A+ A A-

Proč je příčinou Brexitu nedemokratické chování EU. Jiří Weigl jasně a stručně

weigl jiri

Vybraná pasáž z rozhovoru, ve kterém PhDr. Ing. Jiřím Weiglem, CSc velmi jasně a poučně definuje příčiny a důsledky odchodu Británie z EU, tzv. Brexitu (24.06.2016)

Jiří Weigl (1958) vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a arabistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990 – 1998 působil po boku Václava Klause jako poradce na ministerstvu financí a šéf poradců na úřadu Vlády ČR. V období let 2000 - 2003 pracoval jako výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku a v roce 2003 byl jmenován vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. Tuto funkci opustil v roce 2013, kdy se stal výkonným ředitelem Institutu Václava Klause. Hovoří anglicky, arabsky, rusky a německy.


Mimochodem. Někde jsem četl, že stoupence Brexitu majdete hlavně na vesnici. Fakt na první pohled zřejmý i z mapy referenda. Typické anglické komunity totiž žijí své každodenní starosti a jsou jim ukradené pseudointelektuální kecy o multikulturalismu, starosti elit, herců či burz. Ano čtou bulvár pro pobavení, ale míra selského rozumu je na vesnici zatím větší jak ve velkých městech a v pravý čas se dokáže aktivovat. Díky jim snad ještě na britském ostrově zůstane kultura taková, jak o ní psal Karel Čapek v Anglických listech, o které píše Shaw, Chesterton, Agatha Christie, Doyle a mnozí další. (Mik Herman)

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... multikultura Evropská Unie migrace Weigl Jiří

Komentáře  

# Tom 2016-09-20
Pokud platí teze, že ekonomické sankce se vyhlašují proto, aby způsobily hospodářské obtíže a ty pootočily náladu obyvatelstva proti stávajícímu režimu, v Rusku nic takového zřetelně nezafungovalo. Soudruzi zřejmě někde udělali chybu, kterou ovšem nikdy nepřiznají…
Citovat
# klokan 2016-09-17
Píše se rok 2016/zarí. Nigel Farage k tomu správně řekl, že Britové udělali dobře, že odešli, protože je zřejmé, že si z Brexitu unijní vrchnost nevzala vůbec žádné ponaučení. To, že se na všechny problémové prvky nynějšího vývoje reaguje stále tím tupým heslem ‚Více Evropy‘ je katastrofický důkaz toho, že ta struktura není transformovatelná v cokoli lidského, je to jenom zbytnělá struktura, kterou lze pouze jediné, a to zrušit.
Citovat
# Ladislav Konečný 2016-08-11
Švýcaři si definitivně zvolili neúčast v evropské integraci. V úterý horní komora švýcarského parlamentu většinovým hlasováním odsouhlasila stažení přihlášky do Evropské unie, kterou země podala v roce 1992.
Citovat
# Antonín L. 2016-08-11
Maastrichtské kritérium, že deficit státního rozpočtu nesmí překročit 3% HDP, bylo za sedmnáct let jeho existence porušeno 165 krát. K čemu takové kritérium je, odpovězte si sami…
Citovat
# Roman 2016-07-18
řesně tak. Nikým nevolené, neinstitucionalizované a mnohdy i samozvané elity jsou od lidí odtržené, lidmi pohrdají, nejsou schopny diskuse. Takové elity, které nemají respekt a uznání masy lidu, ovšem žádnými elitami ve skutečnosti nejsou.
Citovat
# Paul 2016-07-17
V EU tvoří zákony komise. Představte si, že 31 zákonů hovoří o zubních kartáčcích! 47 zákonů reguluje zubní pastu. A chleba? Chleba, to nejzákladnější, určuje 1246 zákonů!12 000 zákonů máme o mléku, misku tvoří a reguluje 99 zákonů a před lžící, kterou z té misky chceme jíst, před touto lžící nás chrání 210 zákonů.
Citovat
# xyz 2016-07-08
Unijní špičky místo aby připustily svůj podíl viny na Brexitu, tak volají ještě „více Evropy“ jako bychom žili v nějakém komunistickém režimu, tak by to bylo de facto totéž. David Herbert Lawrence, britský spisovatel, mimo jiné autor románu Milenec lady Chatterleyové. Koncem svého života napsal velice pěknou esej o pohanském, křesťanském a židovském myšlení, kterou nazval Apokalypsa. Má tam mnoho krásných myšlenek, ale jednu klíčovou větu. Říká, že každý stát se musí sám postarat o ochranu vlastních hranic a o blahobyt vlastních lidí. Měl to vypozorované ne jako politik, ale z toho, že systémy, kde je hodně lidí dohromady, tedy státy, království, fungují jenom za těchto dvou podmínek. To si myslím, že je docela závažná věc.
Citovat
# Jolana 2016-07-08
Z knihy Friedmana, Ohrožená Evropa.
No ale představte si, že máte Evropskou unii a v té Evropské unii mají všechny členské státy stejná práva. Jakým způsobem pak můžete tu Evropskou unii ovládnout?“ On říká, že jedna z těch cest je byrokracie. Vytvoříte tak složitou byrokracii, že tomu nikdo nerozumí, nakonec jenom ti její tvůrci. A v rámci té byrokracie pak můžete snadno tahat za provázky. To je přesně to, co se stalo na začátku Evropské unie.
Citovat
# Lavička Karel 2016-07-04
Odchod Velké Británie je symbolem vzpoury proti bruselským byrokratům, proti politice, kterou už dávno nezajímají voliči, proti aroganci moci, přerozdělování a hlouposti. Následovat budou další země. Ale chápu, že pobíračum grantů a dotací se to líbit nebude. A je jich věru dost.
Citovat
# Paul 2016-07-04
Diktát nikým nevolených, nikomu se nezodpovídajících a neodvolatelných individuí vládne celé EU. Prý jich je celkem 200, zatímco celý aparát ma asi 20000 zaměstnanců. EU parlament je jediným parlamentem světa, kde poslanci nemají právo navrhovat zákony, pouze je schvalovat. Za to dostávají plat 8000 €+ 304 € za každé sezení, tedy 1,09 milionu korun ročně na stravu. Poskytují se jim náhrady za cestování, bydlení, na oblečení i mimořádné odměny. Každý rok se jim platy valorizují o inflaci+ 15%. No zkuste potom prosazovat nějaký názor! 304 € dostávají pouze za to, že si píchli kartu.Proč by měli dělat něcio pro lidi, když to není podmínkou pro žádnou částku?"
Zdroj: http://paulczynski.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=532434
Citovat
# John 2016-07-02
KONEČNĚ TO NA SEBE PROZRADIL. COMING OUT SOBOTKY ANEB DEMOKRACIE ČSSD NEZAJÍMÁ
„Myslím ale, že se převážná většina účastníků jednání včetně mě domnívá, že to byla chyba a že Cameron při Br-exitu takto postupovat neměl,“ prohlásil Bohuslav Sobotka.
Takový názorový coming out, jaký jsme zaznamenali od našeho premiéra, by zasloužil vstoupit do dějin. Co tím totiž předseda české vlády vlastně řekl? Za prvé, že se sliby plnit nemají. Že je úplně jedno, že Cameron vyhrál volby právě proto, že slíbil Britům referendum o Brexitu,“ řekl vtipně a přesně Petr Žantovský.
Citovat
# Marek 2016-07-02
Brusel se chová, jako jeho vedoucí typy, arogantně, jedná buď zbrkle nebo nejedná vůbec. A nedochází jim, všem zúčastněným i jejich současným i budoucím obětem, že dokud si neuklidí v hlavách oni sami, nedokáží uklidit ani Evropu či svět.
Citovat
# Jana 2016-07-01
Zdrojem Brexitu je chybná politika členských států EU, které v dlouhodobém horizontu desítek let připustily, aby v EU došlo k potlačení svobody, osobní zodpovědnosti, tržní ekonomiky a názorové plurality. Nastolily diktát sociálních inženýrů a nikým nevolených byrokratů, namísto aby se trpělivě snažily rozvíjet spolupráci suverénních států
Citovat
# Vaclav 2016-07-01
Jediný demokraticky volený orgán EU je Evropský parlament, podivné legislativní těleso, které nesmí být zákonodárcem. Navrhovat zákony nesmí ani Evropská rada, složená z hlav členských zemí, ta jen „vymezuje její směry a její obecné politické priority“, jediným normotvorným orgánem Unie je nikým nevolená Evropská komise.

Evropskému parlamentu, který volí občané evropských zemí, jsou v Lisabonské smlouvě, lépe řečeno dodatcích a změnách původních smluv, věnovány z více než pěti set stránek, které pod humorným názvem „Konsolidovaný text Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy“, jež najdeme na stránkách českého Úřadu vlády, celé čtyři krátké odstavce, které se dají shrnout do jedné věty:
„Vykonává funkce politické kontroly a konzultace a volí předsedu Komise, skládá se ze zástupců občanů Unie, kterých je maximálně sedm set padesát, jeho členové jsou voleni na dobu pěti let a volí si svého předsedu a předsednictvo.“
Citovat
# JAn 2016-06-30
Brilantní Tereza Spencerová to řekla za všechny, kterým to myslí.:
Mám dojem, že v současné situaci je možný takřka jakýkoli vývoj, jaký vás zrovna napadne. Mluví se o budoucím superstrátu, o federaci národních států, o rozpadu… Podle mého je to pouze mlácení prázdné slámy, které má jen zakrýt bezradnost, aby to vypadalo, že jsou lídři EU dál akční a plní energie. Bude ale třeba vyčkat pár dní nebo spíš týdnů a měsíců, aby „Bruselští“, stejně jako Berlín, Paříž a další důležité metropole, získali čas se vzpamatovat z brexitového šoku, aby „ti, kdo spolu chodí na pivo“, tedy šestka – počítáno už bez Británie – zakládajících členů, opravdu na pár piv zašli a vše probrali pokud možná co nejracionálněji a s co nejlepším odhadem dalšího vývoje a jeho důsledků. Bude zapotřebí velkého brainstormingu a sebezpytování, protože se Unie už před nějakou dobou vymkla chápání svých občanů, a jak před pár dny zničehonic přiznal třeba německý ministr financí Wolfgang Schäuble, takových „nechápajících je čím dál víc“.
Citovat
# Majka 2016-06-29
Můžeme nyní provést fakticky restart, abychom byli na globálním hřišti ještě úspěšnější. Máme za sebou úžasnou kampaň, ze které se by se měli poučit politici u nás doma i v zahraničí. Mohly tak promluvit miliony hlasů upozaděných voličů, kteří nezaznamenali žádný růst svých příjmů, zatímco šéfové sta největších firem obchodujících na londýnské burze se pobírali stopadesátkrát více než jejich zaměstnanci. Musíme naslouchat hlasu těchto lidí, kteří mluvili sami za sebe, ale také za demokracii. Historie ostatně ukáže, že udělali dobře,“
Boris Jonson
Citovat
# Majka 2016-06-29
V EU si stále nechtějí připustit, že evropské národy žádný evropský národ nechtějí. To je podstata jejich prohry a podstata evropského neštěstí je v tom, že tu prohru odmítají uznat.Jak prosté.
Citovat
# Roman 2016-06-28
Pan Veselovský je buď hloupý nebo ideologicky jasně směrovaný člověk, pokud neví že, totalitarismus (z latinského totus = “celý”) je politický systém, jehož vládnoucí skupiny neuznávají žádné meze své pravomoci a snaží se regulovat všechny aspekty veřejného a soukromého života. Základními znaky totalitarismu jsou autokratická vláda a prosazování politické ideologie v oblasti veřejného i osobního života. Zpravidla je provázena a podmíněna státním nevolnictvím,
Citovat
# Aleš 2016-06-28
Jaký je opravdový význam slova inteligence? Je to schopnost vybrat si podstatné informace z jakékoliv situace. Slovo podstatné znamená důležité. V rámci EU znamená životaschopné pro lidi. Přesně to co v EU chybí dlouhodobě. Eu chybí právě ta inteligence a proto evropsky projekt na čas skočí, než ho znovu a jinak nastartují inteligentní lidé.
Citovat
# Pavel 2016-06-28
Ano, je to návrat totality, o tom nemůže pochybovat žádný rozumný člověk, ale ne socialistické, jak se pořád omílá, ale nějakého podivného hybridu kapitalisticko-komunistické totality. Abychom zachránili naše společenství, vzhledem k stupiditě mnoha polituiků a ideologů, museli bychom změnit náš způsob myšlení a přehodnotit společenské cíle. Za současného stavu to ale není možné. Každá podobná diskuse je okamřitě mediálně napadana a nálepkována.
Citovat