Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Cenzura v litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy?

samkova klara

Zdá se, že někteří lidé v litoměřické knihovně Karla Hynka Máchy začínají zavádět totalitní cenzuru, jakou pamatujeme před více jak 25lety. Jak uvedla na svém facebookovém profilu advokátka Klára Samková uveřejnila informaci o tom, jak nebude moci uspořádat besedu v této knihovně v srpnu 2017, neboť se její názory neshodují s konceptem knihovny Hate Free Culture.

Bylo by to na dobrý vtip, jenže realita je mnohem vážnější. Je třeba připomenout, že knihovna je veřejná instituce, placená z daní obyvatel. Tato běžně pronajímá prostory občanům za úplatu nebo zdarma k různým akcím a je samozřejmě oprávněna žadatele o besedu odmítnout, pokud besedy porušují zákony České republiky. Neexistuje ale důkaz o tom o tom, že sdružení Éra a paní Klára Samková touto besedou porušují zákony a vedení knihovny to ani nepotvrdilo.

Odpovědí knihovny bylo následující: „Za příspěvkovou organizaci Knihovnu v ... bych se chtěl Vám i Vašemu spolku tímto velice omluvit, ale bohužel nebudeme moci uskutečnit plánovanou besedu s Vaší předsedkyní paní Klárou Samkovou. Její názory se neshodují s naším konceptem Hate Free Culture,“ citovala z omluvy advokátka Klára Samková.

facebook odpoved klara

Zdá se být tedy zřejmé, že vedení knihovny odmítá zcela otevřeně a zásadním způsobem principy svobody projevu uvedených v Listině základních práv (viz ZDE) a prosazováním názorů malé skupiny lidí, nikým nevolené neziskovky HateFreeCulture, si uzurpuje právo cenzurovat projevy občanů z pozice veřejného činitele.

Přepokládám, že ředitel knihovny Mgr. Karel Tománek, který je za knihovnu zodpovědný, by měl podat vysvětlení vedení města, které ho do veřejné funkce dosadilo.

Advokátka Klára Samková
je známá proromská aktivistka. V 90. letech byla poslankyní za Romskou občanskou iniciativu. Je autorkou několika knih, ve kterých se zabývá nejen romskou problematikou, ale také odborným a vysoce erudovaným právním pohledem na islám v české společnosti.

Více:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD / celý dokument
Klára Samková: Zakázali mi přednášku v knihovně.
http://www.erazen.cz
http://www.lawyers.cz

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD / výběr /

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez

ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých,

bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Vaše názory  

# via fb ondrej neff
Také hysterické aktivity typu HateFree a cenzura internetu dráždí k agresivní reakci. Razím heslo, že Antifa je taky Fa. Jsou to dvě stránky jedné mince. Jestli jste agresivní fašista, nebo agresivní antifašista, pořád jste agresivní. Takhle to bylo před nástupem Hitlera. Na jedné straně komunisti, na druhé hitlerovci. Byla to pakáž, jedni i druzí. Tam to skončilo fatálně.
| Quote
# redakce Čítárny
Konání besedy Kláry Samkové ve spolupráci s již zmíněnou knihovnou podpořil místostarosta Litoměřic Mgr. Karel Krejza, který by se dle vyjádření zaslaného knihovnou samotné akce rád osobně zúčastnil. Vzhledem k velkému ohlasu a zájmu veřejnosti navíc byla celá akce přesunuta z prostor knihovny do krásného a většího sálu litoměřického Hradu.

Se zájemci se tedy setkáme 27. 9. od 17 do 19 hodin v sále Hradu v Litoměřicích!
| Quote
# Karla
Děkuji moc za odkaz. Paní Samková shrnula svůj názor na HF velmi trefně...
„hate free“ je mocenská ideologie. Tvrdí, že jí jde o lidská práva. Nikoliv, jde jí o vnucení moci pod pohrůžkou trestu. Lidská práva nemohou být vnucována pod pohrůžkou trestu, to snad musí být jasné i malému dítěti. Tzv. kultura tzv. „hate free“ nenaplňuje to, o co jde celý život mně a o co by mělo jít ve skutečnosti – totiž o naplnění čl. 1 Listiny základních práv a svobod, který zní:
„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“
| Quote
# redakce Čítárny
poté, co jsme s naším spolkem stáhli oznámení, že se v Litoměřicích bude konat beseda, z toho důvodu, že jsme nebyly shledány dostatečně „hate free“, došlo k dramatickým změnám a na základě intervencí občanů (údajně dorazilo asi 130 rozezlených e-mailů) se beseda dne 27. září bude konat. Město nám dokonce nabídlo jiné, vhodnější a větší prostory, takzvaný „hrad“. Je to historická stavba – část původního přemyslovského hradu a Éra žen je opravdu hrdá na to, že v tomto báječném a báječně městem zrenovovaném prostředí budeme moci mluvit o všem, co trápí nás i občany Litoměřicka. Velmi doufám, že přijdou i ti, kdo původně s konceptem besedy nesouhlasili. Protože již tato beseda vzešla ve známost, rozhodly jsme se, že ji budeme přenášet živě přes FB a také z ní pořídíme videozáznam.

www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Obcane-se-postavili-proti-hate-free-a-vymohli-si-akci-Klary-Samkove-Ta-zuctovava-s-islamem-neziskovkami-i-Kocabem-a-varuje-Pripravte-se-501675
| Quote
# John
CHOVÁNÍ KNIOHOVNY SNAD NEPOTŘEBUJE V DNEŠNÍ DOBĚ KOMENTÁŘ.
| Quote
# MichalP.
Fascinuje mě, jak je hloupost hloupě přijímána a přejjímána. Hloupě volíme hlupáky a hloupě jim věříme, i když víme, že tolerováním hlupáků, kteří ovlivňují naše životy, se stáváme hloupými sami. Jak to řšit? Nebýt hlupáky a s hlupáky nekomunikovat, nedávat jim možnost nám zasahovat do života. Poslat je z vedoucích míst domů.
| Quote
# Radek
Zrovna při čtení mi vpravo vyskočil citát od Koukolíka: Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit