Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Změna autorského zákona zvedne všechny rozumné lidi ze židle!

copyright symbol
Zvýhodňování jedné skupiny podnikatelů před jinými, tak se dá nazvat prolobbovaná novela autorského zákona, který byla právě schválena. Hudební díla mají copyright 70 let! A nejen to!


Velmi jednostraně pojatá reportáž České televize. Jak jinak, že?


V souvislosti s prodloužením doby trvání práv zavádí několik doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců (roční doplňkovou odměnu, právo na odstoupení od smlouvy a právo na výplatu odměn beze srážek). Dále směrnice harmonizuje výpočet doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem.

 Za osiřelé dílo bude považováno takové dílo, jehož autor není určen nebo není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání zaznamenaného způsobem stanoveným tímto zákonem.
Další změnou je zavedení pravidla pro nakládání s odměnami, které nelze vyplatit nositelům práv.
Na rozdíl od osiřelého díla, u něhož není určen autor, v této situaci není znám nositel práva, nebo jej nelze ani po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dohledat. Toto opatření je nezbytné pro zajištění právní jistoty všech dotčených subjektů (nositelů práv, kolektivních správců práv i osob povinných platit tyto odměny), neboť dosud tato situace není nijak upravena. Odměny, které byly takto vybrány a které nelze po uplynutí obecné promlčecí lhůty vyplatit příslušným nositelům práv, by tak měly být nově vypláceny do Státního fondu kultury ČR.

Dalším z významných navrhovaných opatření je též zrušení všech výjimek z povinnosti hradit odměnu za zpřístupňování díla prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů. Z povinnosti hradit odměnu by tak již neměla být vyňata zdravotnická zařízení a neměl by existovat ani strop výše odměny pro hotely.

Novela nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... autorské právo copyright

Komentáře  

# Rudolf 2013-06-17
Nejlepší myšlenky jsou vlastnictvím všech, napsal Lucius Annaeus Seneca už ve strém Řecku. Jen nevím, proč se pořád dohadujeme s nařvanými pitomci, kteří ztratili úplně smysl pro realitu a pletou si soukromé a společné..
Citovat
# Pavel Krásný 2013-06-10
nejvyšší čas aby je někdo už sundal, to je nehoráznost. Firma, která parazituje na společnosti, lobuje si zákony vyhovující jen jí a v podsatě okrádá občany a ještě se tváří, že oni nic, oni jen plní literu zákona.
Citovat
# GB 2013-06-01
Politika, církev, sekta, reklama, atd. to jsou jenom pasti na naivní idioty, realitou je jenom situace, která se vším manipuluje, je to vše zde obrazně jako počítačová hra, buď postoupíš do další úrovně hry, nebo se díky chybě vrátíš na začátek hry, a začneš zase jako ubožák.
Citovat
# Mirek 2013-05-31
to je už skutečný bordel a hraničí to se zneužitím pravomoci veřejného činitele.!!
Citovat
# Marek 2013-05-30
Ze zákonů, které mají sloužit společnosti se u nás dělá obyčejný obchod pro několik lidí Je to hnus! Srstka zase boduje, jenže jednou se mu to všechno vrátí.
Citovat
# Rudolf 2013-05-29
Mohl by kůň zasedat v parlamentu? Ano, dokonce tam už sedí. A není jen jeden. Takový zákon mnůže schválit jen naprosto nezodpovědný a zkorumpovaný politik. To si OSA a Dilia musela podplatit hodně takových lidí-koňů!
Citovat
# Pavel Konečný 2013-05-29
Chtějí aby se platilo za všechno, dokonce i za vlastní soukromá, firemní i státní data. Každé paměťové médium, každá tiskárna, kopírka, fax, nahrávací zařízení je zatížena nesmyslnými poplatky. Každá kopie vašich vlastních, stejně jako firemních či úředních dokumentů, výkresů, atd. například někde v kopystudiu znamená opět platbu do chřtánu těhle nenasytných otesánků. To, co musí podstupovat lidé, kteří chtějí někde veřejně vystupovat, nebo kteří si přejí poskytovat ostatním bezplatně a bezproblémově svá vlastní díla (literární, audiovizuální, grafická, fotografická, atd.), je vůbec námět na horor už dnes.
Jinými slovy zlodějina srovnatelná s církevními restitucemi.
Citovat
# JosefK 2013-05-29
pokud bude chtít autor poslat své dílo do světa vybaveno veřejnou licencí Creative Commons, musí to prokazatelně nahlásit kolektivnímu správci. Pokud tak neučiní, zastupuje práva autora kolektivní správce se vším, co to obnáší.
Tento postup je zcela proti smyslu Creative Commons a podobných řešení, která mají zjednodušit šíření děl a ušetřit starosti autorům, kteří nestojí o zastupování kolektivními správci. Správci touto cestou navíc dosáhnou evidence děl šířených pod veřejnou licencí, o které by se ale přitom vůbec neměli starat. Je totiž svobodnou vůlí autora, že své dílo vybaví veřejnou licencí a nechce se zabývat ochranou autorských práv skrze kolektivního správce.
Citovat
# Milkena 2013-05-29
Další státní zlodějina:
Tiskárny a kopírky v prostorách knihoven, galerií, školských a vzdělávacích zařízení
1 přístroj 700 Kč měsíčně
2 až 3 přístroje 2 100 Kč měsíčně
4 až 5 přístrojů 5 600 Kč měsíčně
více než 5 přístrojů 9 800 Kč měsíčně
Citovat
# JAn 2013-05-29
Návrh novely autorského zákona má pár pozitivních změn, převládají však smíšené a negativní pocity. Vše by mělo být pod kontrolou kolektivních správců, přičemž je přiškrcen vývoj moderních veřejných licencí. Zdá se, že internet je pro naše zákonodárce těžko uchopitelné médium, na které se snaží aplikovat konzervativní byrokratické smyčky, namísto tvorby nějakého nadčasového řešení.
Citovat