nejstarší čítárny jsou šestnáctileté

A+ A A-

Založme Úřad pro genderovou a antidiskriminační čistotu české poezie

urad-pro-diskrimaci-poezie

Mediální expert Petr Žantovský je jedním z mnoha, kteří se nahlas smějí hlouposti různých českých dobromilů, neziskových umělců a genderových absolventek podivných VŠ oborů. Jejich poslední mediální akci spustil režisér Vít Klusák na svém FB, když označil básničku Jiřího Žáčka Maminka za výtvor debila.

Mediální povyk ale nebyl zbytečný, protože je důležité upozorňovat na podobné aktivity, které by mohly časem vést k podobným excesům, jaké předvádějí norské úřady na ochranu dětí.


Petr Žantovský k básničce Jiřího Žáčka píše:
V básničce ‚K čemu jsou holky na světě‘ jde o verše ‚Aby z nich byly maminky,/ aby se pěkně usmály / na toho, kdo je malinký.// Aby nás měl kdo pohladit / a povědět nám pohádku. / Proto jsou tady maminky,/ aby náš svět byl v pořádku.“
Kritikové seznali báseň genderově nevyváženou a sugerující dětem, že maminka je instituce na péči o domácnost. Což samozřejmě každou genderově vyváženou osobu, a zdaleka nejen ženu, ale i muže, ženomuže, mužoženu či hermafrodita spravedlivě rozhořčí: takto prznit ty nejmenší, kteří ještě nečetli všechny naše genderově správné brožury placené z veřejných prostředků!“ vtipně poznamenal Petr Žantovský.

Jak genderově ohavné mohou být i mnohá další díla, posuďte sami podle výběru pana Žantovského:

ZAKAŽME:
Vítězslav Nezval: Manon Lescaut.
„Zejména za verše ‚Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela‘.  Básník zde srovnáním s hmyzem snižuje důstojnost ženy, a navíc obrazně navrhuje s ní násilně naložit,“ dává mediální odborník první tip genderovým bojovníkům/bojovnicím.
Naznačit, že žena vaří a stará se o děti, je těžký genderový přestupek.

ZAKAŽME:
Jiří Orten: Elegie (zejména Sedmá).
„Ve verších ‚Znám jednu holčičku. Je jako polibek,/ jenž ještě schovává se v ústech, nesmí dále,/ protahuje se jen na slunci, jež je malé,/ nepálí, dává pít: usínat na ňadrech. / Je mladá jako zem. Je lehká jako dech, / jak rané lupení, jak jitro, jako štěstí‘ je skryta pedofilní metafora, která může ohrozit mravní výchovu dětí a mládeže."

ZAKAŽME:
Vladimír Holan: Terezka Planetová.
„Ve verších ‚Zatím však stařík zneklidněn/ šukal po koutech svojí cely‘ se vyskytuje vulgarismus, který může ohrozit mravní výchovu dětí a mládeže, a navíc je zde patrná diskriminační narážka na seniora.
A dále pak ve verších ‚A jak to bývá v lidské knize / přijdeš-li nějak o peníze / ženich ti, dcerko, upláchne‘ se nepřípustným a zpátečnickým způsobem vyjadřuje teze, že žena musí nápadníkovi přinést věno, aby mohlo dojít k sňatku, což naprosto snižuje důstojnost ženy a její emancipaci.“

ZAKAŽME:
Jaroslav Seifert: Maminka.
„Například ve verších ‚Maminka stojí nad válem /a chystá něco voňavého / a v odhodlání zoufalém / přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, / očima, mlčky ptá se mě./ Pak zamoučněné ruce obě / zvedly mě rychle ze země‘ a na mnoha dalších místech celé knihy se naznačuje, že maminka, tedy žena, je osoba, jejíž funkce v rodině je zúžena na povinnost vařit a starat se o děti, což je těžký genderový přestupek a jasná diskriminace žen.“

ZAKAŽME:
Josef Kainar: Blues o básničce a vlezlé ženě.
„Báseň obsahuje tyto pobuřující verše: ‚A nekoukej mi v psaní přes rameno / Kolikrát ti to budu povídat / Drahoušku nečum / Jsi moje sladká Jenže čumící‘, kde autor vyjadřuje své pohrdání ženskou důstojností a volbou argotického slova tento postoj jen podtrhuje."

NEVÁHEJME PROTO A ZALOŽME
Úřad pro genderovou a antidiskriminační čistotu české poezie při Ministerstvu kultury.

Petr Žantovský
Více článků o mediálních přešlapech v české kotlině.

Facebook Petr Žantovský


Komentáře  

# Irena cituje 2017-07-05
Ve školství je prý chronický nedostatek peněz. Vůbec se nedivím, když jsou naše daně promrhávány leckdy zcela zločinným způsobem – viz titul bakalářské práce studentky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze A. Ch.: „Gender v textech punkové skupiny Visací zámek“. Mack v botach
Citovat
# Miro 2017-02-19
Zakažme Erbena:
Polednice
U lavice dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
"Bodejž jsi jen trochu málo,
ty cikáně, mlčelo!
Citovat
# Milena 2017-02-13
Článek, který si určitě přečtěte. I já jsem krásná baba a jsem na to hrdá.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Marketa-Sichtarova-prezentovala-co-ma-pod-sukni-475035
Citovat
# xyz 2017-02-13
Tzv. genderová policie (čti: genderoví fanatici) je bohužel celoevropským problémem a v sousedním Rakousku dokonce dokázali změnit text státní hymny. To, že někdo mění pohádky, texty historických písní atd., aby byly genderově neutrální, mi přijde naprosto mimo mísu.
Citovat
# Ježijanda 2017-02-12
Okamžitě a velmi důrazně žádám o revizi pohádky o zlé Ježibabě. Je nechutně genderově nevyvážená. Žádám o Ježijandu!
Citovat
# Ladislav Pěkny 2017-02-10
Naedovzdělaní lidé blbnoua tak vymýšlejí gender. Podporuji veškerý boj proti diskriminaci žen, ale tohle považuji za absolutní přítomnost a mělo by se to už konečně jasně říct. Jakoby v médiích už hodně dlouho postrádali selský rozum.
Citovat
# Petrovský 2017-02-02
Žantovský jde k jádru věci a dobře pojmenovává skutečnost. Manipulovatelnost společnosti je totiž poměrně veliká a činí až pětasedmdesát procent. Takže když je jeden argument podporovaný celou řadou lidí, tak to pak lidi přijmou jako vlastní. To známe nejen z politiky, ale známé je to i z náboženství nebo jakékoliv jiné ideologie. Když se někomu podařilo vytvořit takovou či jinakou atmosféru a náladu, ti ostatní – aniž tušili, proč to dělají – se k tomu připojili.
Citovat
# Ludvík 2017-02-02
Cimický velmi trefně říká, že mnoho úspěšných žen tyto genderové diskuse rozčilují, a potvrzují tím tak domněnku o tom, že není zapotřebí, aby tady za tyto věci někdo bojoval. Existuje řada velmi úspěšných a chytrých žen, kterých si lidé váží, takže tyto věci jsou již přirozeně nastavené. A uměle k nim stanovovat nějaké kvóty jen za tím účelem, že si někdo myslí, že by to tak mělo ve společnosti být, to je jen krátkodobý a halvně hloupý pohled. Vše určuje samotný vývoj společnosti.
Citovat