců a nakladatelů), kteří už na jednom sjezdu chtěli prosadit tzv. Literární dům. Jinými slovy státem placené zázemí, kde by mohli konečně kvalitně psát a propagovat svoje knihy.

Jenže chybička se vloudila. Ministerstvo kultury tyto spřátelené spolky zákeřně vynechalo. A dokonce s nimi nechce mluvit.
Spisovatelka Hůlová a další jsou pěkně naštvaní. ZDE Celé to podle ní vypadá na velmi vypečenou akci některých úředníků z MK, kteří jim ukradli ideu.
Na každém šprochu pravdy trochu. Faktem je, že akce ČLC se zřejmě připravuje delší dobu, protože organizací byla pověřena Moravská zemská knihovna, kterou vede ambiciózní Tomáš Kubíček, člověk ministra kultury Hermana. Stačí si vygooglovat jeho aktivity a je vcelku jasno "vo co go".

Začínající spor však nebude o smysluplnosti ČLC, nýbrž o tom, kdo si Centrum uzmul pro sebe.
Nečekejme ale horlivou kritiku od těch, kterých se to týká. Většina bude myslet na zadní kolečka, protože na grantech MK dnes závisí nebo je využívá mnoho nakladatelství a autorů. Zatím je příprava centra o tom, kdo na literárním českém dvorku s kým mluví. Klasický literární kamarádšoft. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jaké hlavy se v Centru od ledna 2017 objeví. Mnoho to napoví o celé kauze.

Na závěr veselý příběh z natáčení. Ocitujme jeden z klasických žvástů MK o ČLC, neuvěřitelně připomínající bolševické časy.
"Je to jeden z největších úspěchů české literatury posledních let jasný a doklad, že ministerstvo kultury má o českou literaturu zájem. Že jí nejen symbolicky fandí, ale chce i konkrétně, finančně a organizačně pomoct,“ odkomentovala zřízení centra náměstkyně ministra kultury Kalistová. Fajn, takže nám chybí zcela pravdivé prohlášení jeho šedé eminence pana Kopáče z MK, zatímco na ministra Hermana se stačí jen podívat.

O činnosti Centra si udělejte názor sami, pomocí materiálu z MK. Je to hodně průhledné čtení...

Na základě rozhodnutí ministra kultury ČR Daniela Hermana a změnou zřizovací listiny Moravské zemské knihovny ze dne 25. 11. 2016 došlo k zahájení činností, které by měly vést k ustanovení Českého literárního centra (ČLC), jež svoji práci zahájí ke dni 1. 1. 2017. V nejbližší době bude na základě výběrového řízení vybrán vedoucí centra a souběžně bude sestavena Rada ČLC. V Radě, která by se měla významně podílet na profilování práce ČLC, zasednou zástupci klíčových institucí literárního provozu.

České literární centrum se bude rozvíjet především v následujících oblastech:
1. propagace české literatury v zahraničí formou organizace české účasti na zahraničních veletrzích a formou spolupráce se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli, literárními agenty;
2. spolupráce s literárními agenturami, které se zaměřují na vyjednávání autorských práv a jejich prodej zahraničním nakladatelům; spolupráce se zahraničními vydavatelstvími, kulturními a vzdělávacími organizacemi a institucemi na synergii propagace české literární a knižní kultury;
3. organizace rezidenčních pobytů českých autorů v zahraničních literárních centrech/domech a zajišťování rezidenčních pobytů zahraničním překladatelům, bohemistům, nakladatelům, literárním agentům, badatelům a dalším kulturně činným osobám se zájmem o českou kulturu a její propagaci, organizace stipendijních pobytů překladatelů a bohemistů ze zahraničí v České republice a studijních či tvůrčích cest českých spisovatelů v zahraničí;
4. příprava a realizace systémového řešení propagace české kultury ve formě tištěných a virtuálních materiálů;
5. aktivní navazování kontaktů se zahraničními partnery za účelem souvislé a široké propagace české literatury a kultury (nakladatelé, novináři, lektoři, studenti bohemistiky, literární centra/domy a kulturní instituce ad.);
6. organizování literárních seminářů, autorských čtení, literárních výstav, vysílání českých spisovatelů na festivaly, veletrhy a další akce v zahraničí;
7. organizování a spoluorganizování literárních kolokvií a konferencí;
8. spolupráce s českými univerzitními pracovišti vzdělávajícími studenty české literatury a se sítí Českých center ve světě;
9. propojování pracovišť i jednotlivců, kteří mají zájem na rozvoji české knižní kultury a literatury, ČLC pro ně vytváří logistické zázemí;
10. zajišťování vzdělávacích kurzů rozvíjejících kreativní potenciál literárních textů pro vzdělávání a praktickou výuku a reflektujících význam literatury v kontextu kulturním a společenském; tyto kurzy budou určeny pro učitele české literatury, odborné knihovníky veřejných knihoven i širokou veřejnost;
11. provoz internetového portálu o literárním dění v České republice určeného především k prezentaci české literatury, českých autorů a aktuálního literárního života směrem do zahraničí;
12. spolupráce se sítí veřejných knihoven na výstavní a prezentační činnosti směřující k propagaci české literatury a rozvoji kreativního a kritického čtenářství;
13. role informačního a kulturního centra pro odbornou a profesní veřejnost

Komentáře  

# majka 2017-02-05
Zázraky na Ministerstvu kultury. Na podporu literatury (2016) jde asi půl milionu. Na komerci 1 koncertu Dominga v Praze jde 8 milionů!
Citovat
# Vilém 2017-01-15
JAKO ZA BOLŠEVIKA :o)
Citovat
# Miroslav 2017-01-09
Pokus o vytvoření nového svazu spisovatelů, pod kontrolou úředníků MK bude další průšvih. Není to poprvé. Českoslovenští spisovatelé se díky nenávisti k některým členům připravili po roce 1989 o svůj svaz. Ti vybraní pak vytvořili nový, prošustrovali literární fond a pak se rozhádali k zániku. Ti „vyloučení“ ustavili svoji vlastní Unii českých spisovatelů, o níž mainstreamová média vytrvale mlčí Když chtěli vytvořit novou organizaci, navrhli již existující název „unie“. Hůlová a spol pak založili nový spolek, který měl nahradit Obec spisovatelů a s nimi pak vypekli úředníci z MK, když si založili svoje centrum pro ideoologii literatury.. Takže mi přijde, že jediný svaz, který stojí za to, je Unie Spisovatelů.
Citovat
# Jakub Polesny 2017-01-05
Je velmi zajímavé, že kritici tohoto tunelu ministra Hermana nepíši, že by Centrum nemělo existovat. Chtějí o jeho existenci spolurozhodovat, ne se obejít bez něj. Hůlová není jiná než Kopáč, který ji kšeft s dotacemi vyfoukl a postavil chudé české autory znovu do pozice, kdy budou dál žebrat o granty hlavně držet hubu.
Citovat
# Joska 2017-01-05
. České literární centrum je ve své anoncované podobě nezřízeným tunelem hrstky konkrétních úředníků, jmenovitě referenta oddělení literatury a knihoven Radima Kopáče, krytého svou podnadřízenou vedoucí odboru Skučkovou a podporovaného náměstkyní Kalistovou, jež má, ošklivě řečeno, resort literatury na starosti. Této partě se povedl husarský kousek. Moravské zemské knihovně, jež má Centrum spravovat, nejprve před časem dohodila pořádání zahraničních literárních veletrhů, aniž by měla zmiňovaná instituce takovou činnost ve svém statusu, a nyní učinila Moravskou zemskou knihovnu správcem zmiňovaného Centra, navíc fungujícího na dálku v Praze! S vypracovaným návrhem projektu Literárního domu se strukturovaným popisem jeho činnosti a hrubým finančním nastíněním přitom na ministerstvo spolu s lidmi z literární obce přišli zástupci Institutu umění. Tato příspěvkovka MK obsahuje i literární sekci a s činnostmi, jež bude Centrum vykonávat, má na rozdíl od Moravské zemské knihovny své zkušenosti. Pointou ale není protěžovat zde jeden subjekt na úkor druhého, pointou je fakt, že ministerstvo své rozhodnutí podřídit Centrum MZK nijak nezdůvodnilo ani pracovní skupině. Za motivací iniciátorů Literárního domu z řad literární obce přitom stál názor, že MZK propagaci literatury v zahraničí nedělá dobře...
Zdroj echo24
Citovat
# Jarda 2016-11-30
V článku je všechno, co je třeba vědět o zrůdnosti spolku kolem ministra Hermana. A bohužel pro mnoho tzv. novinářů platí: Novinář novináři bratrem. protože když o takové sviňárně nikdo nepíše, pak něco shnilého je už dlouho v lidech od novin. Jinak sdílím a rád.
Citovat
# Miroslav 2016-11-30
Nikde na internetu žádná diskuse. Vůbec nic. Čeští spisovatelé jsou prostě přizdisráči a nic jiného si nezaslouží. Pár úředníků rozhoduje o literární kultuře a těm, kterých se to týká, je úplně jedno, že s nimi o tom nikdo nediskutuje. Kvůli možnosti grantů ohnou hřbety jako otroci. Lůza je to a ne výkvět české inteligence. Čapek a další se v hrobě obrací.
Citovat
# Kostrba 2016-11-30
Kdyby to nebylo k pláčí, smál bych se. Jediné co lidi zajímá je jejich vlastní job a kšeft.
Citovat
# Joska 2016-11-30
Další z mnoha pakáren úředníků MK, bez ohledu na to, kdo je právě ministr.Jinak na FB Čítarny bojkotují, co? Máte tam odkaz na článek, ale je velmi těžko dohledatelný.
Citovat
# Luděk 2016-11-27
Když úřednice mající na starost literaturu na MK (viděli jste ji někdy? má na srdci prospěch spisovatelů a při tom s nimi vůbec nemluví, pak je blbka. Tečka. Je nutné ten Hermanův chlív vyčistit. Už dlouho mě nic tak nevytočilo, jak tato úřednická samozvanost.
Citovat
# Vašek 2016-11-27
Pokud se umělci zmohou ma dědečkovy básničky typu: Sedí prase na hradě... tak je uplně jedno, kdo bude ty uměkce ideologicky řídit. Blb zůstane blbem, i když si hraje na intelektuála.
Citovat
# Radek 2016-11-27
V Radě, která by se měla významně podílet na profilování práce ČLC, zasednou zástupci klíčových institucí literárního provozu. Tak to budeme zvědaví, který samozvanec určí klíčové instituce a kolik jim dají na ruku.
Citovat
# Honza 2016-11-27
Česká centra by mohla propagovat naši kulturu a tedy i literaturu, jen by neměla zapomínat, že by se mohla s autory nebo jejich zástupci spojit, že nejsou lidi z Marsu, ale z normálně fungující ekonomické společnosti. Anebo to bude jen pro ty, kdo spolu mluví...
Citovat
# Vilém 2016-11-27
Propagovat českou literaturu ve světě? Proč ne, jenom není koho. Ale tunel je to parádní. Prý MK navýšilo rozpočet na literaturu o pěkných pár milionů, takže případným křiklounům zavřou později preventivně huby nebo oni spíš budou zticha, aby se taky dostali k lízu.
Citovat
# Milena 2016-11-27
Přesně. Začínající spor však nebude o smysluplnosti ČLC, nýbrž o tom, kdo si Centrum uzmul pro sebe.Kohouti na smetišti se bijí o veřejné peníze.
Citovat
# Karel Kopečný 2016-11-27
Více center, více socialismu, více dotací a více neziskovek. Mílovými kroky vracíme se zpět. Začnou sjezdy a spisovatelé budou držet hubu jako tenkrát, vlastně oni už mnozí drží. je mi z vás špatně.
Citovat
# Miloš 2016-11-27
Kopáč je jak se zdá nesmrtelný. Bude ještě dlouho kopat na literárním poli?
Citovat
# Řanda 2016-11-27
Proč toho tlustého xxx Hermana nikdo neodvolá, Na svědomí má církevní restituce, sundat by chtěl demokraticky zvoleného Zemana sposlu se svým udajným strýcem a teď chystá potichu dalším lumpárnu. Už aby byly volby. Robejšek je připravený.
Citovat
# Miroslav 2016-11-27
Kde se objeví Herman (nemyslím autora článku) tam to začíná smrdět levárnou. Rudolf nazval projekt přesně. Tunel jak Brno.
Citovat
# Mája 2016-11-27
Další podraz na českou kulturu. Hůlová opět potvrzuje, co se o ní v kuloárech povídá. Asi moc inteligence nemá :(o
Citovat
# Rudolf 2016-11-26
Na pointu jsem velmi zvědavý, ale zřejmě jen další tunel.
Citovat
# JAn 2016-11-26
Největším přínosem takového centra by byla podpora různým překladatelským aktivitám, tak jak to dělají seveřani nebo i Francouzi, protože se musí bránit, aby je ta anglická většina nezdecimovala. Ale proč to nadále nemůže dělat Ministerstvo, jako dosud? Centrum bude mít víc peněz? Asi těžko, že? Jenže je ta tady velký a zásadní problém. Češi nemají co překladat do cizích jazyků, protože u nás nejsou žádní skvělí autoři jako v severských státech. Dost zásadní problém soudruzi, že? Když Zucker přeložil do angličtiny knížku Hůlové, prodalo se jich pár desítek kusů. propadák.
Citovat
# Iva 2016-11-26
Přesně popsaný, Socialismus a jeho myšlení se vrací do kultury mílovými kroky. Ve vlaku jsem četla odložené Lidovky a pár cstran Hospodářských novin. Na každé stráce vidíte socilistickou budoucnost.
Citovat
# Majka 2016-11-26
Hůlová by už mohl znát přísloví, že kdo s čím zachází... nebo kdo chce s vlky býti, musí s vlky výti. Naivita nebo hloupost do nebe volající...
Citovat
# JAn 2016-11-26
Úředník Kopáč? Není to ten, který prosadil v roce 2010 Míkovou na Magnesii Literu a na Zlatou stuhu, ale Ivu Procházkovou, která byla s knihou Nazí jednoznačně nejlepší, jen na Magnesii, protože tvrdil, že se ocenění musí dostat na všechny? Takže paní Procházková nebyla v tom roce nominována vůbec na prestižní Zlatou stuhu s jednou nejlepší knihou pro mládež.
Citovat
# John 2016-11-26
Opravdu začíná přituhovat, Mějme na paměti slova Thoraua: Neposlušnost je základem svobody. Poslušní zůstanou otroky.
Citovat